0
 

Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

mr. Christian van Megchelen
mr. Arnaud Wilod Versprille
di 12 juni 2018
10.00 - 16.15 uur
695,-
Actualiteit
Amsterdam
5 SOMN
/
5 NOvA
/
5 KNB
 
 

Inhoud

De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen heeft ingrijpende gevolgen voor de aansprakelijkheid van de bestuurder. Het wetsvoorstel ziet niet slechts op de NV en de BV maar heeft betrekking op alle typen rechtspersonen: (niet-) commerciële stichtingen en verenigingen, coöperatieve verenigingen, kerkgenootschappen, publiekrechtelijke rechtspersonen (Gemeente, Provincie, Waterschap etc.) en zelfs buitenlandse rechtspersonen. Het doel van de wet is te komen tot uniformering van de taken en de normen, waaraan bestuurders en toezichthouders van alle rechtspersonen moeten voldoen. Tijdens deze cursus staan centraal:

 • Statutaire inrichting van een organisatie
 • Wanneer is sprake van een toezichthoudend orgaan?
 • Bevoegdheden toezichthouders
 • Tegenstrijdig belangregeling
  • definitie ‘organisatie’
  • toetsing
  • consequenties
 • Goedkeuringsreglementen
 • Verhouding met sectorale regelingen
  • bronnen
 • Aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders
  • hoofdelijkheid
  • onbehoorlijke taakvervulling
  • art. 106a Faillissementswet
 • Vrijwaringen
 • Boardroom tactics
 

Programma

9.30 uurInloop met koffie en thee
10.00 uur Wet Bestuur en toezicht Rechtspersonen

– Opzet wet
– Statutaire inrichting van – een organisatie
– Wanneer is sprake van een toezichthoudend orgaan?
– Bevoegdheden toezichthouders

12.00 uurLunchpauze
12.45 uurTegenstrijdig belang reglementen

– Tegenstrijdig belangregeling
– definitie ‘organisatie’
– toetsing
– consequenties
– Goedkeuringsreglementen
– Verhouding met sectorale regelingen
– bronnen

14.15 uurKoffie- en theepauze
14.30 uurAansprakelijkheid en vrijwaringen

– Aansprakelijkheid
– bestuurders en
– toezichthouders
– hoofdelijkheid
– onbehoorlijke taakvervulling
– art. 106a Faillissementswet
– Vrijwaringen
– Boardroom tactics

16.15 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Holiday Inn Arena Towers
Hoogoorddreef 66a
1101 BE Amsterdam