0
 

Actueel cursusaanbod Vastgoed en Huurrecht

3 Resultaten

 

December 2022


Praktijkgericht Inzicht in de Jaarrekening

Inzicht in jaarrekeningen is essentieel voor iedere jurist. Waarderingsmethodieken, analyse van rentabiliteit en solvabiliteit, herkenning van risico’s en het doorzien van manipulatie. U wilt het allemaal begrijpen en weten waar u op moet letten. Tijdens de cursus Praktijkgericht inzicht in de jaarrekening leert u dit!

4 Plaatsen beschikbaar.
drs. Richard Take

Partner bij Bureau Kees Horden

di 13 december 2022
10.00 - 17.15 uur
695,-
Praktijkcursus
Amsterdam
6 NOvA PO
/
6 PE NEVOA
/
6 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Live Online Cursus Wetsvoorstel Wijziging Huisvestingswet

Actueel: Ingrijpende wijzigingen!

Het nieuwe Wetsvoorstel Wijziging Huisvestingswet ligt bij de Tweede Kamer. Streven is dit zo snel mogelijk in te voeren. De wijzigingen zijn ingrijpend: => Gemeenten mogen bij de uitgifte van huisvestingsvergunningen vaker voorrang geven aan personen die maatschappelijke of economische binding hebben met de gemeente. => Daarnaast krijgen gemeenten de mogelijkheid om extra voorrang te geven aan bepaalde beroepsgroepen, zoals onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten. => Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om voor het bewonen van koopwoningen tot de grens van de Nationale Hypotheekgarantie (€ 355.000 in 2022) een huisvestingsvergunning te eisen. => Op grond van de Huisvestingswet kunnen gemeenten aanpassingen in de woningvoorraad vergunningsplichtig maken. => Nieuw in dit wetsvoorstel is ook dat gemeenten deze vergunningsplicht ook kunnen invoeren op basis van leefbaarheidsargumenten. Wilt u weten wat deze ingrijpende wijzigingen voor uw praktijk betekenen? Op deze cursus krijgt u bovendien een update over de Actualiteiten Huisvestingswet 2014. Kortom: in 2 uur een compleet beeld van de actualiteiten Huisvestingswet!

Rogier Goeman

wo 14 december 2022
10.00 - 12.10 uur
245,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 PO NOvA PO
/
2 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Actualiteiten Huurrecht Woonruimte

Actueel: Nieuwe cursus!

Veel actualiteiten in het Huurrecht! Op deze nieuwe actualiteitencursus Huurrecht Woonruimte behandelt Jaap Dammingh uitgebreid onder andere onderstaande onderwerpen: ontbinding: op welke wijze en conflicten; Wet Doorstroming Huurmarkt; Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurcontracten - Wet Covid 19; het kennisgevingsvereiste ex art. 7:271 lid 1 B; doelgroep contracten (art. 7:274a e.v. BW); andere ‘diplomatenclausule’ (7:274 lid 2); wanneer Corporaties tijdelijk mogen verhuren en wanneer niet; uitbreiding Leegstandwet; ‘dringend eigen gebruik’; renovatie met o.a. de verhuiskostenvergoeding; wijze van beëindiging en conflicten hierover; boetebeding en de Richtlijn oneerlijke bedingen; contractuele (en wettelijke) medehuur; wetsvoorstel – art. 7:228 lid 1 BW: Huur voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op afgesproken einddatum en de twee amendementen: 1. Schriftelijke kennisgeving (= geen opzegging) 2. Tussentijdse opzegging (door huurder). Daar waar relevant aandacht voor de 3 principiële uitspraken van 2 februari (!) 2022 van de Grote Kamer van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State: in bestuursrechtelijke zaken moet de rechter uitvoeriger toetsen of een door de overheid genomen besluit 'evenredig' genomen is. In deze cursus van 4 PO heeft Jaap Dammingh ruim de tijd om de relevante details en laatste jurisprudentie van het Huurrecht met u te behandelen. Na deze cursus bent u weer volledig up to date met de laatste stand van zaken over wetgevingstrajecten en de belangrijkste recente jurisprudentie.

mr. dr. Jaap Dammingh

Hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen

do 15 december 2022
12.30 - 17.00 uur
495,-
Actualiteit
Utrecht
4 NOvA PO
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus