0
 

mr. Bas Martens

Advocaat en partner bij Lexence


 

Introductie

Bas Martens studeerde aan de Universiteit Maastricht en de University of Surrey (Verenigd Koninkrijk). Sinds 1997 is hij als advocaat actief in de vastgoedpraktijk, waarbij hij gespecialiseerd is in projectontwikkeling en huurrecht. Bas heeft ruime ervaring in juridische dienstverlening aan onder meer gemeenten, woningbouwcorporaties, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, beleggers en (grote) winkelbedrijven. Bas is partner bij Lexence.


 

Cursussen


Nieuwe Wet Kwaliteitsborging Bouwen

Actueel: Eerste Kamer akkoord met Wet Kwaliteitsborging Bouwen!

Op 14 mei jl. heeft de Eerste Kamer de Wet Kwaliteitsborging Bouwen aangenomen. De gevolgen zijn groot. Deze wet regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. De positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt hierdoor. De relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen wijzigt ingrijpend. Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken is gebouwd krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden. Welke?De aannemer moet de klant informeren over de manier waarop risico's tegen schade door het niet nakomen van de verplichtingen en de gebreken na de oplevering zijn afgedekt. Het opschortingsrecht van de particuliere opdrachtgever wordt aangescherpt. Het depotbedrag wordt pas door de notaris in de macht van de aannemer gebracht, nadat de opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld aan te geven of hij van dat opschortingsrecht gebruik wenst te maken.Schrijf u direct in voor deze nieuwe cursus!

mr. Nicole Verheij
mr. Bas Martens
ma 9 december 2019
10.00 - 16.30 uur
695,-
Actualiteit
Amsterdam
5 PO NOvA PO
/
5 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus