0
 

Webinars

79 Resultaten

Nieuw!
Bekijk pakketten

Zie ook onze voordelige webinar pakketten

Alle webinars over een onderwerp of rechtsgebied in één handig totaalpakket.

 

Wwft Kantoor- en Risicobeleid Advocatuur 2021

Geactualiseerd voor 2021! Hoe ziet uw Wwft Risico- en Kantoorbeleid er uit? Is dit al op orde? Is uw risicobeleid volledig up-to-date met de wetgeving én met de klanten die u nu heeft? Ten opzichte van het vorige webinar is de info over de engagement letter aangepast en uitgebreid: u krijgt een clausule die u in hun eigen engagement letter kunt verwerken. Daarnaast is nieuw een introductie van het UBO register, met een handig overzicht op welke rechtspersonen het UBO register van toepassing is. Verder uiteraard de nieuwste inzichten over de Wwft om uw kantoor- en risicobeleid ook voor 2021 op orde te hebben. Advocaat Duco Lodder legt u in één uur uit wat u moet doen om een kantoor- en risicobeleid te hebben dat in overeenstemming is met de nieuwe Wwft en UBO wetgeving én de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten. Inclusief praktische tips, een stappenplan en handig stroomschema. Dit webinar is voor advocaten en ondersteunend personeel dat jaarlijks moeten aantonen van de Wwft op de hoogte te zijn. Schrijf u snel in voor dit webinar! Ook interesse in het Wwft-modellen pakket met o.a. het Stappenplan, Risicobeleid, UBO formulier, Wwft protocol etc? Mail dan uw interesse naar flexmodellen@lexlumen.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

mr. Duco Lodder

Advocaat

Nieuw!

Online
1 NOvA PO
99,-

Hoge Raad Actueel- de nieuwste arresten toegelicht door raadsheren

Actueel: Nieuwe arresten Faillissementsrecht en Procesrecht

Raadsheren van de Gerechtshoven bespreken  de nieuwste arresten van de Hoge Raad. Uitleg en duiding, speciaal voor u. Altijd écht up to date zijn? U kunt deze webinars kijken waar en wanneer u zelf wilt. In deze aflevering aandacht o.a. aandacht voor: Wanneer bent u aansprakelijk voor de schade die voortkomt uit de uitlokking van een faillissement? Kunt u verkeerde partijaanduiding in een appeldagvaarding rectificeren en zo ja hoe? Wanneer wordt een geding geschorst in het kader van 29 Fw? Wanneer wordt wel én niet verstek verleend? Wat zijn de regels rond vreemde staten bij beslag en executie? U bent in 1 uur weer helemaal bijgepraat en op de hoogte.

mr. Sander Rijsterborgh + 4 meer

Nieuw!

Online
1 NOvA PO
79,-

De Disfunctionerende Werknemer

In dit webinar behandelt Annette Terpstra de rechtspositie van de disfunctionerende werknemer. Zij beantwoordt aan de hand van recente jurisprudentie de vraag wanneer er sprake is van disfunctioneren, hoe de werkgever dat moet bewijzen en welke stappen er doorlopen moeten worden om in disfunctioneringsdossiers succesvol te adviseren.

Annette Terpstra

Advocaat bij Sprengers Advocaten

Nieuw!

Online
1 NOvA PO
79,-

Jurisprudentie Ondernemingsrecht 2020

Actueel: Nieuw!

Wilt u in één uur (1 PO/PE) uitleg over de belangrijkste richtinggevende Hoge Raad uitspraken van 2020 op het terrein van het Ondernemingsrecht? Nadia Kreileman (RUN en De Brauw Blackstone Westbroek) is uw docent op dit webinar. Zij bespreekt o.a. arresten over de volgende onderwerpen: het recente arrest van 11 september jl. met betrekking tot de toerekening van kennis van een bestuurder aan een rechtspersoon; rechtsgeldigheid besluiten; bestuursaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad (selectieve betaling); uitleg statutaire bepalingen; beschikking OK over de tegenstrijdig belang regeling. In één uur weer geheel up to date! U kunt kijken waar en wanneer u zelf wilt: schrijf u nú in!  

Nadia Kreileman

Universitair docent Radboud Universiteit Nijmegen

december 2020

Online
1 NOvA PO
/
1 KNB
89,-

Hoger Beroep in het Arbeidsrecht

Actueel: Inclusief de belangrijkste jurisprudentie!

