0
 

Actueel cursusaanbod

80 Resultaten

 

Mei 2022


Live Online! Actualiteitencursus Grondverkoop door de Overheid: wat zijn de gevolgen van het Didam arrest?

Actueel: Het Didam arrest en de gevolgen voor uw praktijk

ACTUEEL! DE EERSTE LAGERE RECHTSPRAAK NA HET DIDAM ARREST: kunt u hier nu al uw voordeel mee doen? Overheden moeten bij grondverkoop alle gegadigden de gelegenheid bieden om mee te dingen via een selectieprocedure aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria, aldus de Hoge Raad in zijn baanbrekende arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Duidelijk is dat de gevolgen van deze uitspraak voor de dagelijkse praktijk groot zijn. Het arrest heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor overheden, maar ook voor kopers van onroerende zaken van overheden. Bovendien roept het arrest vragen op. Wanneer is sprake van een overheidslichaam dat gebonden is aan het gelijkheidsbeginsel? En wanneer van ‘objectieve, toetsbare en redelijke’ selectiecriteria? In hoeverre is het arrest van belang voor gronduitgifte in erfpacht, pacht en huur? Wat zijn de gevolgen voor reeds gesloten contracten en overdrachten die al hebben plaatsgevonden? Is het nog mogelijk om compensatiegronden aan te bieden in geval van onteigening? Kunnen bouwclaims nog? Tijdens deze nieuwe Live Online Actualiteitencursus zal mr. Jessica de Roos van Nysingh ingaan op deze vragen en geeft zij praktische tips en handreikingen om u te helpen de vertaalslag te maken naar de praktijk. U volgt deze cursus vanuit uw eigen kantoor én kunt direct vragen stellen aan de docent: praktisch en voordelig!

mr. Jessica de Roos

Advocaat

ma 23 mei 2022
14.30 - 17.45 uur
295,-
Actualiteit
Live Online Cursus
3 NOvA PO
/
3 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Actualiteiten Erfrecht

Wilt u in één middag een praktische update van de ontwikkelingen op het erfrecht? Prof. mr. Fons Stollenwerck brengt u op de hoogte.

prof. mr. Fons Stollenwerck

ma 30 mei 2022
13.00 - 17.15 uur
395,-
Utrecht
4 NOvA PO
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Juni 2022


Masterclass Koopovereenkomst van Aandelen (SPA) aan de hand van Lexlumen modellen

Heeft u ook regelmatig met conflicten rondom de koopovereenkomst te maken? Zijn uw M&A modellen up-to-date? Onder deskundige leiding van Jan Willem Schenk en Duco Lodder loopt u door het gehele proces van de koop: van onderhandeling, LOI, DD, (uitgebreide!) garanties tot de koopovereenkomsten van Aandelen zelfs (tot na) de overdracht. Aan bod komt onder andere: LOI, waardering aandelen, koopprijs elementen, closing accounts, locked box, earn out, schade na terugtrekking uit onderhandelingsproces, onderzoek- en mededelingsplicht, (risicoverdeling in de) DD, koop, verkoop, levering, opschortende voorwaarden, overdracht, garanties, inbreuken en beperkingen van aansprakelijkheid, vrijwaringen, verweer tegen inbreuk derde, zekerheden, concurrentiebeding, post-closing verplichtingen, geheimhouding, kosten, overdracht rechten en plichten, afstand van vernietiging/ontbinding, relatie met voorgaande overeenkomsten, wijziging, toepasselijk recht. Kortom: in één dag bent u volledig up-to-date over de ins en outs van de Koopovereenkomst van aandelen. Schrijf u nú in!

4 Plaatsen beschikbaar.
mr. Jan Willem Schenk
mr. Duco Lodder
wo 1 juni 2022
9.15 - 17.00 uur
695,-
Masterclass
Amsterdam
6 PO NOvA PO
/
6 PE NEVOA
/
6 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Live online cursus Wetsvoorstel Digitaal Oprichten van een BV

Actueel: Nieuwe cursus!

