0
 

Actueel cursusaanbod Arbeidsrecht

4 Resultaten

 

Maart 2021


Bijzondere Bedingen in het Arbeidsrecht: de rechten en plichten van werkgever en -nemer

Actueel: Nieuwe cursus!

Tijdens deze live online cursus 'Bijzondere bedingen in het arbeidsrecht' zoomt rechter Tjarda Pieters nader in op verschillende vormen van verlof, zoals ouderschapsverlof, zorgverlof en zwangerschapsverlof. Verder komt het onderwerp vakantie(dagen) en alle mogelijke (Corona) conflicten die daarover kunnen ontstaan in brede zin aan bod. U krijgt een goed overzicht van alle toepasselijke wetgeving en regelgeving en uiteraard actuele rechtspraak. Tenslotte komen de bedingen inzake arbeidstijden en de Wet Minimumloon en Minimum vakantiebijslag (WMM) aan bod.

mr. Tjarda Pieters

Tjarda Pieters is werkzaam als raadsheer (plv) bij het gerechtshof Amsterdam

do 25 maart 2021
10.00 - 12.15 uur
195,-
Live Online Cursus
2 PO NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

April 2021


Live online cursus: De Ontslagprocedure van het UWV in crisistijd 2021

Actueel: Online cursus vanuit huis of kantoor

Update voor 2021! In deze live onlinecursus van 3 uur (3 PO) behandelt Jan Meijer (UWV) de volledige ontslagprocedure van UWV. Uiteraard is er speciale aandacht voor de invloed van de NOW en andere stimulerende maatregelen op de bedrijfseconomische ontslagprocedure. Aan de orde komen o.a.: actualiteiten rondom het indienen van een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden aan de hand van de formulieren A, B en C; De gemiddelde beslistermijn; De nieuwe Uitvoeringsregels 'Ontslag om bedrijfseconomische redenen' en 'Procedurele aspecten UWV-ontslagprocedure', geldend sinds 1 september 2020; De kans op een procedure bij de rechter na de ontslagbeschikking van UWV; De gevolgen van bedrijfseconomische ontslagen via UWV voor de loonkostensubsidie o.g.v. de NOW (1.0, 2.0 en 3.0); Hoe moet de werkgever in deze onzekere tijden aannemelijk maken dat arbeidsplaatsen structureel (d.w.z. bezien over een periode van 26 weken) komen te vervallen? Hoe weegt UWV het al dan niet gebruik maken van de NOW en andere stimulerende maatregelen mee bij het beoordelen van de bedrijfseconomische redenen voor ontslag? Tips voor het vaststellen van de bedrijfsvestiging(en), de categorie(en) uitwisselbare functies en de duur dienstverband in het kader van het afspiegelingsbeginsel; Risico van de stoelendans-methode; De herplaatsingsplicht: start herplaatsingsinspanningen, redelijke termijn, rol werkgever en werknemer, het herplaatsingsgesprek, reikwijdte en norm herplaatsing; Vier arresten van de Hoge Raad op de A-grond (ANWB, Stichting tante Louise, KLM en Shell) en de invloed hiervan op de ontslagpraktijk van UWV; Opletpunten bij ontslag van langdurige arbeidsongeschikte werknemers (B-grond); Uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A- en B-grond; Compensatieregeling transitievergoeding bij Langdurige arbeidsongeschiktheid (1 april 2020) en bij bedrijfsbeëindigingen door pensionering of overlijden van de werkgever (1 januari 2021): de stand van zaken. Let op, dit is een online cursus.

mr. Jan Meijer

Landelijk Manager UWV WERKbedrijf

do 8 april 2021
9.30 - 12.45 uur
199,-
Actualiteit
Live Online Cursus
3 NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

Live Online Cursus Praktijkgericht Inzicht in de Jaarrekening

Inzicht in jaarrekeningen is essentieel voor iedere jurist. Waarderingsmethodieken, analyse van rentabiliteit en solvabiliteit, herkenning van risico’s en het doorzien van manipulatie. U wilt het allemaal begrijpen en weten waar u op moet letten. Tijdens de live online cursus Praktijkgericht inzicht in de jaarrekening leert u dit!

drs. Richard Take

Partner bij Bureau Kees Horden

do 22 april 2021
10.00 - 14.30 uur
395,-
Praktijkcursus
Live Online Cursus
4 PO NOvA PO
/
4 PE NEVOA
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Juni 2021


De Rechtspositie van de Statutair Bestuurder

Actueel: Nieuwe Wet Bestuur & Toezicht treedt 1 juli as. in werking!

