0
 

Webinars

87 Resultaten

Nieuw!
Bekijk pakketten

Zie ook onze voordelige webinar pakketten

Alle webinars over een onderwerp of rechtsgebied in één handig totaalpakket.

 

Hoge Raad Actueel - de nieuwste arresten toegelicht door raadsheren

Actueel: Nieuwe arresten Verzekeringsrecht en Procesrecht !

Raadsheren van de Gerechtshoven bespreken  de nieuwste arresten van de Hoge Raad. Uitleg en duiding, speciaal voor u. Altijd écht up to date zijn? U kunt deze webinars kijken waar en wanneer u zelf wilt.In de aflevering o.a. aandacht voor HR 2021, 588: koop registergoed: de taak van de notaris: aan wie moet de notaris de (resterende) koopsom betalen? HR 2021, 647: erfrecht, erfprocesrecht, verdeling van de nalatenschap, art. 3:301 lid 2 BW en 433 Rv, hoger beroep niet ingeschreven in rechtsmiddelenregister. HR 2021, 649: lange verjaringstermijn: wat is de rol van de redelijkheid en billijkheid? HR 2021, 651: incident tot zekerheidstelling voor proceskosten HR 2021, 747: termijn van twee maanden, algemene termijnen wet, taak van de rechter HR 2021, 815; oorzaak en gevolg bij verzekeringen

mr. dr. Meryem Aksu + 3 meer

Nieuw!

Online
1 NOvA PO
89,-

Actualiteiten Flexibele Arbeid 2021

Na dot webinar van één uur bent u weer op de hoogte van de actualiteiten rondom Flexibele Arbeid 2021. U krijgt antwoord op o.a. de volgende vragen: - Dient de uitzendwerkgever een allocatiefunctie te vervullen bij de kwalificatie van de uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW? - Kan van de gelijke behandeling bij payrolling ex artikel 8a Waadi ten nadele van de arbeidskracht worden afgeweken bij cao?- - Is de inlenersbeloning altijd beperkter dan de gelijke behandeling bij payrolling?- - Is een payrollovereenkomst ex artikel 7:692 BW ook een uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW? - Is op alle uitzendovereenkomsten de zogenoemde inlenersbeloning in plaats van de loonverhoudingsnorm van toepassing? Schrijf u nu in en kijk wanneer het u zelf uitkomt!

Hendarin Mouselli

Advocaat bij VRF Advocaten

Nieuw!

Online
1 NOvA PO
79,-

Opzegging op de A en B grond

Aan de hand van de wetgeving, jurisprudentie en praktische voorbeelden krijgt u van rechter Tjarda Pieters op dit webinar van 1 uur (1 PO) een update over ontslag op de A en B grond: A. Bedrijfseconomische redenen (verval van arbeidsplaatsen); B. Langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid (langer dan 24 maanden). Uiteraard is er aandacht voor de bedrijfseconomische noodzaak en corona, opzegging door werkgever en werknemer, de ontslagverboden, opzegtermijnen en de sancties - 681 en 682 (kort). Ook krijgt u antwoord op de vraag in hoeverre de rechter “gebonden” is aan de Ontslagregeling en de uitvoeringsbesluiten van het UWV? Schrijf u nú in: u kunt kijken waar en wanneer u zelf wilt!

mr. Tjarda Pieters

Tjarda Pieters is werkzaam als raadsheer (plv) bij het gerechtshof Amsterdam

mei 2021

Online
1 NOvA PO
79,-

Bijzondere Bedingen in het Arbeidsrecht

Actueel: Nieuw!