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel voor het aanpassen van Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt (Wna) om volledige online oprichting van een bv mogelijk te maken. Een Europese richtlijn vereist dat dit wetvoorstel 1 augustus as. in werking treedt. De wetswijziging maakt het voor iedereen mogelijk om op afstand een bv op te richten via een elektronische notariële akte, met elektronische identificatie en elektronische ondertekening op de hoogste betrouwbaarheidsniveaus. Cliënten hoeven daarvoor niet naar het notariskantoor: een beeldverbinding met de notaris volstaat. Bij vermoedens van identiteitsfraude of twijfel over de handelingsbekwaamheid of beschikkingsbevoegdheid van de oprichter mag de notaris om fysieke verschijning vragen. Wat betekent dit voor uw notariskantoor? De in deze materie gespecialiseerde notaris Jeroen van der Weele behandelt op deze live online lunchcursus op 2 juni van 12.00 - 14.15 uur o.a. de volgende onderwerpen: Achtergrond Europese regelgeving en specifieke onderdelen EU Richtlijn Wettelijke regeling zowel Boek 2 BW als Wna Praktische aandachtspunten zoals: hoe weet de klant mij te vinden? Hoe zit het met het passeerproces? Hoe zit het met het cliëntenonderzoek in het kader van de Wwft? Hoe werk een videoconferentie, digitale identificatie en digitale ondertekening?  Wat zijn de vereisten voor het opslaan van een digitale akte? Hoe is over 20 jaar een digitale akte nog te openen? Wat zijn de vereisten voor het opslaan van een digitale akte? Het bestuursverbod en art. 2:4 BW - het begrip ‘oprichting’ uit de richtlijn is ruimer dan dat wat we in NL kennen Weet u al hoe u zich als notariskantoor goed op deze nieuwe ontwikkeling moet voorbereiden? Kortom: de hoogste tijd voor een update! Op 2 juni krijgt u van de in deze materie gespecialiseerde notaris Jeroen van der Weele hier uitleg over.

Jeroen van der Weele

Notaris

do 2 juni 2022
12.00 - 14.15 uur
245,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 NOvA PO
/
2 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

De Zieke werknemer bij langer durende ziekte en arbeidsongeschiktheid

Actueel: Nieuwe cursus!

U krijgt op deze nieuwe actualiteitencursus heldere uitleg over de juridische aspecten van een langer durende ziekte en de eventueel volgende arbeidsongeschiktheid. Speciale aandacht dus voor de civiel- en sociaalzekerheidsrechtelijke aspecten gedurende het 2e ziektejaar. Verder is er focus op re-integratieverplichtingen van werkgever én werknemer, de vangnetregeling, geschillen met de Arbodienst en werkgeversverplichtingen ná 104 weken ziekte. Uw docent is de in arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en letselschade gespecialiseerde advocaat Nardy Desloover.

Nardy Desloover

di 7 juni 2022
10.00 - 16.15 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
5 NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

Actualiteiten Verbintenissenrecht 2022

Wilt u in één middag een volledig overzicht van de meest relevante en actuele jurisprudentie op het gebied van verbintenissenrecht? René Klomp verzorgt deze Actualiteitencursus voor u!

Rene Klomp

di 7 juni 2022
13.00 - 17.30 uur
395,-
Actualiteit
Utrecht
4 NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

Live Online! Actuele Fiscaliteiten voor de Familierechtpraktijk

Met onder andere aandacht voor het Box 3 arrest van de Hoge Raad: wat betekent dit voor de heffingen vanaf 2017? En wat zijn de gevolgen voor uw praktijk? Ook aandacht voor de aftrekbeperking voor (afkoop van) partneralimentatie en andere aftrekposten: Aan de hand van rekenvoorbeelden worden de gevolgen van de aftrekbeperking toegelicht; Aan bod komen verschillende (on)mogelijkheden om de fiscale gevolgen te beperken; Wat wijzigt in het echtscheidingsconvenant? En natuurlijk aandacht voor de eigen woning; de huidige stand van de woningmarkt en de hypotheekrente, het afnemende belang van de hypotheekrenteaftrek en het aanhouden van de woning met hulp van de ander: risico’s, valkuilen en vastlegging.

mr. Frank van den Barselaar

Fiscalist

do 9 juni 2022
14.30 - 17.45 uur
295,-
Live Online Cursus
3 NOvA PO
/
3 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Masterclass Werknemersparticipaties - civiele en fiscale aspecten

Actueel: Nieuwe cursus!

Hoe vertaal je het idee achter een participatie in een juridisch en fiscaal kloppend document? Wat komt er civiel en fiscaal kijken bij 'werknemersparticipaties'? Welke soorten zijn er? Wat is het verschil tussen bonus, (stemrechtloze?) aandelen, opties, certificaten van aandelen, phantom stocks en stock appreciation rights? Waar bestaat een aandeel uit? Welke voorwaarden kun je stellen? Hoe te financieren? Wat te doen bij een voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer met participatie? Hoeveel belasting betalen werkgever en -nemer en wanneer? Wat is aftrekbaar en wanneer? Vele vragen! Wilt u in één middag een update over de civiele en fiscale aspecten van werknemersparticipaties? Schrijf u dan nú in voor deze Masterclass met notaris Jan Willem Schenk en fiscalist Wouter Lunstroo (beiden van HVK Stevens).

mr. Jan Willem Schenk
mr. Wouter Lunstroo
vr 10 juni 2022
9.30 - 15.30 uur
595,-
Masterclass
Amsterdam
5 NOvA PO
/
5 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Meer resultaten (+72)