0
 

Actueel cursusaanbod Personen- en familierecht

12 Resultaten

 

Juni 2019


Nieuwe Regels Partneralimentatie

Actueel: EERSTE KAMER STEMT IN MET HERZIENING PARTNERALIMENTATIE!

EERSTE KAMER AKKOORD MET WET HERZIENING PARTNERALIMENTATIE: NIEUWE REGELS PER 1 JANUARI A.S. De Wet Herziening Partneralimentatie zal per 1 januari a.s. in werking treden. Weet u hoe u bij het indienen van uw verzoekschriften nú al moet anticiperen op deze nieuwe wetgeving? . Bent u al op de hoogte van de inhoud van deze nieuwe regels én de uitzonderingen? Wat zijn de gevolgen voor uw praktijk? In de nieuwe Actualiteitencursus Nieuwe Regels Partneralimentatie brengt Agnes van Wieren u in één middag op de hoogte!

mr. Agnes van Wieren

Advocaat bij BANNING

do 27 juni 2019
13.00 - 17.15 uur
495,-
Actualiteit
Utrecht
4 NOvA
/
4 MfN cat. 2
/
4 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Juli 2019


Nieuwe Regels Partneralimentatie

Actueel: EERSTE KAMER STEMT IN MET HERZIENING PARTNERALIMENTATIE!

EERSTE KAMER AKKOORD MET WET HERZIENING PARTNERALIMENTATIE: NIEUWE REGELS PER 1 JANUARI A.S. De Wet Herziening Partneralimentatie zal per 1 januari a.s. in werking treden. Weet u hoe u bij het indienen van uw verzoekschriften nú al moet anticiperen op deze nieuwe wetgeving? . Bent u al op de hoogte van de inhoud van deze nieuwe regels én de uitzonderingen? Wat zijn de gevolgen voor uw praktijk? In de nieuwe Actualiteitencursus Nieuwe Regels Partneralimentatie brengt Agnes van Wieren u in één middag op de hoogte!

mr. Agnes van Wieren

Advocaat bij BANNING

di 2 juli 2019
13.00 - 17.15 uur
495,-
Actualiteit
Utrecht
4 NOvA
/
4 MfN cat. 2
/
4 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

September 2019


Een kijkje in de keuken van de familierechter

Hoe komt de rechter tot een beslissing? Hoe kunt u hier als advocaat invloed op uitoefenen? In deze cursus krijgt u inzicht in hoe de familierechter zijn zaken voorbereidt én hoe hij tot zijn beslissing komt. Ook besteden de docenten aandacht aan alimentatiezaken, een rechtsgebied dat steeds in ontwikkeling is en waarbij de rol van de advocaat bepalend is.

mr. Eva van Abbe
mr. Liesbeth de Beij
di 17 september 2019
9.15 - 17.00 uur
695,-
Verdieping
Utrecht
6 NOvA
/
6 MfN cat. 2
+ winkelwagen bekijk cursus

Nieuwe Regels Partneralimentatie

Actueel: EERSTE KAMER STEMT IN MET HERZIENING PARTNERALIMENTATIE!

EERSTE KAMER AKKOORD MET WET HERZIENING PARTNERALIMENTATIE: NIEUWE REGELS PER 1 JANUARI A.S. De Wet Herziening Partneralimentatie zal per 1 januari a.s. in werking treden. Weet u hoe u bij het indienen van uw verzoekschriften nú al moet anticiperen op deze nieuwe wetgeving? . Bent u al op de hoogte van de inhoud van deze nieuwe regels én de uitzonderingen? Wat zijn de gevolgen voor uw praktijk? In de nieuwe Actualiteitencursus Nieuwe Regels Partneralimentatie brengt Agnes van Wieren u in één middag op de hoogte!

mr. Agnes van Wieren

Advocaat bij BANNING

ma 23 september 2019
13.00 - 17.15 uur
495,-
Actualiteit
Utrecht
4 NOvA
/
4 MfN cat. 2
/
4 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Oktober 2019


De Nieuwe Wet Verplichte GGZ

Actueel: Nieuwe wetgeving per 1 januari a.s.!

