0
 

Ons aanbod van webinars

21 Resultaten

 

Huurrecht en Corona: de rechten en plichten van huurder en verhuurder

Wat zijn de rechten en plichten van huurder en verhuurder tijdens de Corona crisis? In hoeverre is huurder verplicht de huur te betalen en aan de andere verplichtingen te voldoen? In hoeverre kan verhuurder nakoming van de verplichtingen van de huurder vorderen? In hoeverre spelen gebrek, onvoorziene omstandigheden, overmacht, redelijkheid & billijkheid een rol? Behoudt de huurder de exploitatieverplichting? En als de overheidsmaatregelen minder worden? Wat als huurder afgelopen jaren fors verdiend heeft en nu weigert te betalen? Jurjan Adriaansens, huurrecht advocaat bij TomLow Advocaten behandelt in ruim 60 minuten gestructureerd de opties die huurder en verhuurder hebben. Schrijf u nú in!

Jurjan Adriaansens

Advocaat bij Tomlow

Nieuw!

Online
1 PO NOvA PO
/
1 PE KNB
79,-

De Eigen Woning bij Echtscheiding: speciale aandacht voor de gevolgen van de corona-crisis

De eigen woning is bij echtscheiding altijd een heikel punt. Wanneer is er sprake van een eigen woning? En wanneer is er een eigen woningschuld? Hoe kunnen financieringsproblemen worden opgelost en wanneer is er sprake van een hoofdverblijf? Hoe zit het als (ex)partners het huis niet kunnen of willen verkopen? Welke oplossingen zijn er dan? Deze vragen zijn zeker actueel nu de woningmarkt als gevolg van de corona-crisis naar alle waarschijnlijkheid drastisch zal gaan veranderen: hoe kunnen (ex)partners dan de té dure woning toch nog aanhouden? Hoe kan een (tijdelijke) oninbaarheid van de onderverdelingsvordering goed worden vormgegeven? Frank van den Barselaar brengt u in één uurtje op de hoogte.

mr. Frank van den Barselaar

Fiscalist

Nieuw!

Online
1 NOvA PO
/
1 KNB
79 ,-

Het coronavirus en personeel in de Zorg

Zorginstellingen staan door het coronavirus voor diverse vragen, onder andere op het gebied van het personeel. In het nieuwe webinar "Het coronavirus en personeel in de Zorg" beantwoordt mr. Steven Sterk, advocaat bij Van Doorne, deze vragen. Welke verplichtingen gelden er op grond van de Arbeidsomstandighedenwet? Wat houdt het goed werkgever én goed werknemerschap in gedurende de corona-crisis? Is het aanpassen van het dienstrooster of uitbreiding van de uren nu een wijziging van arbeidsvoorwaarden? En wanneer moet de OR hiermee instemmen? En hoe dient overwerk vergoed te worden? Wat is de invloed van de coronacrisis op de WAB? Mr. Steven Sterk brengt u in dit actuele webinar in één uur op de hoogte.

mr. Steven Sterk

Nieuw!

Online
1 NOvA PO
79 ,-

Certificering: nieuwe ontwikkelingen rondom de Flex BV, de (Nieuwe Wet) Bestuur & Toezicht en recente jurisprudentie

U krijgt van notaris Arnaud Wilod Versprille in 60 minuten een aantal nieuwe ontwikkelingen van certificering rondom de Flex BV, de (Nieuwe Wet) Bestuur & Toezicht en recente jurisprudentie. Ook krijgt u kort een basisintroductie om uw kennis over certificering weer op te frissen. In één uur antwoord op de belangrijkste vraagstukken rondom certificering!

mr. Arnaud Wilod Versprille

Notaris bij Olenz Notarissen

Nieuw!

Online
1 PE RB
/
1 NOvA PO
/
1 PE NBA
/
1 PE KNB
89,-

Corona en de Transactiepraktijk: onder welke voorwaarden kunt u onder een deal uit? Of juist niet?

Gaat de deal nog wel door? Mag ik onder deal uit? Kwalificeert corona zich als een event op basis waarvan je uit een deal kan stappen? Op basis waarvan? Hoe redelijkheid en billijkheid toe te passen? Is er iets geregeld voor onvoorziene omstandigheden? Vragen aan de orde van de dag in de transactiepraktijk. Duco Lodder, advocaat ondernemingsrecht, neemt alle fases van de onderhandelingen met u door in 60 minuten. Schrijf u nú in!

mr. Duco Lodder

Advocaat

Nieuw!

Online
1 NOvA PO
/
1 PE NEVOA
/
1 PE KNB
89,-

De gevolgen van de coronacrisis voor alimentatieverplichtingen: een praktisch stappenplan

Door de coronacrisis zijn veel ondernemers, zzp-ers en mensen met flexibele contracten direct in de financiële problemen gekomen. Wat betekent dit voor de alimentatieverplichtingen die zij zijn aangegaan? In het nieuwe webinar "De gevolgen van de coronacrisis voor alimentatieverplichtingen" krijgt u een praktisch stappenplan met oplossingen voor deze nieuwe problemen. Hoe verdeelt u nu slim en praktisch de liquiditeiten? Wat is de invloed van nihilstelling of aanpassing van de alimentatie op toeslagen? Hoe moet u omgaan met aandelen en beleggingen? Mr. Frank van den Barselaar brengt u in één uur op de hoogte.

mr. Frank van den Barselaar

Fiscalist

Nieuw!

Online
1 NOvA PO
/
1 PE KNB
79,-

De scholen sluiten, onderwijs gaat door: onderwijsrecht in tijden van corona

Op 15 maart zijn ingrijpende maatregelen genomen: de scholen gingen dicht en de docenten gingen onderwijs op afstand verzorgen. Wat zijn de juridische consequenties van deze maatregel? Welke verplichtingen rusten er nu op ouders, scholen en kinderen? Hoe kan nu, in redelijkheid, voldaan worden aan de strenge eisen van de Wpo en de Wvo? Of is alle regelgeving nu opgeschort? Hoe moeten scholen hun noodopvang nu inrichten? Vervalt de zorgplicht, nu scholen kinderen niet goed kunnen beoordelen?

mr. Jochem Streefkerk

Advocaat bij Van Doorne

Nieuw!

Online
1 NOvA PO
79,-

Financieel Management ten tijde van de coronacrisis!

Actueel: Incl. vele praktisch tips!

Wat moet u weten over uw eigen cashflow, of die van uw cliënten in deze bijzondere tijd van coronacrisis? Waar zit nog 'verborgen' cash, bij u of uw cliënten? Hoe kunnen de speciale fiscale maatregelen u hierbij helpen? Welke posten op de jaarrekening moet u hiervoor begrijpen? Kortom: laat u in 1 uur bijpraten door expert Richard Take. Richard is al jarenlang succesvol (gemiddeld 8,5 a 9) docent van de Lexlumen cursus 'Praktijkgericht inzicht in de Jaarrekening'. Hij wordt geroemd om zijn vermogen financieel complexe zaken eenvoudig te vertalen naar uw praktijk! Dit webinar is opgenomen op 20 maart. Incl. de meest recente fiscale maatregelen.  Schrijf u nu in!

drs. Richard Take

Partner bij Bureau Kees Horden

Nieuw!

Online
1 NOvA PO
/
1 PE NOAB
/
1 PO NBA
/
1 PE KNB
89,-

Meer resultaten (+13)