0
 

Actueel cursusaanbod Burgerlijk Procesrecht

7 Resultaten

 

Oktober 2024


Stellen en Bewijzen

Stellen en bewijzen: kent u de valkuilen? Weet u wanneer u voldoende gesteld heeft en de rechter de zaak niet zal afdoen op de stelplicht? Wanneer is er een verzwaarde stelplicht? En welke sanctie hanteert de rechter indien u daar niet aan voldoet? Wie moet wat bewijzen? Wat is een voorhands-constructie? Omkering van bewijslast en omkeringsregel: wat zijn de verschillen? Het bewijsaanbod, op welk moment moet ik dat doen, hoe moet dat er uit zien en is dat in eerste aanleg anders dan in hoger beroep? Welke bewijsmiddelen zijn er? Wie is eigenlijk partij-getuige en waar moet ik dan rekening mee houden als mijn cliënt partijgetuige is? In de Praktijkcursus Stellen en Bewijzen leert mr. Reinier Groos u de fijne kneepjes van deze ingewikkelde materie.

mr. Reinier Groos

Raadsheer-plv / docent

ma 14 oktober 2024
13.00 - 17.15 uur
395,-
Praktijkcursus
Utrecht
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
+ winkelwagen bekijk cursus

November 2024


Procederen in DGA Echtscheidingszaken

Actueel: Met HR 8 maart 2024: Zijn schulden nu wel van belang bij het verrekenen?

Bij de echtsscheiding van een DGA zijn de belangen vaak groot. Het gaat vaak om veel geld en andere financiële elementen. Waar moet u rekening mee houden als het tot een proces komt? Op deze nieuwe Masterclass bespreken de specialisten Johan de Wit en Frank van den Barselaar vanuit juridische én financiële hoek wat de behoefte en draagkracht is voor de partner- en kinderalimentatie. Ook de vermogensafwikkeling komt aan de orde: waaronder: verrekening (het voor uitkering beschikbare dividend in de zin van artikel 1:141 BW) en verdeling (potentiële financiële dubbeltelling in de draagkracht van de DGA). Ook het pensioen in eigen beheer en de oudedagvoorziening zijn belangrijke elementen. De docenten (Frank van den Barselaar, financieel adviseur familierechtzaken, en Johan de Wit, stafjurist landelijk inloopteam familie), zijn de gehele dag aanwezig waardoor voor u een interessante dynamiek ontstaat. U leert financieel onderbouwde argumenten in de context van een juridische procedure te plaatsen om uw cliënt optimaal bij te staan. Sommige financiële argumenten worden namelijk niet (direct) door het recht gedragen en bij anderen is een uitleg nodig die voor rechters en advocaten begrijpelijk is. De praktische waarde van deze cursus is hoog. Kortom: een interessante cursus die zich terugbetaalt als u wel eens procedeert!

mr. Frank van den Barselaar
mr. Johan de Wit
di 12 november 2024
9.30 - 16.50 uur
595,-
Masterclass
Utrecht
6 NOvA PO
/
6 MfN cat. 2
/
6 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Procederen in Eerste Aanleg

Zelfs voor ervaren advocaten kent de procedure in eerste aanleg uitdagingen. Hoe bereidt u zichzelf en uw cliënt voor op de comparitie, hoe zorgt u ervoor dat uw bewijsaanbod wordt gehonoreerd en hoe levert u dan het bewijs? Hoe zet u incidentele vorderingen doelmatig in? In deze Praktijkcursus komen niet alleen deze onderwerpen aan de orde, ook besteedt rechter Reinier Groos aandacht aan de bijzonderheden van het kort geding. Voor het geval uw cliënt de procedure in eerste aanleg toch verliest: Reinier Groos behandelt ook de appelbeslissing: wanneer en waarom stelt u hoger beroep in? Tijdens de cursus heeft u ruim de gelegenheid tot het het stellen van vragen.

mr. Reinier Groos

Raadsheer-plv / docent

ma 18 november 2024
12.45 - 17.00 uur
425,-
Praktijkcursus
Utrecht
4 NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

