0
 

Actueel cursusaanbod

12 Resultaten

 

December 2020


Live Online Actualiteitencursus Schulden bij Scheiding

Live Online Cursus: volg deze cursus vanaf uw eigen werkplek! De corona crisis drukt een stempel op de financiële situatie van veel gezinnen. Ondernemingen maken minder winst of gaan failliet, werkloosheid stijgt en de schulden zijn aanzienlijk. Hoewel de gevolgen nog niet volledig zijn te overzien zal dit uiteraard óók van invloed zijn op de afwikkeling van de vermogensrechtelijke verhouding tussen gehuwden en samenlevers bij hun scheiding. Bent u op de hoogte van alle regels die betrekking hebben op de schulden, de schuldeisers en schuldenaren bij de “oude“ gemeenschap? En welke regels gelden bij de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen?  En hoe zit het met de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en verrekenbedingen? Bart Breederveld brengt u in één middag op de hoogte!

mr. dr. Bart Breederveld

Advocaat bij Rensen advocaten

ma 7 december 2020
13.00 - 17.30 uur
495,-
Actualiteit
Live Online Cursus
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
/
4 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Intervisie: twee keer twee uur online intervisie vanaf uw eigen werkplek

Met ingang van 1 maart 2020 zijn advocaten verplicht jaarlijks te voldoen aan kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback, zoals intervisie.  In deze nieuwe Online Intervisie van Lexlumen krijgt u van een ervaren gespreksleider én van collega's meer inzichten in uw praktijk. Annemarie de Graaf, ervaren intervisie-gespreksleider (ervaren trainer bij de NOvA) staat garant voor een leerzame ervaring! Deze intervisie is online! Dus geen reistijd!  Dit jaar dient u in totaal aan 4 uur deelgenomen te hebben om aan de intervisie-eisen van de NOvA te voldoen. Lexlumen biedt u de gelegenheid om snel en praktisch aan deze verplichting te voldoen.

Annemarie De Graaf

Trainer

ma 7 december 2020
wo 9 december 2020
15.00 - 17.00 uur
295 ,-
Praktijkcursus
4 NOvA PO
Deze cursus is vol

Live online cursus Wwft Stappenplan Advocatuur

Actueel: Inclusief een A4 met een Praktisch Wwft Stappenplan

EXTRA CURSUS WEGENS GROTE BELANGSTELLING! Sinds 27 september as. heeft u als advocaat nieuwe Wwft verplichtingen door invoering van het UBO-register. Bent u al goed voorbereid? Is uw compliance op orde om een audit van de NOvA te doorstaan? Op 8 december krijgt u van advocaat Duco Lodder door middel van een praktisch stappenplan vele tips om snel compliant te zijn. Duco Lodder behandelt onder andere deze stappen: Wanneer valt u onder de Wwft? Wie is uw cliënt? Wie is de (pseudo-)UBO? Is er een PEP? Hoe beoordeelt u een cliënt aan de hand van uw risicobeleid? Waar komt het vermogen vandaan? etc.  => U kunt bij deze online live cursus uw eigen vragen stellen. => Geen reistijd, geen verlies van declarabele uren. => U krijgt een A4 met de Wwft Stappen bij deze cursus. Schrijf u snel in!

mr. Duco Lodder

Advocaat

di 8 december 2020
11.00 - 13.20 uur
249,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 PO NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

Live Online cursus (+ aanvullend webinar) Hoger Beroep in het Arbeidsrecht

Hoger beroep in het arbeidsrecht loont: 40% van de uitspraken levert een (totaal) ander resultaat op. Kent u precies de formele valkuilen? U krijgt op deze live online cursus van de in procederen gespecialiseerde advocaat Naomi Demspey (Houthoff), de tips en trucs die u nodig heeft om succesvoller hoger beroep in te stellen of u daar tegen te verweren. Van President van het Gerechtshof Amsterdam, Herman van der Meer, krijgt u aanvullend via een webinar uitleg over de materiële aspecten. Tevens bespreekt hij de belangrijkste arresten.

mr. Naomi Dempsey
mr. Herman van der Meer
vr 11 december 2020
9.30 - 11.40 uur
345,-
Masterclass
Live Online Cursus
3 PO NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

Live Online Cursus Legal English voor Juristen

Wilt u uw juridisch Engels verbeteren? Schrijf u dan nú in voor de live online cursus Legal English op 11 december as. De opzet van de cursus is kleinschalig en u krijgt volop de kans uw taalvaardigheid te oefenen en te verbeteren. U raakt vertrouwd met juridische terminologie in het Engels én de betekenis van die terminologie wanneer die in de context van Nederlands recht wordt gebruikt . Deze cursus is bedoeld voor advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen die zonder schroom in het Engels willen kunnen communiceren en procederen. Kunt u zich vaardig uitdrukken in het Engels, zowel verbaal als schriftelijk? In deze cursus krijgt u, dankzij de kleinschalige opzet, ruimschoots de gelegenheid in het Engels te communiceren. Daarnaast is er aandacht voor het Anglo-Amerikaanse recht en het Anglo-Amerikaanse juridische vocabulaire. Juridische terminologie is niet altijd één-op-één te vertalen. Verschillen tussen het Anglo-Amerikaanse en het Nederlandse recht maken dat u niet alleen moet weten hoe u een bepaalde juridische term vertaalt, maar ook wat de juridische implicaties van die term zijn. Wat te verstaan onder 'repudiation'? Wat doe je met het Nederlandse 'ontbinden' in een Engelstalig contract? 'Ontbinden' en 'rescind' (de term die meestal wordt gebruikt) dekken zeker niet dezelfde lading. Wat voor zin heeft een 'entire contract clause' onder Nederlands recht? Wat is het verschil tussen 'damages' en 'indemnification'? Is 'verdict' hetzelfde als vonnis? Hoe zeg je ‘peremptoir stellen’ in het Engels? Waarom kan je ‘summary proceedings’ niet als vertaling gebruiken voor ‘kort geding’? U krijgt een 'errorsheet' met voorbeeldzinnen en veelgemaakte fouten mee. Uw docent Marja Slager is docent juridisch Engels aan de Radboud Universiteit en heeft ruime ervaring in het doceren van juridische professionals. Deze cursus verzorgen wij ook in-house. Voor informatie: info@lexlumen.nl of 030 26 572 06.