Bijzondere bedingen in het arbeidsrecht leveren vaak stof voor discussie tussen werkgever en werknemer op. Om duidelijkheid te krijgen over de rechten en plichten krijgt u van rechter Tjarda Pieters in dit webinar van 2 uur (PO) uitleg over o.a.: Wet Flexibel Werken (WfW) (vermeerdering/vermindering arbeidsduur, arbeidsplek); Diverse soorten verlof (Calamiteitenverlof, zorgverlof (kort en lang),  zwangerschapsverlof, geboorteverlof, ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof); Vakantie (corona en vakantiedagen, de waarde van een vakantiedag, vervallen vakantiedag, medezeggenschap en vakantiedagen); Arbeidstijden; Wet Minimumloon en Minimum vakantiebijslag (WMM) (loon in natura, strafbare feiten, bestuurlijke boetes). U krijgt uitleg van de wet- en regelgeving en diverse casussen om deze materie verder te verduidelijken. Schrijf u nu in en u kunt kijken waar en wanneer u zelf wilt!

mr. Tjarda Pieters

Tjarda Pieters is werkzaam als raadsheer (plv) bij het gerechtshof Amsterdam

mei 2021

Online
2 NOvA PO
129,-

Actualiteiten Ontslagprocedure UWV 2021

Actueel: Up to date voor 2021!

Vanwege de Corona crisis is er een grote vraag naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van bedrijfseconomisch ontslag. Zeker in relatie tot de NOW regelingen. Jan Meijer, manager bij het UWV, neemt u in ruim 2 uur door de gehele UWV procedure. U leert waar u aan moet voldoen en of u een kans van slagen heeft als u deze procedure via het UWV opstart. Schrijf u snel in voor deze praktische update van wetgeving, regelgeving en jurisprudentie!

mr. Jan Meijer

Landelijk Manager UWV WERKbedrijf

april 2021

Online
2 NOvA PO
149,-

Hoge Raad Actueel- de nieuwste arresten toegelicht door raadsheren

Raadsheren van de Gerechtshoven bespreken  de nieuwste arresten van de Hoge Raad. Uitleg en duiding, speciaal voor u. Altijd écht up to date zijn? U kunt deze webinars kijken waar en wanneer u zelf wilt. In deze aflevering aandacht o.a. aandacht voor de arresten d.d. 5 maart, 12 maart en 9 april jl.  Wanneer is een overheid aansprakelijk als te laat op een vergunningsaanvraag wordt beslist? Getuigenverhoor: wat is de beoordelingsmaatstaf bij een verzoek tot heropening? Wat zijn de grenzen van het probandum? Is rangwijziging van pandrechten mogelijk?  Hoever strekt de inningsbevoegdheid van de pandhouder? 

mr. Thea Lautenbach + 3 meer

april 2021

Online
1 NOvA PO
79,-

Brexit: gevolgen voor de rechtsmacht en de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in commerciële zaken

U krijgt tijdens dit webinar van één uur van IPR specialist Marek Zilinsky duidelijkheid over de IPR aspecten van de Brexit. Speciale aandacht voor de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen van de Engelse rechter: forumkeuze voor 1 oktober 2015; forumkeuze 1 oktober 2015 - 1 januari 2021; forumkeuze na 1 januari 2021.

mr. Marek Zilinsky

Professional Support Lawyer Houthoff, Docent IPR Vrije Universiteit Amsterdam

april 2021

Online
1 NOvA PO
89,-

Wwft en Kantoorbeleid Notariaat - 2021

Actueel: Geactualiseerd voor 2021!

Heeft u vragen over uw Wwft Risico- en Kantoorbeleid? Op dit webinar van 2 uur (2 PE KNB) krijgt u van notaris Jan Willem Schenk uitleg over de volgende onderwerpen: het Wwft 10 stappenplan; wie is uw cliënt? Wie is de (pseudo-)UBO? Is er een PEP? Terugmeldplicht; hoe beoordeelt u een cliënt aan de hand van uw risicobeleid? Waar komt het vermogen vandaan? UBO Register; CAHR. Schrijf u snel in voor dit webinar! Dit stappenplan is gebaseerd op het Wwft Stappenplan van B. Snijder-Kuipers, A.T.A. Tilleman en D.S. Kolkman (versie oktober 2020) dat verschenen is in TOP 2020/6. Heeft u ook interesse in het Wwft-modellen pakket met o.a. het Stappenplan, Risicobeleid, UBO formulier, Wwft protocol etc? Mail ons: flexmodellen@lexlumen.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

mr. Jan Willem Schenk

Notaris bij HVK Stevens

maart 2021

Online
2 KNB
129,-

Meer resultaten (+79)