0
 

Actueel cursusaanbod

40 Resultaten

 

Februari 2020


Ruzie over de Erfenis

Het aantal erfrechtzaken neemt toe en het voeren van een succesvolle procedure in een erfrechtzaak vergt speciale kennis. In de zeer goed gewaardeerde Actualiteitencursus Ruzie over de Erfenis behandelen Koert Boshouwers en Fons Stollenwerck alle voor een erfrechtzaak belangrijke onderwerpen zodat u succesvol een procedure kunt voeren.

mr. Koert Boshouwers
prof.dr. Fons Stollenwerck
di 11 februari 2020
9.30 - 17.00 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
6 NOvA PO
/
6 MfN cat. 2
/
6 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Actualiteiten Privacyrecht

Op privacygebied volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Inmiddels zijn al meer dan 100 boetes opgelegd en zijn op Europees niveau diverse richtsnoeren gepubliceerd om deze ingewikkelde wetgeving verder te verduidelijken. Ook laat de rechter zich geregeld uit over privacyzaken: zo is in Nederland al meerdere keren schadevergoeding toegekend wegens schending van de privacyregels. Naast de AVG wordt nog steeds gewerkt aan de nieuwe E-Privacyverordening, die onder meer gevolgen zal hebben voor direct marketing en het gebruik van cookies. De eerste evaluatie van de AVG staat gepland voor 2020 en in Nederland wordt naar verwachting begin 2020 een conceptwetsvoorstel voor aanpassingen van de Uitvoeringswet AVG in consultatie gebracht. Ook publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onlangs haar focuskader 2020-2023, genaamd “Dataprotectie in een digitale samenleving”. De komende jaren focust de AP haar toezicht op de naleving van de AVG bij datahandel, door de (digitale) overheid en bij de inzet van algoritmes en Artificiële Intelligentie. Uw docente, Friederike van der Jagt, privacyrechtadvocate bij Hunter Legal, praat u in een middag bij over de stand van zaken. Schrijf u snel in zodat u op de hoogte blijft van dit snel veranderende vakgebied en de impact van de AVG op uw organisatie!

mr. Friederike van der Jagt

Advocaat bij Hunter Legal

di 11 februari 2020
10.30 - 15.30 uur
395,-
Actualiteit
Amsterdam
4 PO NOvA PO
/
4 PO NEVOA
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Van BOPZ naar verplichte GGZ: nieuwe wetgeving per 1 januari 2020

Actueel: Nieuwe wetgeving per 1 januari!

In deze Actualiteitencursus leert u alles over de opvolger van de Wet Bopz: Wet Verplichte Ggz. Deze nieuwe wet treedt is 1 januari in werking getreden en uw rol als advocaat zal drastisch wijzigen, met name waar het gaat om het verlenen van juridische bijstand bij het maken van een plan van aanpak, waarmee uw cliënt zorgmachtiging kan voorkomen. Maar ook bij de klachtenprocedure, nu er over veel meer onderwerpen geklaagd kan gaan worden dan onder de Wet Bopz. De docent zal dus uitgebreid stil staan bij de totstandkoming van een zorgmachtiging, de mogelijkheid tot het maken van een plan van aanpak en de mogelijke rol van de advocaat daarbij. Daarna kunt u aan de hand van casus oefenen met het toepassen van de nieuwe regelgeving. Ook het klachtrecht, dat aanzienlijk wordt uitgebreid, zal daarbij aandacht krijgen. Verder zal er kort worden ingegaan op de twee andere wetten, die betrekking hebben op verplichte ggz: de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg. U bent in één middag weer op de hoogte!

mr. dr. Rob Keurentjes

do 13 februari 2020
13.00 - 17.15 uur
299,-
Actualiteit
Utrecht
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
+ winkelwagen bekijk cursus

Maart 2020


Nieuwe Regels Partneralimentatie

Actueel: EERSTE KAMER STEMT IN MET HERZIENING PARTNERALIMENTATIE!

De Wet Herziening Partneralimentatie is per 1 januari jl. in werking getreden.  Bent u al op de hoogte van de inhoud van deze nieuwe regels én de uitzonderingen? Wat is de nieuwe grondslag voor het betalen én bepalen van partneralimentatie? Wat zijn de gevolgen voor uw praktijk?

mr. Agnes van Wieren

Advocaat bij BANNING

di 3 maart 2020
13.00 - 17.15 uur
495,-
Actualiteit
Utrecht
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
/
4 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

De WAB, ingrijpende veranderingen in het Arbeidsrecht

Actueel: Met de eerste ervaringen!