Praktijkcursus Vorderingen bij Wanprestatie

Een contractspartij schiet tekort in de nakoming van een contractuele verplichting. Welke acties heeft de wederpartij als schuldeiser? Tijdens deze Praktijkcursus bespreekt Jaap Dammingh (hoofddocent Universiteit Nijmegen) welke vorderingen de schuldeiser met succes tegen zijn wanpresterende wederpartij kan instellen. Denk hierbij aan schadevergoeding op grond van wanprestatie, ontbinding van de overeenkomst, het vorderen van contractuele boetes, eventueel alsnog behoorlijke nakoming vorderen etc. Ook is er uitgebreid aandacht voor procesrechtelijke aspecten zoals de verdeling van de stelplicht en de bewijslast. Verder behandelt Jaap Dammingh de leerstukken opschorting, schuldeisersverzuim, de wettelijke verzuimregeling en de klachtplicht. Uiteraard krijgt u diverse ‘tips & tricks’ voor uw praktijk. Deze cursus is een aanrader voor iedere advocaat (jurist) die werkzaam is in de civiele contractspraktijk.

mr. dr. Jaap Dammingh

Hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen

vr 22 november 2024
12.15 - 17.00 uur
425,-
Praktijkcursus
Utrecht
4 NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

Actualiteiten Verbintenissenrecht vanuit een Procesrechtelijk Perspectief

Actueel: Inclusief de nieuwe Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

Tijdens de cursus staat uw docent Matthijs Ariëns stil bij actuele rechtspraak op het gebied van het verbintenissenrecht en vooral ook de praktische toepasbaarheid voor de (proces)praktijk. Ook heeft Matthijs diverse tips & tricks voor u. Zeker handig in uw procespraktijk! 

Mr. Matthijs Ariëns

Advocaat

vr 29 november 2024
10.30 - 15.15 uur uur
495,-
Actualiteit
Amsterdam
4 NOvA PO
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

December 2024


AI: de juridische aspecten

De ontwikkelingen rond AI gaan razendsnel. Voor u als jurist is het belangrijk om bij te blijven. Dat kan in 2 uur op de online actualiteitencursus 'AI: de juridische aspecten'. De in o.a. deze materie gespecialiseerde docent Vonne Laan praat u in 2 uur volledig bij over het huidige wettelijk kader: waar moeten organisaties nu rekening mee houden wat betreft AI? Daarnaast behandelt ze de nieuwe AI Act die eraan komt: wat voor nieuwe vereisten brengt de AI Act met zich mee? Hoe bereidt u uw cliënten hierop voor? Uiteraard ook aandacht voor AI en privacy: toepassing van de AVG bij AI, AI en auteursrecht: ontwikkelingen en rechtspraak en AI en contracten: aandachtspunten en tips. Vonne Laan bespreekt de juridische punten aan de hand van cases en praktijkvoorbeelden, waaronder over ChatGPT. Ook de recente rechtspraak op het gebied van AI komt aan bod. Kortom: in 2 uur bent u weer up to date: schrijf u nu in!

mr. Vonne Laan

Advocaat bij The Data Lawyers

vr 6 december 2024
11.00 - 13.10 uur
245,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 PO NOvA PO
/
2 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Het Nieuwe Bewijsrecht in Civiele Procedures per 1 januari 2025

Actueel: Nieuwe cursus!

Het recent aangenomen Wetsvoorstel Vereenvoudiging en Modernisering Bewijsrecht treedt 1 januari as. in werking. Dit wetsvoorstel wijzigt de mogelijkheden voor het verzamelen van relevante informatie en bewijsmateriaal in de fase voorafgaand en tijdens de civiele procedure. De in het procesrecht gespecialiseerde docent Matthijs Ariëns behandelt in ieder geval de volgende onderwerpen: • het doel, de middelen en de actuele stand van zaken; • bewijsverrichtingen vóór de procedure (o.a. voorlopige bewijsverrichtingen, het nieuwe inzagerecht en het conservatoir bewijsbeslag in niet IE-zaken) én tijdens de procedure; • positie van de rechter en (proces)partijen: regierol, welke rechten en plichten? Wilt u ook op tijd up to date zijn? Schrijf u nu in!