mr. drs. Marja Slager

Docent juridisch Engels

vr 11 december 2020
10.00 - 14.35 uur
395,-
Praktijkcursus
Live Online Cursus
4 PO NOvA PO
/
4 PE NEVOA
/
5 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Procederen in Eerste Aanleg

Zelfs voor ervaren advocaten kent de procedure in eerste aanleg uitdagingen. Hoe bereidt u zichzelf en uw cliënt voor op de comparitie, hoe zorgt u ervoor dat uw bewijsaanbod wordt gehonoreerd en hoe levert u dan het bewijs? En hoe zet u incidentele vorderingen doelmatig in? In deze Online Live Cursus komen niet alleen deze onderwerpen aan de orde, maar wordt daarnaast aandacht besteed aan de bijzonderheden van het kort geding. En voor het geval uw cliënt de procedure in eerste aanleg toch verliest, wordt stil gestaan bij de appelbeslissing: wanneer en waarom stelt u hoger beroep in?

mr. Reinier Groos

Rechter

ma 14 december 2020
13.00 - 17.15 uur
395,-
Praktijkcursus
Live Online Cursus
4 NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

Live online cursus: De Ontslagprocedure van het UWV in crisistijd

Actueel: Online cursus vanuit huis of kantoor

In deze live onlinecursus van 3 uur (3 PO) behandelt Jan Meijer (UWV) de volledige ontslagprocedure van UWV. Uiteraard is er speciale aandacht voor de invloed van de NOW en andere stimulerende maatregelen op de bedrijfseconomische ontslagprocedure. Aan de orde komen o.a.: actualiteiten rondom het indienen van een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden aan de hand van de formulieren A, B en C; De gemiddelde beslistermijn; De nieuwe Uitvoeringsregels 'Ontslag om bedrijfseconomische redenen' en 'Procedurele aspecten UWV-ontslagprocedure', geldend sinds 1 september 2020; De kans op een procedure bij de rechter na de ontslagbeschikking van UWV; De gevolgen van bedrijfseconomische ontslagen via UWV voor de loonkostensubsidie o.g.v. de NOW (1.0, 2.0 en 3.0); Hoe moet de werkgever in deze onzekere tijden aannemelijk maken dat arbeidsplaatsen structureel (d.w.z. bezien over een periode van 26 weken) komen te vervallen? Hoe weegt UWV het al dan niet gebruik maken van de NOW en andere stimulerende maatregelen mee bij het beoordelen van de bedrijfseconomische redenen voor ontslag? Tips voor het vaststellen van de bedrijfsvestiging(en), de categorie(en) uitwisselbare functies en de duur dienstverband in het kader van het afspiegelingsbeginsel; Risico van de stoelendans-methode; De herplaatsingsplicht: start herplaatsingsinspanningen, redelijke termijn, rol werkgever en werknemer, het herplaatsingsgesprek, reikwijdte en norm herplaatsing; Vier arresten van de Hoge Raad op de A-grond (ANWB, Stichting tante Louise, KLM en Shell) en de invloed hiervan op de ontslagpraktijk van UWV; Opletpunten bij ontslag van langdurige arbeidsongeschikte werknemers (B-grond); Uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A- en B-grond; Compensatieregeling transitievergoeding bij Langdurige arbeidsongeschiktheid (1 april 2020) en bij bedrijfsbeëindigingen door pensionering of overlijden van de werkgever (1 januari 2021): de stand van zaken. Let op, dit is een online cursus.

mr. Jan Meijer

Landelijk Manager UWV WERKbedrijf

di 15 december 2020
9.30 - 12.45 uur
199,-
Actualiteit
Live Online Cursus
3 NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

Live Online Cursus Praktijkgericht Inzicht in de Jaarrekening

Inzicht in jaarrekeningen is essentieel voor iedere jurist. Waarderingsmethodieken, analyse van rentabiliteit en solvabiliteit, herkenning van risico’s en het doorzien van manipulatie. U wilt het allemaal begrijpen en weten waar u op moet letten. Tijdens de live online cursus Praktijkgericht inzicht in de jaarrekening leert u dit!

drs. Richard Take

Partner bij Bureau Kees Horden

di 15 december 2020
10.00 - 14.30 uur
395,-
Praktijkcursus
Live Online Cursus
4 PO NOvA PO
/
4 PE NEVOA
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Meer resultaten (+4)