0
 

Actueel cursusaanbod Personen- en familierecht

15 Resultaten

 

Juni 2024


Oplossingen voor problemen met betrekking tot de beperkte huwelijksgemeenschap

Met de invoering van de beperkte gemeenschap van goederen gelden er nieuwe regels. De eerste zaken beginnen te komen van echtgenoten die onder het nieuwe stelsel zijn gehuwd en nu (al) gaan scheiden. Wilt u ook antwoorden op uw vragen over de gevolgen van dit nieuwe stelsel? Nu in vrijwel al deze zaken voorhuwelijks vermogen aanwezig is, dient u bij de vermogensrechtelijke afwikkeling te beoordelen welke goederen en schulden deel uitmaken van de beperkte gemeenschap van goederen en welke niet.  Daarbij doen zich complexe vragen voor betreffende zaaksvervanging en vergoedingsrechten. Ook rijzen er vragen betreffende de saldi van de voorhuwelijkse bankrekeningen, de en/of rekening en de betalingen die tijdens het huwelijk zijn gedaan en de draagplicht van de schulden.  In deze cursus gaat Bart Breederveld in op de problematiek die voortvloeien uit de beperkte gemeenschap van goederen. Bovendien bespreekt hij recente rechtspraak die, zowel voor de algehele gemeenschap van goederen als voor de beperkte gemeenschap van goederen, van belang is. Kortom: schrijf u direct in!

mr. dr. Bart Breederveld

Advocaat bij Rensen advocaten

ma 3 juni 2024
12.45 - 17.00 uur
€ 495,-
€ 445,-
Verdieping
Amsterdam
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Masterclass Vermogensafwikkeling in het Familierecht: Verdelen, Verrekenen en Vergoeden

In deze nieuwe Masterclass besteedt Bart Breederveld op hoog niveau specifieke aandacht aan de gevolgen voor het vermogen van echtgenoten en samenwoners bij het uit elkaar gaan. Bart Breederveld bespreekt hierbij de actuele ontwikkelingen op het gebied van het relatievermogensrecht. Speciale aandacht is er voor het onderscheid tussen de vermogensrechtelijke verhouding tussen gehuwden en samenwoners en de gevolgen daarvan.

mr. dr. Bart Breederveld

Advocaat bij Rensen advocaten

ma 10 juni 2024
9.45 - 17.00 uur
€ 695,-
€ 645,-
Masterclass
Utrecht
6 NOvA PO
/
6 MfN cat. 2
/
6 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Praktijkgericht Inzicht in de Jaarrekening

Actueel: € 100,- Voorjaarskorting: haal uw PO nu in plaats van in het drukke najaar!

Inzicht in jaarrekeningen is essentieel voor iedere jurist. Waarderingsmethodieken, analyse van rentabiliteit en solvabiliteit, herkenning van risico’s en het doorzien van manipulatie. U wilt het allemaal begrijpen en weten waar u op moet letten. Tijdens de cursus Praktijkgericht inzicht in de jaarrekening leert u dit!

drs. Richard Take

Partner bij Bureau Kees Horden

di 11 juni 2024
9.30 - 17.15 uur
€ 695,-
€ 595,-
Praktijkcursus
Utrecht
6 NOvA PO
/
6 NEVOA
/
6 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Actualiteiten Jeugdrecht: de nieuwe regels van 1 januari 2023 in de praktijk

Actueel: Advocaat bij gezagsbeëindiging en uithuisplaatsing!

Het civiele jeugdrecht is flink in beweging. De toegenomen maatschappelijke aandacht voor de rechtsbescherming van ouders, pleegouders en kinderen, heeft geleid tot nieuwe regels: per 1 januari 2023 kunnen ouders bij zaken rond gezagsbeëindiging kosteloos rechtsbijstand krijgen van een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat. Deze pilot geldt inmiddels ook bij (eerste) uithuisplaatsingen. Bent u op de hoogte van alle jurisprudentie en regels omtrent deze gecompliceerde materie? Weet u wat de eerste ervaringen zijn met de nieuwe wetgeving van 1 januari 2023? Daarnaast zijn er belangrijke ontwikkelingen in de jurisprudentie en in voorstel wijzigingen van wet- en regelgeving. Op de Actualiteitencursus Jeugdrecht bespreekt mr. Liesbeth de Beij, raadsheer bij het Gerechtshof Den Bosch deze nieuwe ontwikkelingen. U bent in één middag weer op de hoogte. Deze vernieuwde cursus vindt plaats op 13 juni in de middag in Amsterdam (4 PO). 

mr. Liesbeth de Beij

Raadsheer Gerechtshof Den Bosch, rechter plaatsvervanger Rechtbank Midden-Nederland

do 13 juni 2024
13.30 - 17.15 uur
€ 425,-
€ 375,-
Actualiteit
Amsterdam
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
+ winkelwagen bekijk cursus

Actualiteiten Erfrecht

Wilt u in één middag een praktische update van de belangrijkste ontwikkelingen op het erfrecht? Prof. mr. Fons Stollenwerck brengt u op de hoogte.

prof. mr. Fons Stollenwerck

Raadsheer Gerechtshof Den Haag, em. hoogleraar Estate Planning en counsel Smeets Gijbels

vr 14 juni 2024
12.00 - 17.15 uur
€ 425,-
€ 375,-
Actualiteit
Amsterdam
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Actualiteiten Alimentatierecht en -rekenen

Actueel: Nu met € 100 Voorjaarskorting!

Er zijn diverse belangrijke actuele ontwikkelingen binnen het alimentatierecht en -rekenen: woonbudget: dit is nieuw sinds 1 januari 2023. In de praktijk leidt dit tot veel vragen. Wanneer kan er van worden afgeweken? Hoe bewerkstellig je dat in de praktijk? Aanvaardbaarheidstoets: wat te doen als tussen partijen een geschil ontstaat of er sprake is van extra lasten? Wanneer zou dit effect moet hebben op de draagkracht van de alimentatieplichtige? Hoeveel wordt de alimentatie dan bijgesteld? Kindgebondenbudget: als een ouder geen recht meer heeft op kindgebondenbudget leidt dat niet automatisch tot een wijziging van de kinderalimentatie. Wanneer wel?  Stiefouderverplichting: wanneer is deze toch verplicht tot betaling van kinderalimentatie? Samengestelde gezinnen: gezinnen met/zonder alimentatie komen bij elkaar en gaan uit elkaar. Wat zijn de gevolgen voor de alimentatie en wanneer? Wijzigende rol rechter: de rechter lijkt steeds meer leidend te worden en initiatieven in het proces te nemen. Hoe kunt u hier het beste mee omgaan? Aan de hand van een casus gaat u zelf ook oefenen met het maken van berekeningen. Zo brengt u het geleerde direct in praktijk én kunt u er direct vragen over stellen. Agnes van Wieren neemt u aan de hand van recente jurisprudentie en nieuwe wet- en regelgeving mee in de lastige en steeds veranderende wereld van het alimentatierecht- en rekenen.

mr. Agnes van Wieren

Advocaat bij BANNING

ma 17 juni 2024
10.00 - 16.20 uur
€ 595,-
€ 495,-
Verdieping
Utrecht
5 VMSN
/
5 NOvA PO
/
5 MfN cat. 2
/
5 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Een kijkje in de keuken van de familierechter

Hoe komt de rechter tot een beslissing? Hoe kunt u hier als advocaat invloed op uitoefenen? In deze cursus krijgt u inzicht in hoe de familierechter zijn zaken voorbereidt én hoe deze tot een beslissing komt. Schrijf u nu in voor deze unieke cursus!

mr. Liesbeth de Beij
mr. Johan de Wit
di 25 juni 2024
9.30 - 17.00 uur
€ 595,-
€ 495,-
Verdieping
Utrecht
6 NOvA PO
/
6 MfN cat. 2
+ winkelwagen bekijk cursus

Praktijkmiddag De Afwikkeling en Vereffening van Nalatenschappen

De meeste problemen in het erfrecht ontstaan in de afwikkeling. Het aantal procedures neemt nog steeds toe. In één middag krijgt u van Fons Stollenwerck duidelijkheid over onder andere de volgende belangrijke issues bij de afwikkeling van een nalatenschap: over welk vermogen gaat het eigenlijk? Hoe werkt een uitdelingslijst? Welke rechten heeft welk (stief)kind? Wat zijn de bevoegdheden van een executeur en van een vereffenaar? Wanneer en hoe eindigt de taak van de executeur? Hoe worden alle belangen van alle crediteuren en erfgenamen in het oog gehouden? Wordt er niemand benadeeld? Zijn de kosten van vereffening preferent of niet? Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de executeur? Welke valkuilen kunt u in uw praktijk tegenkomen én vermijden? In de Praktijkcursus De Afwikkeling en Vereffening van Nalatenschappen leert u van Prof. mr. Fons Stollenwerck hoe u praktisch en effectief kunt optreden in de afwikkeling van een nalatenschap.

