0
 

Ons aanbod van webinars

31 Resultaten

 

Overgang van Onderneming: arbeidsrechtelijke actualiteiten

De 'Overgang van Onderneming' is juridisch complex.  Zeker nu met de komst van de Wnra ambtenaren er ook onder kunnen vallen. Hoe zit het ook alweer met de pre-pack? Wat is het verschil tussen overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap? Wat betekent dit voor de arbeidsvoorwaarden van het overgenomen bedrijf?  In dit webinar met docent Ellen de Groot krijgt u in 60 minuten gestructureerd het gehele overzicht van de arbeidsrechtelijke aspecten van de overgang van onderneming, inclusief de meest recente jurisprudentie (tot 16 april 2020). Nu er meer faillissementen verwacht worden is het extra relevant om de laatste stand van zaken te kennen. Schrijf u nu in! U kunt direct na inschrijving dit webinar bekijken, waar en en wanneer u maar wilt.

mr. Ellen de Groot

Ellen de Groot is kantonrechter bij de rechtbank Gelderland, tevens raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

april 2020

Online
1 NOvA PO
/
1 NEVOA
79,-

Corona & Privacy

Het Coronavirus heeft Nederland in zijn greep. Om het virus te bestrijden zijn soms ingrijpende maatregelen nodig. Maar deze kunnen gevolgen hebben voor de privacy. Friederike van der Jagt (advocaat bij Hunter Legal) praat u in dit webinar in een uurtje bij over de laatste stand van zaken. De volgende onderwerpen komen aan te orde: Mag een werkgever zijn werknemers testen op corona? Mag een werkgever zijn thuiswerkende werknemers controleren? Wat zijn de privacyrechtelijke gevolgen wanneer een bedrijf failliet gaat als gevolg van de Coronacrisis? Wat betekent de inzet van overheidsapps voor onze privacy? Schrijf u direct in!

mr. Friederike van der Jagt

Advocaat bij Hunter Legal

april 2020

Online
49,-

De Zieke Werknemer: Loondoorbetalingsverplichting

Actueel: Incl. Loondoorbetalingsverplichting bij Corona

Sinds 1 januari jl. is er nieuwe wetgeving over de risicoverdeling werkgever en werknemer voor de loondoorbetalingsverplichting (en de NOW!). De loondoorbetalingsverplichting van zieke werknemers roept vaak vragen op. Bijvoorbeeld nu tijdens de Corona crisis. In één uur geeft Ellen de Groot duiding aan de complexe vraagstukken hierover. Zij behandelt o.a: Recht op loondoorbetaling bij oproepkrachten? Loon in het derde ziektejaar bij sancties werkgever? Wettelijk minimum of hoger? Wijziging art. 7:628 over risicoverdeling loon bij niet werken. Wat betekent het schrappen van 7:627 in het licht van de Corona crisis? Wat is de invloed van de NOW op de risicoverdeling werkgever en werknemer en de loondoorbetalingsverplichting? Schrijf u nú in!

mr. Ellen de Groot

Ellen de Groot is kantonrechter bij de rechtbank Gelderland, tevens raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

april 2020

Online
1 NOvA PO
79,-

Zieke werknemer: Re-integratieverplichtingen (tijdens corona tijdperk) en loonsancties

Re-integratie is vaak al ingewikkeld, Corona maakt het nog een stuk complexer!  Wat moet een werkgever doen aan re-integratie als een werknemer niet (goed) kan re-integreren door de Corona crisis? Wat kan van een werknemer verlangt worden tijdens deze Corona crisis? Mag een werkgever een loonstop of loon-opschorting opleggen? Wat zijn de sanctie mogelijkheden? Moet een werknemer bereikbaar blijven in het kader van de re-integratieverplichtingen? U krijgt van Ellen de Groot uitleg over het gehele re-integratie en loonsanctie proces (ook in normale omstandigheden) en specifiek tips over wat te doen aan re-integratie tijdens de Corona crisis. Schrijf u nú in voor dit webinar van 1 uur!

mr. Ellen de Groot

Ellen de Groot is kantonrechter bij de rechtbank Gelderland, tevens raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

april 2020

Online
1 NOvA PO
/
1 NEVOA
79,-

Zieke Werknemer: Slapende Dienstverbanden

Actueel: Volledig bij zijn? Inclusief de jurisprudentie tot maart 2020!

