0
 

Actueel cursusaanbod Personen- en familierecht

13 Resultaten

 

Juni 2019


Praktijkcursus Jeugd(straf)recht

U krijgt in de zeer goed gewaardeerde Praktijkcursus Jeugd(straf)recht praktische tips die u en uw cliënt direct kunnen helpen. De inhoud van deze cursus sluit aan bij de vereisten van de Raad voor de Rechtsbijstand voor het op de lijst staan voor toevoegingen bij gesloten Jeugdzorg, het Jeugdstrafrecht en de bijzondere curator.

mr. Liesbeth de Beij
mr. Jetty Gerritse
di 11 juni 2019
Utrecht
10.00 - 17.00 uur uur
495,-
5 NOvA
/
5 MfN cat. 2
+ winkelwagen bekijk cursus

Echtscheidingsconvenanten: Juridisch en Fiscaal

Om de gevolgen van een echtscheiding goed te regelen is een ondubbelzinnig echtscheidingsconvenant essentieel. In deze cursus leert u hoe u een juridisch onduidelijk of onvolledig convenant voorkomt en hoe uw convenanten voor uw cliënt fiscaal geoptimaliseerd zijn. U krijgt praktische tekstvoorbeelden waarmee u uw convenanten direct kunt verbeteren.

mr. Frank van den Barselaar
mr. Joris Luijten
do 13 juni 2019
Utrecht
9.30 - 17.15 uur
695,-
6 NOvA
/
6 MfN cat. 2
/
6 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

De Nieuwe Wet Verplichte GGZ

In deze nieuwe Actualiteitencursus leert u alles over de opvolger van de Wet Bopz: Wet Verplichte Ggz. Deze nieuwe wet treedt per 1 januari in werking en uw rol als advocaat zal drastisch wijzigen, met name waar het gaat om het verlenen van juridische bijstand bij het maken van een plan van aanpak, waarmee uw cliënt zorgmachtiging kan voorkomen. Maar ook bij de klachtenprocedure, nu er over veel meer onderwerpen geklaagd kan gaan worden dan onder de Wet Bopz. De docent zal dus uitgebreid stil staan bij de totstandkoming van een zorgmachtiging, de mogelijkheid tot het maken van een plan van aanpak en de mogelijke rol van de advocaat daarbij. Daarna kunt u aan de hand van casus oefenen met het toepassen van de nieuwe regelgeving. Ook het klachtrecht, dat aanzienlijk wordt uitgebreid, zal daarbij aandacht krijgen. Verder zal er kort worden ingegaan op de twee andere wetten, die betrekking hebben op verplichte ggz: de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg. U bent in één middag weer op de hoogte!

mr. dr. Rob Keurentjes

vr 14 juni 2019
Zwolle
13.00 - 17.15 uur
299,-
4 NOvA
+ winkelwagen bekijk cursus

De Gebruiksvergoeding: rekenmethodes en jurisprudentie

Wanneer een partner de gezamenlijke eigen woning verlaat, zowel bij samenwonen als bij gehuwden, dan heeft hij/zij geen gebruik en genot meer van zijn eigendom. De wet voorziet voor die gevallen in een gebruiksvergoeding, totdat de woning wordt verkocht of aan de ander wordt toegedeeld. Hoe dient u deze gebruiksvergoeding te berekenen? In de laatste jaren wordt door rechtbanken de vergoeding op verschillende wijzen berekend. Wat is de lijn in de jurisprudentie? En op welk moment in de procedure moet u de gebruiksvergoeding verzoeken? Alle aspecten van de gebruiksvergoeding worden de verschillende berekeningsmethodieken worden in deze nieuwe Actualiteitencursus nader onder de loep genomen.

mr. Magali van Maanen

di 18 juni 2019
Utrecht
13.00 - 17.15 uur
395,-
4 NOvA
/
4 MfN cat. 2
/
4 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Privacyregels, de AVG en de echtscheidingspraktijk

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er gelden nu meer verplichtingen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens, óók voor notarissen, advocaten en mediators. In de Actualiteitencursus De AVG en het Scheidingsdossier bespreekt mr. drs. Eva de Vries met u welke stappen u kunt nemen om te voldoen aan de AVG. De belangrijkste beginselen worden met u doorgenomen en u krijgt concrete actiepunten mee zodat uw organisatie voldoet aan alle eisen die de AVG stelt.

mr. drs. Eva de Vries

Advocaat bij SOLV

di 18 juni 2019
Amsterdam
14.00 - 17.15 uur
395,-
3 NOvA
/
3 MfN cat. 1a
/
3 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Gezag en Omgang

Weet u wat u aan de orde dient te stellen als u met uw cliënt gezag en omgang voorbespreekt? Wat is de juiste procedure: rechtbank, voorzieningenrechter of kinderrechter? Welke middelen zijn er om nakoming van een zorg/omgangsregeling te bewerkstelligen en op welk moment zet u deze in?

mr. dr. Gea Brands Bottema
mr. Ingrid de Waal-van Wessem
vr 21 juni 2019
Utrecht
9.30 - 17.00 uur
695,-
6 NOvA
/
6 MfN cat. 2
/
6 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Actualiteitencursus Verhuisperikelen

Wat als een ouder met de kinderen wil verhuizen naar een andere woonplaats, maar de andere ouder wil dat niet? De rechter kan dan een knoop doorhakken. Aan welke vereisten moet een verzoek om te mogen verhuizen voldoen? En wat kan je als achterblijvende ouder daar tegen doen? In deze nieuwe Actualiteitencursus komen zowel nationale als internationale verhuiskwesties aan de orde. U bent in één middag op de hoogte op het gebied van de jurisprudentie en krijgt praktische tips

mr. Magali van Maanen

ma 24 juni 2019
Utrecht
13.00 - 17.15 uur
395,-
4 NOvA
/
4 MfN cat. 2
/
4 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Praktijkdag Ongehuwd Samenwonen: Juridisch en Fiscaal

Ongehuwd samenwonen, en de verbreking hiervan, roept veel complexe juridische en fiscale vragen op. Welke bepalingen zijn essentieel in een samenlevingsovereenkomst? Wat zijn de gevolgen van het samenwonen voor de verschillende toeslagen? Welke wettelijke regelingen zijn van toepassing op de verbreking van de relatie van ongehuwde samenwoners?

mr. Aniel Autar
mr. Frank van den Barselaar
do 27 juni 2019
Utrecht
10.00 - 16.30 uur
595,-
5 NOvA
/
5 MfN cat. 2
/
5 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Meer resultaten (+5)