prof. mr. Fons Stollenwerck

Raadsheer Gerechtshof Den Haag, em. hoogleraar Estate Planning en counsel Smeets Gijbels

di 25 juni 2024
12.00 - 17.15 uur
€ 425,-
€ 375,-
Praktijkcursus
Amsterdam
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Meer resultaten (+7)


 

Onze cursussen Personen- en familierecht

Cursus of opleiding personen- en familierecht?

 

Het personen- en familierecht is een onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding. Ook andere zaken die verband houden met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen, vallen onder dit rechtsgebied. Het erfrecht is gerelateerd aan het personen- en familierecht, maar wordt als afzonderlijk rechtsgebied beschouwd. Het personen- en familierecht is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en maakt daarnaast onderdeel uit van Europese verdragen.

Cursusaanbod personen- en familierecht

De afgelopen jaren heeft het personen- en familierecht zich sterk ontwikkeld. Als advocaat, jurist of notaris wilt u graag op de hoogte zijn van alle actuele ontwikkelingen, zodat u uw cliënt zo goed mogelijk kan adviseren. Voor een cursus actualiteiten familierecht, bent u bij ons aan het juiste adres. Kijk voor ons actuele cursusaanbod onze website.

Waarom Lexlumen?

U krijgt bij ons wat u mag verwachten: een uitstekende cursus én een beetje extra. De cursisten waarderen de praktische waarde van de cursussen van Lexlumen al meer dan 10 jaar gemiddeld met een 8 of hoger. Wij vinden het belangrijk dat u de dag na de cursus direct met de nieuwe inzichten en kennis aan de slag kunt in uw praktijk, zodat u het rendement van de cursus direct ervaart.

Docenten

Lexlumen heeft door jarenlange ervaring een breed netwerk aan docenten. Momenteel werkt Lexlumen op het gebied van personen- en familierecht samen met mr. Koert Boshouwers, mr. Jan Bram de Groot en mr. Liesbeth de Beij.

Cursuslocaties

Bijna alle cursussen van Lexlumen vinden plaats in Utrecht of Amsterdam. De locatie waar de cursussen plaatsvinden liggen meestal vlak bij een treinstation, waardoor ze makkelijk te bereiken zijn met het openbaar vervoer. Komt u liever met de auto? Er zijn ook zijn parkeerplaatsen aanwezig.

Personen- en familierechtcursus online

Volgt u liever een cursus personen- en familierecht online? Lexlumen biedt verschillende Webinars aan over onderwerpen van personen- en familierecht. Met de Webinar bent u binnen één uur op de hoogte van het desbetreffende onderwerpen haalt u uw PO of PE punten online. U kunt de Webinar overal bekijken. Zie voor ons actuele Webinaraanbod onze site: www.lexlumen.nl/webinars/

Incompany

Ook is er een mogelijkheid om de cursus bij u op kantoor te laten plaatsvinden. Mocht u hier meer informatie over willen, dan kan u mailen naar info@lexlumen.nl.

PO/PE-punten

Als juridisch professional moet u voldoen aan een minimaal aantal PO/PE-punten per jaar om uw kennis up-to-date te houden. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) verplicht advocaten om hun vakbekwaamheid te onderhouden door opleidingen te volgen. Een advocaat dient daarom minimaal 20 NOvA PO-punten per jaar te halen. Ook de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie (KNB) verplicht (kandidaat-)notarissen om 40 opleidingspunten te behalen in een tijdvak van twee jaar. Voor alle cursussen van Lexlumen kunt u NOvA of KNB punten behalen.

Over ons

Lexlumen is een dynamisch opleidingsbedrijf in het centrum van Utrecht. Wij organiseren hoogwaardige congressen en cursussen voor advocaten, notarissen, belastingadviseurs, accountants en HR managers. Het leveren van kwaliteit is voor ons bijzonder belangrijk.