0
 

Blogs van onze docenten

Actualiteiten en opinie

 

Masterclass Koopovereenkomst van Aandelen (SPA) aan de hand van Lexlumen modellen

Heeft u ook regelmatig met conflicten rondom de koopovereenkomst te maken? Zijn uw M&A modellen up-to-date? Onder deskundige leiding van Jan Willem Schenk en Duco Lodder loopt u door het gehele proces van de koop: van onderhandeling, LOI, DD, (uitgebreide!) garanties tot de koopovereenkomsten van Aandelen zelfs (tot na) de overdracht. Aan bod komt onder andere: LOI, waardering aandelen, koopprijs elementen, closing accounts, locked box, earn out, schade na terugtrekking uit onderhandelingsproces, onderzoek- en mededelingsplicht, (risicoverdeling in de) DD, koop, verkoop, levering, opschortende voorwaarden, overdracht, garanties, inbreuken en beperkingen van aansprakelijkheid, vrijwaringen, verweer tegen inbreuk derde, zekerheden, concurrentiebeding, post-closing verplichtingen, geheimhouding, kosten, overdracht rechten en plichten, afstand van vernietiging/ontbinding, relatie met voorgaande overeenkomsten, wijziging, toepasselijk recht. Kortom: in één dag bent u volledig up-to-date over de ins en outs van de Koopovereenkomst van aandelen. Schrijf u nú in!

Door Onno Knotter

Lees verder

Privacy, Integriteit en Grensoverschrijdend Gedrag op de Werkvloer

Privacy en integriteit zijn complexe issues in het arbeidsrecht! Na invoering van de WWZ blijkt het bijvoorbeeld complexer om een werknemer met een verslaving te ontslaan. Een ook de AVG speelt een belangrijke rol. Weet u het antwoord op de volgende vragen? Wanneer mag iemand zijn personeelsdossier in zien? Hoe kunt je een medewerker met een verslaving ontslaan?/Wat zijn de rechten van een verslaafde medewerker? Moeten aantekeningen van een sollicitatiegesprek in een personeelsdossier? Welke gegevens van een zieke medewerker mogen wel en niet gedeeld worden? Hoe verhoudt de verplichting tot het bevorderen van re-integratie zich tot de privacy? Diverse uitspraken! Hoe lang moet je gegevens bewaren? Wanneer mag je een alcohol en drugstest doen en wanneer zeker niet? Mag u naar het strafrechtelijk verleden van een werknemer vragen? Uw docenten zijn mr. Friederike van der Jagt, advocaat bij Hunter Legal en gespecialiseerd in privacyrecht en mr. Esther van der Meulen, arbeids- en privacyrecht advocaat bij Lexence. Schrijf u snel in!

Door B Dijkman

Lees verder

Actualiteiten Huurrecht Bedrijfsruimte Civiel en Fiscaal

Deze cursus gaat zeker door! Wilt u een update over het Bedrijfsruimte Huurrecht van 2018? Afgelopen jaar is er weer veel belangrijke civiele en fiscale rechtspraak geweest. In een dag bent u volledig op de hoogte van de laatste jurisprudentie.

Door Marko - Capstone

Lees verder

De STAK in M&A Transacties

In deze actualiteitencursus zetten Rogier Wolf en Robert-Jan Zwaan de spotlight op de STAK die, al dan niet gedwongen, samen met haar mede aandeelhouders optreedt als verkoper in een M&A transactie. Hoe kun je daar als notaris of advocaat op voorsorteren bij het opstellen van de statuten en administratievoorwaarden van de STAK? Veel praktijkvoorbeelden!

Door Onno Knotter

Lees verder

AVG in de Zorg voor Juristen

Zorg is speerpunt van de AP. Naast de gevolgen van de AVG is er belangrijke jurisprudentie en zijn er nieuwe wetsvoorstellen. Heeft u cliënten in de zorg? Dan zijn onderstaande vragen van groot belang. Weet u het antwoord op alle vragen? Heeft u eigen vragen? Schrijf u dan snel in voor de cursus 'AVG in de Zorg'. Welke medische gegevens vallen volgens de Hoge Raad wel of niet onder de AVG? Is een medische analyse een persoonsgegeven? Wat zijn de gevolgen van de (concept) wetsvoorstellen 'Wet bevorderen samenwerking in de zorg' en 'Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden'? Wat zijn de criteria voor het 'FG-vereiste' voor zorginstellingen? De AP heeft hierover op 31 mei jl. een nieuwsbericht verstuurd! Wat betekent het boete- en handhavingsbeleid van de AP voor de zorgsector? Op 30 oktober as. krijgt u van 'zorg en AVG-specialist' advocaat Anton Ekker op deze en vele andere vragen antwoord op de cursus 'AVG in de Zorg'. 

Door Onno Knotter

Lees verder

Masterclass Aandeelhoudersovereenkomst, artikel voor artikel

Heeft u ook regelmatig met conflicten rondom aandeelhoudersovereenkomsten en statuten te maken? Zijn uw modellen up-to-date met de meest recente jurisprudentie?

Door Onno Knotter

Lees verder

Actualiteiten Privacyrecht

Op privacygebied volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Vanaf 25 mei 2018 moeten uw organisatie én die van uw cliënten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bent u al volledig van de AVG, de Uitvoeringswet AVG, het voorstel voor een nieuwe e-Privacyverordening en de guidelines van de Artikel 29 Werkgroep op de hoogte?

Door B Dijkman

Lees verder

De WFT en het Structureren van Fondsen: 2 daagse verdiepingscursus

Wilt u als jurist uw kennis over diverse soorten fondsen vergroten? Deze 2-daagse cursus (14 juni (13.30–20.00) en 15 juni (10.00–17.00) is interessant voor elke advocaat, notaris en toezicht- of trustjurist die een compleet inzicht wil in het structureren van fondsen en de gevolgen van AIFMD.

Door B Dijkman

Lees verder

Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen heeft ingrijpende gevolgen voor de aansprakelijkheid van de bestuurder. Het wetsvoorstel ziet niet slechts op de NV en de BV maar heeft betrekking op alle typen rechtspersonen. Het doel van de wet is te komen tot uniformering van de taken en de normen, waaraan bestuurders en toezichthouders van alle rechtspersonen moeten voldoen.

Door B Dijkman

Lees verder

Nieuw Huwelijksvermogensrecht: nieuwe regels per 1-1-2018

De algehele gemeenschap van goederen IS per 1 januari 2018 vervangen door de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen. De gevolgen van deze nieuwe wet zijn groot. Omdat het overgrote deel van de voorhuwelijkse schulden van de echtgenoten dan van rechtswege niet langer in de huwelijksgemeenschap valt, is er naar nieuw recht sprake van drie vermogens: 1. Het privévermogen van de ene echtgenoot 2. Het privévermogen van de andere echtgenoot 3. Het (afgescheiden) vermogen van de gemeenschap. Weet u wat de nieuwe hoofdregel is over de omvang van de beperkte gemeenschap? Wat zijn de nieuwe uitzonderingen? Wat is de positie van de schuldeisers? Wat als één van de echtgenoten een eigen onderneming heeft in de vorm van een BV, NV, eenmanszaak, maatschap of VOF? Om u in één middag te informeren organiseert Lexlumen de nieuwe Actualiteitencursus Nieuw Huwelijksvermogensrecht: nieuwe regels per 1-1-2018.

Door B Dijkman

Lees verder