Het Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans is 1 januari jl. in werking getreden. Ontslag wordt eenvoudiger door de stapeling van gronden, maar ook duurder! Wilt u als eerste op de hoogte zijn? Wilt u ook weten wat u uw cliënten hierover moet adviseren? Hoe verhoudt deze nieuwe wetgeving zich tot de WWZ? Schrijf u dan nú in voor deze unieke masterclass op 20 maart met Herman van der Meer, voorzitter van het Gerechtshof Amsterdam! Het arbeidsrecht is opnieuw ingrijpend gewijzigd: - stapelingen ontslaggronden - ontslag duurder, want werknemers krijgen vanaf dag 1 recht op transitievergoeding - flexwerk duurder - transitievergoeding ook al bij contract bepaalde tijd - etc. Herman van der Meer, de voorzitter van het Gerechtshof Amsterdam, behandelt onder andere: uitleg van het nieuwe Ontslagrecht per 1 januari 2020: de WAB de gevolgen van de belangrijkste WWZ jurisprudentie Schrijf u snel in voor deze unieke Masterclass!

mr. Herman van der Meer

President van het Gerechtshof Amsterdam

ma 9 maart 2020
10.00 - 16.15 uur
495,-
Masterclass
Utrecht
5 PO NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

Nieuwe Fiscale Regels voor de Echtscheidingspraktijk

Per 1 januari jl. is de aftrek van alle inkomensverminderende posten beperkt. Deze nieuwe fiscale regels hebben grote gevolgen voor de echtscheidingspraktijk: niet alleen de aftrek voor betaalde partneralimentatie wordt beperkt, maar ook  de inkomsten uit eigen woning en zelfs het belaste inkomen van ondernemers en zelfstandigen wordt hierdoor beïnvloed. Bent u op de hoogte van deze nieuwe regels? Weet u hoe alimentatieverplichtingen hierdoor wijzigen?

mr. Frank van den Barselaar

Fiscalist

di 10 maart 2020
13.00 - 17.15 uur
395,-
Actualiteit
Amsterdam
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
/
4 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Effectief Procederen in Hoger Beroep

EXTRA CURSUS WEGENS GROTE BELANGSTELLING Het hoger beroep geeft u de laatste kans om de feitenrechter te overtuigen: hoe kunt u dit het beste aanpakken? Welke valkuilen zijn er die u dient te vermijden? Wanneer kan en mag u hoger beroep instellen? Welke eisen stelt de rechter aan uw grieven? Wat is de twee-conclusie en welke uitzonderingen zijn daarop? Wanneer is een bewijsaanbod nodig en welke eisen stelt het hof hieraan? Wat is de devolutieve werking van het hoger beroep? Wanneer moet u incidenteel appel instellen? Hoe zit het met verstek in hoger beroep? Hoe verloopt de zitting in hoger beroep? Hoe zit het met de mogelijkheid om een second opinion te vragen in hoger beroep. Leer effectief procederen in hoger beroep van mr. Thea Lautenbach, raadsheer in het Gerechtshof in Den Haag !

mr. Reinier Groos

Rechter

do 12 maart 2020
13.00 - 17.15 uur
395,-
Praktijkcursus
Utrecht
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
+ winkelwagen bekijk cursus

WWFT en AVG: conflicterende wetgeving?!

Hoe kan de privacy van natuurlijke personen die zich als UBO kwalificeren, binnen het nieuwe UBO Register en onder de AVG worden gewaarborgd? Als notaris of advocaat krijgt u in 2020, na invoering van het UBO register (ligt reeds bij de Eerste Kamer), steeds vaker intern de vraag te beantwoorden of uw handeling wel of niet strijdig is (volgens de AVG , WWFT en UBO wetgeving).  Notaris Jan Willem Schenk en advocaat Friederike van der Jagt nemen de uitgangspunten van de wetgeving én de praktijkcases graag met u door. Ook behandelen zij uiteraard uw vragen.

mr. Friederike van der Jagt
mr. Jan Willem Schenk
do 19 maart 2020
12.15 - 16.45 uur
495,-
Actualiteit
Amsterdam
4 PO NOvA PO
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Meer resultaten (+32)