0
 

Verbintenissenrecht up-to-date: de Hoge Raad in 2018 4 Plaatsen beschikbaar

U bent in één middag weer op de hoogte

mr. Marc Janssen

Civiel cassatie advocaat en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam

07-12-2018
13.00 - 13.00 uur
BCN Utrecht CS
Actualiteit
395,-
4 NOvA
/
4 MfN cat. 2
 
 

Inhoud

DEZE CURSUS GAAT ZEKER DOOR!

In deze nieuwe Actualiteitencursus Verbintenissenrecht bespreekt mr. Marc Janssen met u alle belangrijke en recente jurisprudentie, uiteraard vooral van de Hoge Raad, op het gebied van verbintenissenrecht . Omdat Marc Janssen zowel civiel cassatieadvocaat is bij de Hoge Raad der Nederlanden als raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Amsterdam kan hij voor u de jurisprudentie vanuit verschillend perspectief benaderen en met u bespreken.
In deze nieuwe cursus komen diverse leerstukken aan de orde, zoals totstandkoming van overeenkomsten, (niet)nakoming, ontbinding en schadevergoeding (op grond van wanprestatie). Alle onderwerpen worden besproken vanuit een praktische én strategische invalshoek, zodat u er in de dagelijkse (proces)praktijk direct uw voordeel mee kunt doen.

Weet u hoe u de prejudiciële uitspraak d.d. 28 september jl. , een nieuw standaardarrest (!), kunt toepassen? Uiteraard bespreekt de docent ook HR 2 februari 2018 (wanneer wel en wanneer niet Haviltex in kettingbedingen?)

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van alle relevante rechtspraak in 2018 op het gebied van het verbintenissenrecht!

 

 

 

Programma

12.30 uur Ontvangst met koffie, thee en inlooplunch
13.00 uur Algemeen overeenkomstenrecht
 • Het leerstuk van samenhangende overeenkomsten
 • Uitleg
 • Opzegging
 • Verjaring/stuiting
14.00 uur Bijzondere overeenkomsten
 • Overeenkomst van borgtocht
 • Overeenkomst van opdracht
 • Bemiddelingsovereenkomst (makelaar)
15.00 uur Koffie- en theepauze
15.15 uur Niet nakoming
 • Verzuim
 • Ontbinding
 • Ingebrekestelling
 • Opschorting
16.15 uur Schadevergoedingsrecht
 • Voordeelstoerekening
 • Boetebedingen
 • Aansprakelijkheid
 • Omvang schadevergoeding
 • Causaliteit
17.15 uur Einde
 

Docenten

mr. Marc Janssen

Civiel cassatie advocaat en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam

Meer info