0
 

Actueel cursusaanbod

13 Resultaten

 

Februari 2021


Live Online Actualiteitencursus Gezag en Omgang

Actueel: Nieuw: Wetsvoorstel Erkenning en Gezag door Ongehuwden aangenomen!

Op 24 november 2020 is het Wetsvoorstel Erkenning en Gezag aangenomen en dit wetsvoorstel zal naar alle waarschijnlijkheid per 1 juli a.s. in werking treden. Dit wetsvoorstel regelt dat óók ongehuwde en niet-geregistreerde partners in beginsel bij erkenning van een kind van rechtswege het gezamenlijk gezag krijgen. Bent u op de hoogte van deze nieuwe regeling? Wat is de hoofdregel en wat zijn de uitzonderingen? Wat zijn de gevolgen voor uw praktijk? In de nieuwe Live Online Actualiteitencursus Gezag en Omgang bespreekt mr. Magali van Maanen deze belangrijke nieuwe wetgeving en krijgt u een update van alle relevantie jurisprudentie op het gebied van gezag, zorg en omgang.

mr. Magali van Maanen

di 9 februari 2021
9.00 - 12.15 uur
225,-
Actualiteit
Live Online Cursus
3 NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

Patroonscursus: praktisch, voordelig en online vanaf uw eigen werkplek

Actueel: Nieuwe eisen NOVA patronaat

Actueel!  Sinds 1 oktober 2020 is een patroonscursus verplicht voor elke patroon die een stagiaire gaat begeleiden. Deze cursus moet afgerond zijn vóórdat de patroon kan worden goedgekeurd door het patronaat. Daarnaast is de beroepsopleiding met ingang van 1 januari 2021 ingrijpend gewijzigd. In deze nieuwe cursus komen de belangrijkste elementen aan bod waar u als patroon en begeleider van stagiaires mee te maken krijgt. Daarbij leert u alles over eisen van de NOvA waaraan de stagiaire en de patroon “nieuwe stijl” dienen te voldoen.

mr. Caroline van der Zwet
Annemarie De Graaf
vr 19 februari 2021
vr 26 februari 2021
9.00 - 12.00 uur
595,-
Actualiteit
6 NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

Intervisie: twee keer twee uur online intervisie vanaf uw eigen werkplek

Met ingang van 1 maart 2020 zijn advocaten verplicht jaarlijks te voldoen aan kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback, zoals intervisie.  In de Online Intervisie van Lexlumen krijgt u van een ervaren gespreksleider én van collega's meer inzichten in uw praktijk. Annemarie de Graaf, ervaren intervisie-gespreksleider (ervaren trainer bij de NOvA) staat garant voor een leerzame ervaring! Deze intervisie is online! Dus geen reistijd! 

2 Plaatsen beschikbaar.
Annemarie De Graaf

Trainer

ma 22 februari 2021
di 23 februari 2021
15.00 - 17.00 uur
295 ,-
Praktijkcursus
4 NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

Maart 2021


Live Online ! Ruzie over de Erfenis

In de Live Online Actualiteitencursus Ruzie over de Erfenis behandelen Koert Boshouwers en Fons Stollenwerck alle voor een erfrechtzaak belangrijke onderwerpen zodat u succesvol een erfrechtprocedure kunt voeren. U volgt deze cursus vanaf uw eigen werkplek of vanuit huis en kunt direct uw vragen aan de docenten stellen!

mr. Koert Boshouwers
prof.dr. Fons Stollenwerck
vr 19 maart 2021
13.00 - 17.15 uur
595,-
Actualiteit
Live Online Cursus
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
/
4 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Oplossingen voor problemen met betrekking tot de beperkte huwelijksgemeenschap

Met de invoering van de beperkte gemeenschap van goederen gelden er nieuwe regels. De eerste zaken beginnen te komen van echtgenoten die onder het nieuwe stelsel zijn gehuwd en nu (al) gaan scheiden. Advocaten, notarissen en mediators worden daarbij geconfronteerd met vragen over de gevolgen van dit nieuwe stelsel. Nu in vrijwel al deze zaken voorhuwelijks vermogen aanwezig is, dient u bij de vermogensrechtelijke afwikkeling te beoordelen welke goederen en schulden deel uitmaken van de beperkte gemeenschap van goederen en welke niet.  Daarbij doen zich complexe vragen voor betreffende zaaksvervanging en vergoedingsrechten. Ook rijzen er vragen betreffende de saldi van de voorhuwelijkse bankrekeningen, de en/of rekening en de betalingen die tijdens het huwelijk zijn gedaan en de draagplicht van de schulden.  In deze cursus zal Bart Breederveld ingaan op de problematiek die voortvloeit uit de beperkte gemeenschap van goederen. Bovendien bespreekt hij recente rechtspraak die, zowel voor de algehele gemeenschap van goederen als voor de beperkte gemeenschap van goederen, van belang is.

mr. dr. Bart Breederveld

Advocaat bij Rensen advocaten

wo 24 maart 2021
13.00 - 17.15 uur
495,-
Verdieping
Zeist
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
/
4 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Echtscheidingsconvenanten: Juridisch en Fiscaal

Actueel: Incl. HR 1 november 2019!

Om de gevolgen van een echtscheiding goed te regelen is een ondubbelzinnig echtscheidingsconvenant essentieel. In deze cursus leert u hoe u een juridisch onduidelijk of onvolledig convenant voorkomt en hoe uw convenanten voor uw cliënt fiscaal geoptimaliseerd zijn. U krijgt praktische tekstvoorbeelden waarmee u uw convenanten direct kunt verbeteren.

mr. Frank van den Barselaar
mr. Joris Luijten
wo 31 maart 2021
9.30 - 17.15 uur
695,-
Verdieping
Zeist
6 NOvA PO
/
6 MfN cat. 2
/
6 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

April 2021


Actualiteitencursus Schulden bij Scheiding

De corona crisis drukt een stempel op de financiële situatie van veel gezinnen. Ondernemingen maken minder winst of gaan failliet, werkloosheid stijgt en de schulden zijn aanzienlijk. Hoewel de gevolgen nog niet volledig zijn te overzien zal dit uiteraard óók van invloed zijn op de afwikkeling van de vermogensrechtelijke verhouding tussen gehuwden en samenlevers bij hun scheiding. Bent u op de hoogte van alle regels die betrekking hebben op de schulden, de schuldeisers en schuldenaren bij de “oude“ gemeenschap? En welke regels gelden bij de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen?  En hoe zit het met de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en verrekenbedingen? Bart Breederveld brengt u in één dag op de hoogte!

mr. dr. Bart Breederveld

Advocaat bij Rensen advocaten

ma 12 april 2021
10.00 - 17.15 uur
595,-
Actualiteit
Zeist
5 NOvA PO
/
5 MfN cat. 2
/
5 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Een kijkje in de keuken van de familierechter

Hoe komt de rechter tot een beslissing? Hoe kunt u hier als advocaat invloed op uitoefenen? In deze cursus krijgt u inzicht in hoe de familierechter zijn zaken voorbereidt én hoe hij tot zijn beslissing komt.

mr. Eva van Abbe
mr. Liesbeth de Beij
do 15 april 2021
9.15 - 17.00 uur
695,-
Verdieping
Utrecht
6 NOvA PO
/
6 MfN cat. 2
+ winkelwagen bekijk cursus

Meer resultaten (+5)