0
 

Actueel cursusaanbod

24 Resultaten

 

Maart 2021


Live Online ! Ruzie over de Erfenis

In de Live Online Actualiteitencursus Ruzie over de Erfenis behandelen Koert Boshouwers en Fons Stollenwerck alle voor een erfrechtzaak belangrijke onderwerpen zodat u succesvol een erfrechtprocedure kunt voeren. U volgt deze cursus vanaf uw eigen werkplek of vanuit huis en kunt direct uw vragen aan de docenten stellen!

mr. Koert Boshouwers
prof.dr. Fons Stollenwerck
vr 19 maart 2021
13.00 - 17.15 uur
495,-
Actualiteit
Live Online Cursus
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
/
4 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Live online Masterclass Nieuwe Wet Bestuur & Toezicht: Corporate Governance niet beursgenoteerde Rechtspersonen

Actueel: Wet treedt 1 juli as. in werking!

De Eerste Kamer heeft op 10 november (eindelijk) de Wet Bestuur & Toezicht aangenomen! De gevolgen voor de governance van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn ingrijpend. Invoering van deze wet is per 1 juli as. Wilt u zo snel mogelijk weten wat de gevolgen voor de praktijk zijn? U krijgt op 23 maart as. van notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Christian van Megchelen op de live online Masterclass ‘Nieuwe Wet bestuur & Toezicht: corporate governance voor niet beursgenoteerde rechtspersonen’ uitleg over de gevolgen voor de verscherping van de aansprakelijkheid van bestuurders; aansprakelijkheid medebestuursleden voor het handelen van een collega bestuursleden; de introductie van de wettelijke regeling over de RvC bij de vereniging en stichting; voor welke stichtingen/verenigingen het bewijsvermoeden bij insolventie gaat gelden; welke stichtingen en verenigingen wel/niet onder de verscherpte aansprakelijkheid bij faillissement vallen; wat er wijzigt voor het ontslag van bestuurders en toezichthouders en wat er statutair gewijzigd moet worden bij uw cliënten! Kortom: u bent na deze live online cursus weer helemaal op de hoogte!

mr. Arnaud Wilod Versprille
mr. Christian van Megchelen
di 23 maart 2021
10.00 - 14.30 uur
545,-
Masterclass
Live Online Cursus
4 PO NOvA PO
/
4 PE NEVOA
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Online Live Cursus: Oplossingen voor problemen met betrekking tot de beperkte huwelijksgemeenschap

Actueel: Live Online Cursus : Stel uw vragen aan Bart Breederveld vanuit huis of vanuit kantoor!

Met de invoering van de beperkte gemeenschap van goederen gelden er nieuwe regels. De eerste zaken beginnen te komen van echtgenoten die onder het nieuwe stelsel zijn gehuwd en nu (al) gaan scheiden. Advocaten, notarissen en mediators worden daarbij geconfronteerd met vragen over de gevolgen van dit nieuwe stelsel. Nu in vrijwel al deze zaken voorhuwelijks vermogen aanwezig is, dient u bij de vermogensrechtelijke afwikkeling te beoordelen welke goederen en schulden deel uitmaken van de beperkte gemeenschap van goederen en welke niet.  Daarbij doen zich complexe vragen voor betreffende zaaksvervanging en vergoedingsrechten. Ook rijzen er vragen betreffende de saldi van de voorhuwelijkse bankrekeningen, de en/of rekening en de betalingen die tijdens het huwelijk zijn gedaan en de draagplicht van de schulden.  In deze nieuwe Online Live Cursus zal Bart Breederveld ingaan op de problematiek die voortvloeit uit de beperkte gemeenschap van goederen. Bovendien bespreekt hij recente rechtspraak die, zowel voor de algehele gemeenschap van goederen als voor de beperkte gemeenschap van goederen, van belang is.

mr. dr. Bart Breederveld

Advocaat bij Rensen advocaten

wo 24 maart 2021
14.00 - 17.15 uur
395,-
Actualiteit
Live Online Cursus
3 NOvA PO
/
3 MfN cat. 2
/
3 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Intervisie: twee keer twee uur online intervisie vanaf uw eigen werkplek

Met ingang van 1 maart 2020 zijn advocaten verplicht jaarlijks te voldoen aan kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback, zoals intervisie.  In de Online Intervisie van Lexlumen krijgt u van een ervaren gespreksleider én van collega's meer inzichten in uw praktijk. Annemarie de Graaf, ervaren intervisie-gespreksleider (ervaren trainer bij de NOvA) staat garant voor een leerzame ervaring! Deze intervisie is online! Dus geen reistijd! 

