0
 

Nieuw Huwelijksvermogensrecht: nieuwe regels per 1-1-2018

mr. dr. Bart Breederveld

Advocaat bij Rensen advocaten

ma 23 april 2018
13.30 - 17.45 uur
495,-
Actualiteit
Amsterdam
4 NOvA
/
4 MfN cat. 2
/
4 KNB
 
 

Inhoud

De algehele gemeenschap van goederen is per 1 januari 2018 vervangen door de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen.De gevolgen van deze nieuwe wet zijn groot. Omdat het overgrote deel van de voorhuwelijkse schulden van de echtgenoten dan van rechtswege niet langer in de huwelijksgemeenschap valt, is er naar nieuw recht sprake van drie vermogens:

1. Het privévermogen van de ene echtgenoot
2. Het privévermogen van de andere echtgenoot
3. Het (afgescheiden) vermogen van de gemeenschap.

Weet u wat de nieuwe hoofdregel is over de omvang van de beperkte gemeenschap? Wat zijn de nieuwe uitzonderingen? Wat is de positie van de schuldeisers? Wat als één van de echtgenoten een eigen onderneming heeft in de vorm van een BV, NV, eenmanszaak, maatschap of VOF?

Om u in één middag te informeren organiseert Lexlumen de nieuwe Actualiteitencursus Nieuw Huwelijksvermogensrecht: nieuwe regels per 1-1-2018.

Bart Breederveld brengt u in één middag op de hoogte. Omdat hij zelf nauw als adviseur betrokken is bij deze nieuwe wetgeving hoort u uit eerste hand wat u kunt verwachten. Daarnaast komen de huidige regels over zaaksvervanging en vergoedingsrechten aan de orde: deze nemen in het nieuwe stelsel een belangrijke rol in.

U krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Welke goederen vallen binnen de nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap?
  • Welke schulden vallen binnen de nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap?
  • Welke nieuwe bewijsregel geldt indien de echtgenoten twisten over de eigendom van een goed?
  • Hoe kunnen schuldeisers privéschulden toch verhalen op gemeenschap?
  • Welke aanpassingen in de faillissementswet kunt u per 1 januari verwachten/
  • Welke nieuwe regels gelden er indien één van de echtgenoten een onderneming heeft?
 

Programma

13.00Ontvangst met koffie, thee en inlooplunch
13.30De nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap, regelgeving en overgangsrecht.

– Welke goederen en schulden vallen in de nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap en wat blijft privé?
– Wat zijn de gevolgen van vermenging van vermogen tussen gemeenschap en privé?
– Welke bewijsregels gelden er?
– Hoe luidt het overgangsrecht?
– Hoe luiden de regels over zaaksvervanging en vergoedingsrechten?

15.30Koffie- en theepauze
15.45Onderneming, schuldeisers en faillissement

– Wat is de positie van de privéschuldeisers en gemeenschapschuldeisers in verband met verhaal op de gemeenschap?
– Welke nieuwe regels gelden er indien één van de echtgenoten een onderneming heeft?
– Welke aanpassingen in de faillissementswet kunt u per 1 januari a.s. verwachten?

17.45Einde
 
 

Locatie

Holiday Inn Arena Towers
Hoogoorddreef 66a
1101 BE Amsterdam