Mr. Matthijs Ariëns

Advocaat

di 10 december 2024
10.00 - 14.45 uur
595,-
Actualiteit
Amsterdam
4 PO NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

 

Onze cursussen Burgerlijk Procesrecht

Cursus of opleiding burgerlijk procesrecht?

 

Het burgerlijk procesrecht (BPR) omvat alle regels omtrent gerechtelijke procedures. In het burgerlijke procesrecht is onder andere neergelegd: de wijze van het aanhangig maken van een geschil, de manier van procederen, de formele eisen die aan processtukken worden gesteld, maar ook bijvoorbeeld wanneer je bewijs moet aanleveren. De afgelopen jaren hebben er een aantal procesrechtelijke vernieuwingen in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering plaatsgevonden. Zo zijn de civielrechtelijke procesreglementen aangepast en heeft bijvoorbeeld de mondelinge behandeling bij de comparitie een nóg grotere rol gekregen. Bij Lexlumen bieden we verschillende cursussen burgerlijk procesrecht, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

Waarom Lexlumen?

U krijgt bij ons wat u mag verwachten: een uitstekende cursus én een beetje extra. De cursisten waarderen de praktische waarde van de cursussen van Lexlumen al meer dan 10 jaar gemiddeld met een 8 of hoger. Wij vinden het belangrijk dat u de dag na de cursus direct met de nieuwe inzichten en kennis aan de slag kunt in uw praktijk, zodat u het rendement van de cursus direct ervaart.

Docenten

Lexlumen heeft door jarenlange ervaring een breed netwerk aan docenten. Momenteel werkt Lexlumen op het gebied van burgerlijk procesrecht samen met mr. Reinier Groos, rechter en mr Matthijs Ariëns, advocaat bij Köster advocaten.

Cursuslocaties

Bijna alle cursussen van Lexlumen vinden plaats in Utrecht of Amsterdam. De locatie waar de cursussen plaatsvinden liggen meestal vlak bij een treinstation, waardoor ze makkelijk te bereiken zijn met het openbaar vervoer. Komt u liever met de auto? Er zijn ook zijn parkeerplaatsen aanwezig.

Cursus burgerlijk procesrecht online

Volgt u liever een cursus burgerlijk procesrecht online? Lexlumen gaat binnenkort een Webinar aanbieden over het burgerlijk procesrecht. Met een Webinar van Lexlumen bent u binnen één uur op de hoogte van het desbetreffende onderwerpen en kan u uw PO punten online behalen. Zo kan u dus ook online aan uw opleidingsplicht voldoen. De Webinar(s) kunt u overal bekijken. Houdt voor ons actuele Webinar-aanbod onze website in de gaten: www.lexlumen.nl/webinars/

Incompany

Ook is er een mogelijkheid om de cursus bij u op kantoor te laten plaatsvinden. Mocht u hier meer informatie over willen, dan kan u mailen naar info@lexlumen.nl.

PO/PE-punten

Als juridisch professional moet u voldoen aan een minimaal aantal PO/PE-punten per jaar om uw kennis up-to-date te houden. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) verplicht advocaten bijvoorbeeld om hun vakbekwaamheid te onderhouden door opleidingen te volgen. Een advocaat dient daarom minimaal 20 NOvA PO-punten per jaar te halen. Ook de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie (KNB) verplicht (kandidaat-)notarissen om 40 opleidingspunten te behalen in een tijdvak van twee jaar. Voor alle AVG cursussen van Lexlumen kunt u NOvA of KNB punten behalen.

Over ons

Lexlumen is een dynamisch opleidingsbedrijf in het centrum van Utrecht. Wij organiseren hoogwaardige congressen en cursussen voor advocaten, notarissen, belastingadviseurs, accountants en HR managers. Het leveren van kwaliteit is voor ons bijzonder belangrijk.