In deze nieuwe Actualiteitencursus leert u alles over de opvolger van de Wet Bopz: Wet Verplichte Ggz. Deze nieuwe wet treedt per 1 januari in werking en uw rol als advocaat zal drastisch wijzigen, met name waar het gaat om het verlenen van juridische bijstand bij het maken van een plan van aanpak, waarmee uw cliënt zorgmachtiging kan voorkomen. Maar ook bij de klachtenprocedure, nu er over veel meer onderwerpen geklaagd kan gaan worden dan onder de Wet Bopz. De docent zal dus uitgebreid stil staan bij de totstandkoming van een zorgmachtiging, de mogelijkheid tot het maken van een plan van aanpak en de mogelijke rol van de advocaat daarbij. Daarna kunt u aan de hand van casus oefenen met het toepassen van de nieuwe regelgeving. Ook het klachtrecht, dat aanzienlijk wordt uitgebreid, zal daarbij aandacht krijgen. Verder zal er kort worden ingegaan op de twee andere wetten, die betrekking hebben op verplichte ggz: de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg. U bent in één middag weer op de hoogte!

mr. dr. Rob Keurentjes

vr 25 oktober 2019
13.00 - 17.15 uur
299,-
Actualiteit
Utrecht
4 NOvA
/
4 MfN cat. 2
+ winkelwagen bekijk cursus

De Regierechter in Familiezaken

De regierechter is uniek in de familierechtpraktijk. Deze bijzondere rechter voert regie in verschillende soorten familiezaken zoals de verdeling/afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, alimentatiekwesties en gezag en omgang. De veranderende taakopvatting van de familierechter is één van de belangrijkste aspecten hierin. U kunt hierbij denken aan regie met het oog op belang van het kind en de actieve rechter in familiezaken waarbij de civiele lijdelijkheid is teruggedrongen. In het familierecht zijn immers veel onderwerpen van openbare orde die niet ter vrije bepaling/invulling van partijen staan. Ook is de regierechter een onderdeel van de maatschappelijke effectieve rechtspraak, minder op (sec) beslissen gericht maar meer op het bereiken van een duurzame oplossing. Dat vraagt ook een andere attitude van advocaten, die niet alleen en uitsluitend is gericht en gebaseerd op juridische argumenten en wellicht ook meervoudige partijdigheid van u kan vragen. Hoe dient u hierin te opereren? Weet u precies hoe u en waarom de regierechter tot zijn of haar keuzes komt?

mr. Johan Sluymer
mr. Johan Visser
do 31 oktober 2019
13.00 - 17.15 uur
395,-
Masterclass
Utrecht
4 NOvA
/
4 MfN cat. 2
+ winkelwagen bekijk cursus

November 2019


De Regierechter in Familiezaken

De regierechter is uniek in de familierechtpraktijk. Deze bijzondere rechter voert regie in verschillende soorten familiezaken zoals de verdeling/afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, alimentatiekwesties en gezag en omgang. De veranderende taakopvatting van de familierechter is één van de belangrijkste aspecten hierin. U kunt hierbij denken aan regie met het oog op belang van het kind en de actieve rechter in familiezaken waarbij de civiele lijdelijkheid is teruggedrongen. In het familierecht zijn immers veel onderwerpen van openbare orde die niet ter vrije bepaling/invulling van partijen staan. Ook is de regierechter een onderdeel van de maatschappelijke effectieve rechtspraak, minder op (sec) beslissen gericht maar meer op het bereiken van een duurzame oplossing. Dat vraagt ook een andere attitude van advocaten, die niet alleen en uitsluitend is gericht en gebaseerd op juridische argumenten en wellicht ook meervoudige partijdigheid van u kan vragen. Hoe dient u hierin te opereren? Weet u precies hoe u en waarom de regierechter tot zijn of haar keuzes komt?

mr. Johan Sluymer
mr. Johan Visser
ma 4 november 2019
13.00 - 17.15 uur
395,-
Masterclass
Utrecht
4 NOvA
/
4 MfN cat. 2
+ winkelwagen bekijk cursus

Praktijkcursus Jeugd(straf)recht

U krijgt in de zeer goed gewaardeerde Praktijkcursus Jeugd(straf)recht praktische tips die u en uw cliënt direct kunnen helpen. De inhoud van deze cursus sluit aan bij de vereisten van de Raad voor de Rechtsbijstand voor het op de lijst staan voor toevoegingen bij gesloten Jeugdzorg, het Jeugdstrafrecht en de bijzondere curator.

mr. Liesbeth de Beij
mr. Jetty Gerritse
di 5 november 2019
10.00 - 17.00 uur uur
495,-
Praktijkcursus
Utrecht
5 NOvA
/
5 MfN cat. 2
+ winkelwagen bekijk cursus

Meer resultaten (+4)