Hoger beroep in het arbeidsrecht loont: in 40% van de gevallen wijzigt de rechter de beslissing. U krijgt van Herman van der Meer op dit webinar van 2 uur (2 PO) uitgebreid uitleg over de belangrijkste jurisprudentie en tips over de te nemen stappen. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod: belangrijkste jurisprudentie; termijnen; appel tegen deelbeslissingen; grievenstelsel; 2-conclusieregel; procesregels ontbindingsprocedure; rol van bewijslevering/-recht; wwz en hoger beroep; bewijslevering stukken; 'Mediant' en gevolgen voor bewijsrecht; bewijsrecht versus i-grond subsidiair; beperkingen in hoger beroep tegen toegewezen ontbindingen; hoger beroep tegen afwijzing ontbinding; (beperkingen) hoger beroep en ontslag op staande voet; veroordeling tot herstel arbeidsovereenkomst; herziening en hoger beroep; vergoedingen en hoger beroep. Schrijf u nu in!

mr. Herman van der Meer

President van het Gerechtshof Amsterdam

december 2020

Online
2 NOvA PO
129,-

WAB 2020: update met Herman van der Meer en Maryse Oranje

Van WWZ naar WAB: wat heeft één jaar WAB gebracht? Herman van der Meer, President van het Gerechtshof Amsterdam en Maryse Oranje, arbeidsrecht advocaat bij Lexence, behandelen voor u de meest recente wetswijzigingen en de hieraan gerelateerde belangrijkste jurisprudentie (Wilco, Mediant, Décor, Certe, Veka Shipyard, Shell, Roto Frank, Kolom, New Hairstyle, Xelia). O.a. de volgende onderwerpen komen aan de orde: bewijsrecht als 'gamechanger, de 'redelijke gronden' van de WWZ, disfunctioneren: verbeterkans noodzakelijk herplaatsing, (wijziging) transitievergoeding, de billijke vergoeding, schadevergoeding buiten de WWZ om? Ketenregeling en oproepcontracten, versoepeling ontslagrecht, de cumulatiegrond, intrekkingsrecht, compensatieregeling (transitievergoeding) bij ziekte-ontslag, slapend dienstverband, versoepeling ontslagrecht, premiedifferentiatie, diverse jurisprudentie: Wilco, Mediant, Décor, Certe, Veka Shipyard, Shell, Roto Frank, Kolom, New Hairstyle, Xelia. Kortom: schrijf u nú in en u heeft binnen een uur weer het complete meest actuele overzicht! U kunt dit webinar bekijken waar en wanneer u zelf wilt.

mr. Herman van der Meer
Maryse Oranje

december 2020

Online
1 NOvA PO
79,-

Jurisprudentie WAB: hét overzicht van 2020 met een rechter én advocaat!

Actueel: Nieuw!

Eén jaar WAB: wat heeft deze nieuwe wet aan nieuwe (ontslagrecht)jurisprudentie gebracht? President van het Gerechtshof Amsterdam, Herman van der Meer en advocaat bij Lexence, Maryse Oranje behandelen (kritisch) in chronologische volgorde de belangrijkste ontslagrecht uitspraken. Diverse ontslaggronden komen aan bod, speciale aandacht is er echter voor: - de i-grond en de cumulatie van gronden - het bewijsrecht Doe uw voordeel er mee in uw praktijk in 2021! U kunt dit webinar bekijken waar en wanneer u zelf wilt: schrijf u nú in! 

mr. Herman van der Meer
Maryse Oranje

december 2020

Online
1 NOvA PO
79,-

Foute HR arresten Beslag & Executie

Actueel: Nieuw!

"Foute arresten" van de Hoge Raad met betrekking tot beslag- & executierecht... Met respect voor de Hoge Raad plaatst voorzieningenrechter Egbert Loesberg in dit webinar van één uur een kritische noot bij een aantal uitspraken. Soms zit het hem in de details: doe uw voordeel er mee! Schrijf u nu in: u kunt dit webinar bekijken waar en wanneer u zelf wilt.

mr. Egbert Loesberg

Senior rechter Rechtbank Oost-Brabant

december 2020

Online
1 NOvA PO
/
1 KNB
79,-

Meer resultaten (+71)