0
 

mr. dr. Jaap Dammingh

Hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen


 

Introductie

Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen (een lijst van publicaties kan via J.Dammingh@jur.ru.nl worden opgevraagd).

Aan de universiteit doceert Dammingh contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht en contractenrecht voor advocaten en notarissen (ook ‘inhouse’). Tevens treedt hij als docent op voor zowel de Beroepsopleiding Advocatuur als de Law Firm School.

Dammingh is in het verleden als advocaat werkzaam geweest (alles bij elkaar omstreeks 6 jaar). Thans is hij als adviseur verbonden aan een advocatenkantoor te Nijmegen.

Ook is hij secretaris van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en lid en secretaris van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV).


 

Cursussen


Complexiteiten bij de koop en levering van onroerende zaken (woningen en bedrijfspanden)

Op deze nieuwe cursus behandelen Jaap Dammingh en Theo Reijnen de actualiteiten en complexiteiten van de koop én levering van onroerende zaken, zowel woningen als bedrijfspanden. Alle onderwerpen zijn toegespitst op de praktijk. Uiteraard houden Jaap Dammingh en Theo Reijnen rekening met de meest recente ontwikkelingen in literatuur, rechtspraak & wetgeving, bijvoorbeeld met de gevolgen van het 'Didam arrest', maar ook met vele andere actualiteiten!

mr. dr. Jaap Dammingh
mr. dr. Theo Reijnen
do 19 december 2024
9.00 - 17.00 uur
595,-
Actualiteit
Amsterdam
6 NOvA PO
/
6 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Live online cursus Nieuwe Wetgeving Vaste Huurcontracten

Actueel: De nieuwe wet vaste Huurcontracten treedt 1 juli as. in werking!

Op 1 juli 2024 treedt de Wet vaste huurcontracten in werking. Deze wet maakt in beginsel een einde aan het tijdelijk verhuren van woonruimte zonder huurbescherming. ‘In beginsel’, want de wet bevat uitzonderingen. De wet kent tevens enkele opmerkelijke nieuwigheden. Uw docent Jaap Dammingh behandelt de ‘ins and outs’ van de nieuwe wet op deze live online cursus van 2 uur. Ook besteedt hij aandacht aan de eerste ervaringen met deze nieuwe wet. Schrijf u snel in en u bent weer up to date!

mr. dr. Jaap Dammingh

Hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen

ma 25 november 2024
9.30 - 11.45 uur
275,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 NOvA PO
/
2 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Praktijkcursus Vorderingen bij Wanprestatie

Een contractspartij schiet tekort in de nakoming van een contractuele verplichting. Welke acties heeft de wederpartij als schuldeiser? Tijdens deze Praktijkcursus bespreekt Jaap Dammingh (hoofddocent Universiteit Nijmegen) welke vorderingen de schuldeiser met succes tegen zijn wanpresterende wederpartij kan instellen. Denk hierbij aan schadevergoeding op grond van wanprestatie, ontbinding van de overeenkomst, het vorderen van contractuele boetes, eventueel alsnog behoorlijke nakoming vorderen etc. Ook is er uitgebreid aandacht voor procesrechtelijke aspecten zoals de verdeling van de stelplicht en de bewijslast. Verder behandelt Jaap Dammingh de leerstukken opschorting, schuldeisersverzuim, de wettelijke verzuimregeling en de klachtplicht. Uiteraard krijgt u diverse ‘tips & tricks’ voor uw praktijk. Deze cursus is een aanrader voor iedere advocaat (jurist) die werkzaam is in de civiele contractspraktijk.

mr. dr. Jaap Dammingh

Hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen

vr 22 november 2024
12.15 - 17.00 uur
425,-
Praktijkcursus
Utrecht
4 NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus