0
 

Praktijkcursus Vorderingen bij Wanprestatie

Een must voor de civiele contractspraktijk!

mr. dr. Jaap Dammingh

Hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen

do 16 november 2023
12.45 - 17.00 uur
425,-
Praktijkcursus
Utrecht
4 NOvA PO
 
 

Inhoud

Een contractspartij schiet tekort in de nakoming van een contractuele verplichting. Welke acties heeft de wederpartij als schuldeiser? Tijdens deze nieuwe Praktijkcursus bespreekt Jaap Dammingh (hoofddocent Universiteit Nijmegen) welke vorderingen de schuldeiser met succes tegen zijn wanpresterende wederpartij kan instellen. Denk hierbij aan schadevergoeding op grond van wanprestatie, ontbinding van de overeenkomst, het vorderen van contractuele boetes, eventueel alsnog behoorlijke nakoming vorderen etc. Ook is er uitgebreid aandacht voor procesrechtelijke aspecten zoals de verdeling van de stelplicht en de bewijslast.

Verder behandelt Jaap Dammingh de leerstukken opschorting, schuldeisersverzuim, de wettelijke verzuimregeling en de klachtplicht. Uiteraard krijgt u diverse ‘tips & tricks’ voor uw praktijk.

Deze cursus is een aanrader voor iedere advocaat (jurist) die werkzaam is in de civiele contractspraktijk.

 

Programma

12.15 uurOntvangst met koffie, thee en inlooplunch
12.45 uurCursus deel I
14.45 uur Koffie- en theepauze
15.00 uurCursus deel II
17.00 uurEinde
 
 

Locatie

Bar Beton Utrecht CS

Utrecht