Annemarie De Graaf

Trainer

wo 24 maart 2021
wo 31 maart 2021
15.00 - 17.00 uur
295 ,-
Praktijkcursus
Live Online Cursus
4 NOvA PO
Deze cursus is vol

Bijzondere Bedingen in het Arbeidsrecht: de rechten en plichten van werkgever en -nemer

Actueel: Nieuwe cursus!

Tijdens deze live online cursus 'Bijzondere bedingen in het arbeidsrecht' zoomt rechter Tjarda Pieters nader in op verschillende vormen van verlof, zoals ouderschapsverlof, zorgverlof en zwangerschapsverlof. Verder komt het onderwerp vakantie(dagen) en alle mogelijke (Corona) conflicten die daarover kunnen ontstaan in brede zin aan bod. U krijgt een goed overzicht van alle toepasselijke wetgeving en regelgeving en uiteraard actuele rechtspraak. Tenslotte komen de bedingen inzake arbeidstijden en de Wet Minimumloon en Minimum vakantiebijslag (WMM) aan bod.

mr. Tjarda Pieters

Tjarda Pieters is werkzaam als raadsheer (plv) bij het gerechtshof Amsterdam

do 25 maart 2021
10.00 - 12.15 uur
195,-
Live Online Cursus
2 PO NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

Live Online Cursus WWFT en AVG: conflicterende wetgeving?!

Advocaten en notarissen hebben sinds 27 september meer Wwft verplichtingen door de invoering van het UBO-register. Een veel gestelde vraag is: hoe staan de UBO en Wwft ten opzichte van de AVG? Hoe kan de privacy van natuurlijke personen die zich als UBO kwalificeren, binnen het nieuwe UBO-register en onder de AVG worden gewaarborgd?  Notaris Jan Willem Schenk en advocaat Friederike van der Jagt nemen de uitgangspunten van de wetgeving én de praktijkcases graag in deze live online cursus met u door. Ook behandelen zij uiteraard uw vragen. Update uw kennis over de Wwft, AVG en het UBO-register: dit is ook van belang voor als u een audit van de NOvA of het Bft krijgt!

mr. Friederike van der Jagt
mr. Jan Willem Schenk
vr 26 maart 2021
11.00 - 15.00 uur
349,-
Masterclass
Live Online Cursus
3 PO NOvA PO
/
3 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Live Online Cursus Echtscheidingsconvenanten: Juridisch en Fiscaal

Actueel: Wat is de stand van zaken bij de VFAS modellencommissie?

Om de gevolgen van een echtscheiding goed te regelen is een ondubbelzinnig echtscheidingsconvenant essentieel. U leert in de Verdiepingscursus Echtscheidingsconvenanten niet alleen hoe u een juridisch onduidelijk of onvolledig convenant voorkomt, maar ook hoe uw convenanten voor uw cliënt fiscaal geoptimaliseerd zijn. De vFAS modellencommissie wil het vFAs model aanpassen: wat is de stand van zaken? Mr. Frank van den Barselaar is nauw betrokken bij deze aanpassingen en kan u direct informeren! De docenten geven u praktische tekstvoorbeelden waarmee u uw convenanten direct kunt verbeteren. U kunt in deze Live Online Cursus uw vragen direct aan de docenten stellen! Volg deze cursus vanuit huis of vanuit kantoor!

mr. Frank van den Barselaar
mr. Joris Luijten
wo 31 maart 2021
13.00 - 17.15 uur
495,-
Verdieping
Live Online Cursus
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
/
4 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

April 2021


Online Masterclass Aandeelhoudersovereenkomst, artikel voor artikel

Heeft u ook regelmatig met conflicten rondom aandeelhoudersovereenkomsten en statuten te maken? Zijn uw modellen up-to-date met de meest recente jurisprudentie? Onder deskundige leiding van Arnaud Wilod Versprille loopt u door een aandeelhoudersovereenkomst, artikel voor artikel. De laatste inzichten over de integrale opzet van een aandeelhoudersovereenkomst komen aan bod. Maar ook de optimale samenhang tussen een aandeelhoudersovereenkomst en de statuten. Het model krijgt u mee!

mr. Arnaud Wilod Versprille

Notaris bij Olenz Notarissen

di 6 april 2021
10.00 - 15.00 uur
545,-
Verdieping
4 PO NOvA PO
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Meer resultaten (+16)