1 Juli as. treedt de Nieuwe Wet Bestuur & Toezicht in werking! Tijdens deze actualiteitencursus bespreken de docenten, aan de hand van o.a. deze nieuwe wetgeving de belangrijkste arbeidsrechtelijke én vennootschapsrechtelijke aspecten van de rechtspositie van de statutair bestuurder. Speciale aandacht uiteraard voor de laatste ontwikkelingen die betrekking hebben op de aansprakelijkheid van bestuurders!

mr. Maureen te Poel
mr. Irene Tax
di 29 juni 2021
10.00 - 16.15 uur
695,-
Actualiteit
Utrecht
5 PO NOvA PO
/
5 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

 

Onze cursussen Arbeidsrecht

Cursus Arbeidsrecht

 

Het arbeidsrecht is een rechtsgebied dat zich snel ontwikkelt. Regelmatig vinden er veranderingen plaats in de wet- en regelgeving naar aanleiding van economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan de invoering van de Wet compensatie transitievergoeding, maar ook aan besluiten van de politiek, zoals de verhoging van de AOW-leeftijd. Daarnaast vinden er door de technologische ontwikkelingen ook andere interessante juridische discussies plaats. Want kan bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst worden opgezegd via social media? En hoe zit het met een internetonderneming zoals Uber? Wilt u als professional binnen één dag op de hoogte zijn van de actualiteiten in het arbeidsrecht? Volg dan nu een cursus bij Lexlumen.

Lexlumen heeft een groot aanbod in postacademische arbeidsrechtcursussen. De kosten per cursus kunnen verschillen, maar u kunt de cursusprijs vinden bij de cursusinformatie op onze website. De arbeidsrechtcursussen van Lexlumen zijn relevant voor HR-managers, juristen (bij de overheid) en advocaten.

Populaire onderwerpen in het Arbeidsrecht

Zoekt u een cursus of opleiding arbeidsrecht of sociale zekerheid? Lexlumen biedt cursussen over:

 • De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
 • Privacy in het Arbeidsrecht
 • De Wet Bestuur & Toezicht en Wetsvoorstel aanpassing WNT
 • Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
 • AVG en het arbeidsrecht
 • Slapende dienstverbanden
 • Verzuim
 • De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)
 • Oproepcontract
 • Procesrecht/procederen in het arbeidsrecht.


Waarom Lexlumen?

U krijgt bij ons wat u mag verwachten: een uitstekende cursus én een beetje extra. De cursisten waarderen de praktische waarde van de cursussen van Lexlumen al meer dan 10 jaar gemiddeld met een 8 of hoger. Wij vinden het belangrijk dat u de dag na de cursus direct met de nieuwe inzichten en kennis aan de slag kunt in uw praktijk, zodat u het rendement van de cursus direct ervaart.

Docenten

Lexlumen heeft door jarenlange ervaring een breed netwerk aan docenten. Momenteel werkt Lexlumen op het gebied van arbeidsrecht samen met:

 • Herman van der Meer, president van het Gerechtshof Amsterdam;
 • Ellen de Groot, Raadsheer bij het hof en kantonrechter bij de rechtbank Gelderland;
 • Pauline Burger, advocaat bij Sprengers advocaten;
 • Tjarda Pieters, senior rechter bij Rechtbank Amsterdam;
 • Marita Hoogeveen, advocaat bij EMH Advocatuur;
 • Gabi Stouthart, advocaat bij Sprengers Advocaten;
 • Jan Meijer, Landelijk Manager bij UWV Werkbedrijf;
 • Esther van der Meulen, advocaat bij Lexence;
 • Maureen te Poel, advocaat bij Loyens & Loeff;
 • Friederike van der Jagt, advocaat bij Hunter Legal.

 

Cursuslocaties

Bijna alle cursussen van Lexlumen vinden plaats in Utrecht of Amsterdam. De locatie waar de cursussen plaatsvinden liggen meestal vlak bij een treinstation, waardoor ze makkelijk te bereiken zijn met het openbaar vervoer. Komt u liever met de auto? Er zijn ook zijn parkeerplaatsen aanwezig.

Arbeidsrechtcursus online

Volgt u liever een cursus arbeidsrecht online? Lexlumen biedt verschillende Webinars aan over arbeidsrechtelijke onderwerpen. Met de Webinar bent u binnen één uur op de hoogte van het desbetreffende onderwerpen haalt u uw PO punten online. U kunt de Webinar overal bekijken. Zie voor ons actuele Webinaraanbod onze site: www.lexlumen.nl/webinars/

Incompany

Ook is er een mogelijkheid om de cursus bij u op kantoor te laten plaatsvinden. Mocht u hier meer informatie over willen, dan kan u mailen naar info@lexlumen.nl.

PO/PE-punten

Als juridisch professional moet u voldoen aan een minimaal aantal PO/PE-punten per jaar om uw kennis up-to-date te houden. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) verplicht advocaten om hun vakbekwaamheid te onderhouden door opleidingen te volgen. Een advocaat dient daarom minimaal 20 NOvA PO-punten per jaar te halen. Ook de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie (KNB) verplicht (kandidaat-)notarissen om 40 opleidingspunten te behalen in een tijdvak van twee jaar. Voor alle cursussen van Lexlumen kunt u NOvA of KNB punten behalen.

Over ons

Lexlumen is een dynamisch opleidingsbedrijf in het centrum van Utrecht. Wij organiseren hoogwaardige congressen en cursussen voor advocaten, notarissen, belastingadviseurs, accountants en HR managers. Het leveren van kwaliteit is voor ons bijzonder belangrijk.