0
 

Actualiteiten Huurrecht Bedrijfsruimte Civiel en Fiscaal

Inclusief belangrijkste jurisprudentie 2018

mr. Bas Martens
mr. Edwin Dekker
ma 17 december 2018
10.00 - 16.00 uur
595,-
Praktijkcursus
Amsterdam
5 PO NOvA
/
5 PE KNB
 
 

Inhoud

Deze cursus gaat zeker door!
Wilt u een update over het Bedrijfsruimte Huurrecht van 2018? Afgelopen jaar is er weer veel belangrijke civiele en fiscale rechtspraak geweest. In een dag bent u volledig op de hoogte van de laatste jurisprudentie met betrekking tot bijvoorbeeld:

 • aanpassing huur
 • geschillen over onderhoud en gebreken
 • boetes en wanbetaling
 • huurprijsaanpassing
 • leegstand
 • de BTW
 • onderhuur en ingebruikgeving

Advocaat Bas Martens (Lexence) en fiscalist Edwin Dekker (BDO) behandelen deze actualiteiten. Verder geven zij onder andere antwoord op de volgende vragen:

 • In hoeverre is een huurder gebonden aan zijn exploitatieverplichting?
 • Wat komt er kijken bij tijdelijke huur ten behoeve van asielzoekers/statushouders?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van leegstand?
 • Hoe raakt de huurprijswetgeving voor woonruimte de huurprijzen van bedrijfsruimte?
 • Kunnen huurders zich eenvoudig in de plaats laten stellen?
 • Welke garanties dient u al dan niet van een contractspartij te verlangen?
 • Wat zijn de wijzigingen in het nieuwe ROZ-model kantoorruimte?
 • Hoe om te gaan met BTW bij vastgoed?

De opzet van deze cursus is dat er veel ruimte is voor uw eigen vragen. Na afloop van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van de civiele en fiscale actualiteiten van het huurrecht!

 

Programma

09.30 uurOntvangst met koffie en thee
10.00 uurIntroductie
 • Uw docenten
 • Opzet Cursus
 • Inventariseren vragen
10.10 uurActualiteiten Huurrecht
 • Jurisprudentie 2018
 • Nieuwe Wet Huurkoop onroerende zaken
 • Aanpassen huurcontracten in verband met de brief van Minister Blok van 28 november 2016 m.b.t. de verplichting voor kantoren om voor 1 januari 2023 te renoveren tot minimaal energielabel C.
 • Brief van Minister Blok van 2 december 2016 waarbij hij aangeeft dat de Wet doorstroming huurmarkt niet beoogt afbreuk te doen aan de gangbare praktijk van het hanteren van een minimum contractduur
 • Het arrest van de Hoger Raad van 17 februari 2017 over bankgaranties en leegstandschade bij failliete huurder
 • Huurregimes
 • Huurrecht en het BW: opzegging en beëindiging van huurcontracten
 • Huurafspraken bij winkelpanden (art.7:290 BW e.v.) en overige bedrijfsruimte (art. 7:230a BW)
 • Gebreken en mogelijkheden tot exoneratie
12.00 uurLunchpauze
12.45 uurFiscale actualiteiten Huurrecht Bedrijfsruimte
 • Fiscale mogelijkheden en risico’s
 • Consequenties van aanverwante dienstverlening naast verhuur
 • Jurisprudentie 2018
14.15 uurKoffie- en theepauze
14.30 uurVaria
 • In hoeverre is de huurder gebonden aan zijn exploitatieverplichting?
 • Huurrecht en de faillissementswet: garanties en faillissement
 • Nieuw model ROZ kantoorruimte
 • BTW en verhuur, wat verhuur je precies?
 • Verhuurdersheffing
 • Welke vragen zijn er nog onbeantwoord gebleven?
16.00 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Holiday Inn Arena Towers
Hoogoorddreef 66a
1101 BE Amsterdam