Wanneer heeft een werknemer met een slapend dienstverband recht op een transitievergoeding? De Wet Compensatie Transitievergoeding is 1 april 2020 in werking getreden en heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Er ligt belangrijke jurisprudentie (Hoge Raad - Xella 8 november 2019) en lagere jurisprudentie die 'Xella' interpreteert. Hoe is dit alles te vertalen naar concrete situaties/uw eigen zaken? Ellen de Groot behandelt de status van slapende dienstverbanden vanuit verschillende uitgangspunten. Aan de orde komt onder andere: - In hoeverre is de werkgever verplicht hier aan mee te werken? - Geldt er een ontslagplicht? - Wanneer heeft werknemer met een slapend dienstverband recht op een (compensatie van een) transitievergoeding? En wanneer niet?  - Wanneer is sprake van 'goed werkgeverschap'? - Welk soort beëindiging kan wel/niet leiden tot compensatie? - Wanneer is er sprake van een slapend dienstverband vóór 1 juli 2015? - Wat is de interpretatie van 'redelijk belang'? - Wanneer kan een werknemer een werkgever tot medewerking dwingen? - Hoeveel moet een werkgever aan transitievergoeding betalen? - Wanneer is er sprake van een gerechtvaardigd belang om het dienstverband voort te zetten? - Wat te doen bij een 'slaper' die kort voor pensioen zit? - Wat zijn de opties voor het 'voorfinancierings-probleem' - Wat zijn voorwaarden voor compensatie? - Wat zijn de vereisten die het UWV stelt aan een compensatie? Veel vragen en veel antwoorden. Kortom: voldoende reden om van Ellen de Groot de ins-en-outs van deze problematiek te horen in dit webinar van één uur. Schrijf u nú in!

mr. Ellen de Groot

Ellen de Groot is kantonrechter bij de rechtbank Gelderland, tevens raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

april 2020

Online
1 NOvA PO
79,-

AVG voor advocaten en notariskantoren

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is nu bijna twee jaar van toepassing. In de praktijk lopen advocaten en notarissen tegen verschillende zaken aan. Hoe verhoudt de AVG zich bijvoorbeeld tot de WWFT? Heeft uw kantoor een register van gegevensverwerkingen (nodig)? Heeft u regelmatig vragen over wat u in dit register wel of niet mag vermelden? En welke privacyrechtelijke rol heeft een advocaat of notaris? Hoe gaat u op kantoor om met datalekken, thuiswerken e.d.? En wat doet u als een cliënt of werknemer van uw kantoor gebruik wil maken van zijn of haar privacyrechten? In deze 4 overzichtelijke blokken behandelt Friederike van der Jagt (advocaat bij Hunter Legal) tijdens dit webinar van een uur deze en andere vragen: Register van gegevensverwerkingen; Rechten van betrokkenen en privacy statement; Beveiliging en datalekken; de AVG en de WWFT U ontvangt tips & tricks waarmee u direct aan de slag kunt. Schrijf u snel in!

mr. Friederike van der Jagt

Advocaat bij Hunter Legal

april 2020

Online
1 NOvA PO
/
1 KNB
69,-

Corona op de Bouwplaats

Wie draagt bij bouwprojecten mogelijke extra kosten als gevolg van de corona-crisis? Is dat de aannemer of de opdrachtgever? Waar hangt dit vanaf? Wie is verantwoordelijk voor mogelijke termijnverlenging? Voor wiens rekening zijn de kosten als gevolg van de verplichte 1,5 meter afstand en de daaruit voortvloeiende problemen? En hoe zit het met problemen van leveranciers? En werknemers die terug zijn gegaan naar hun land van herkomst? Zieke zzp-ers? Biedt boek 7 hiervoor oplossingen? Of vindt u de antwoorden in de UAV 2012 en/of UAV-GC 2005 ? In het nieuwe webinar Corona en de Bouwplaats bespreekt mr. Frank van Cassel-van Zeeland deze nieuwe actuele materie.

mr. ir. Frank van Cassel-van Zeeland

april 2020

Online
1 NOvA PO
/
1 KNB
79,-

WWFT Risico- en Kantoorbeleid Advocatuur

Actueel: Ideaal om aan uw jaarlijkse verplichting van een UBO/WWFT training te voldoen! Ook voor ondersteunend medewerkers

Hoe ziet uw WWFT Risico- en Kantoorbeleid er uit? Is dit al op orde? Is uw risicobeleid volledig up-to-date met de wetgeving én met de klanten die u nu heeft? Advocaat Duco Lodder legt u in één uur uit wat u moet doen om een kantoor- en risicobeleid te hebben dat in overeenstemming is met de nieuwe WWFT en UBO wetgeving én de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten. Inclusief praktische tips, een stappenplan en handig stroomschema. Dit webinar is voor advocaten en ondersteunend personeel dat jaarlijks moeten aantonen van de WWFT op de hoogte te zijn. Schrijf u snel in voor dit webinar! Ook interesse in het WWFT-modellen pakket met o.a. het Stappenplan, Risicobeleid, UBO formulier, WWFT protocol etc? Mail dan uw interesse naar flexmodellen@lexlumen.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

mr. Duco Lodder

Advocaat

april 2020

Online
1 NOvA PO
99,-

Meer resultaten (+23)