0
 

Blogs van onze docenten

Actualiteiten en opinie

 

De Zieke werknemer bij langer durende ziekte en arbeidsongeschiktheid

U krijgt op deze nieuwe actualiteitencursus heldere uitleg over de juridische aspecten van een langer durende ziekte en de eventueel volgende arbeidsongeschiktheid. Speciale aandacht dus voor de civiel- en sociaalzekerheidsrechtelijke aspecten gedurende het 2e ziektejaar. Verder is er focus op re-integratieverplichtingen van werkgever én werknemer, de vangnetregeling, geschillen met de Arbodienst en werkgeversverplichtingen ná 104 weken ziekte. Uw docent is de in arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en letselschade gespecialiseerde advocaat Nardy Desloover.

Door Onno Knotter

Lees verder

Nieuwe Wet- en Regelgeving Governance in de Zorg

Er zijn veel juridische actualiteiten rondom de governance in de Zorg. Op 1 januari 2022 vonden er twee belangrijke wijzigingen in zorgwet- en regelgeving plaats die van belang zijn voor adviseurs van zorginstellingen: => De Wet toetreding zorgaanbieders en => De Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders traden in werking. Deze wetten regelen onder meer de meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders, een vergunningstelsel en het intern toezicht bij zorginstellingen. Ook de Governancecode Zorg is op 1 januari jl. vernieuwd. De aanpassingen zijn deels gelegen in het verwerken van nieuwe regelgeving en ook is de regeling inzake belangenverstrengeling ingrijpend herzien. Verder is er speciale aandacht aan de gevolgen van de nieuwe Wet Bestuur & Toezicht voor de zorgsector (1 juli 2021). Aan de hand van jurisprudentie bespreken advocaat Fenna van Dijk en notaris Wessel Bosse onder andere de onderwerpen “tegenstrijdig belang / belangenverstrengeling”, “belet en ontstentenis” en décharge. Kortom: in één dag bent u weer op de hoogte van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen rondom de governance in de zorg voor uw praktijk betekenen. Schrijf u nú in!

Door Onno Knotter

Lees verder

Complexiteiten bij de koop en levering van onroerende zaken (woningen en bedrijfspanden)

Op deze nieuwe cursus behandelen Jaap Dammingh en Theo Reijnen de actualiteiten en complexiteiten van de koop én levering van onroerende zaken, zowel woningen als bedrijfspanden. Alle onderwerpen zijn toegespitst op de praktijk. Uiteraard houden Jaap Dammingh en Theo Reijnen rekening met de meest recente ontwikkelingen in literatuur, rechtspraak & wetgeving.

Door Onno Knotter

Lees verder

Nieuwe Wet Bestuur & Toezicht: Corporate Governance niet beursgenoteerde Rechtspersonen

Let op: de herhaling van deze masterclass gaat specifiek over de Wet Bestuur & Toezicht in de Zorg; https://lexlumen.nl/cursus/nieuwe-wet-bestuur-toezicht-en-de-governance-in-de-zorg-5-november/ Meer info over andere herhalingen: mail ons svp op info@lexlumen.nl. Deze Masterclass vindt plaats op locatie: maximale interactie dus. 1 Juli a.s. treedt de Wet Bestuur & Toezicht in werking. Op 2 juli is deze Masterclass! De gevolgen voor de governance van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn ingrijpend. U krijgt van notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Christian van Megchelen op de Masterclass ‘Nieuwe Wet bestuur & Toezicht: corporate governance voor niet beursgenoteerde rechtspersonen’ antwoord op onder andere de volgende vragen: Verscherping aansprakelijkheid bestuurders: wat wijzigt er precies? Wanneer is een medebestuurslid aansprakelijk voor het handelen van een collega bestuurslid? Voor welke stichtingen/verenigingen geldt het bewijsvermoeden bij insolventie? Welke stichtingen en verenigingen vallen wel/niet onder de verscherpte aansprakelijkheid bij faillissement? Wat wijzigt er voor het ontslag van bestuurders en toezichthouders? Wat moet er statutair gewijzigd worden bij uw cliënten? Mag een bestuurder meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuurders gezamenlijk? Hoe werkt het monistisch model voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen? Ook interesse in nieuwe modellen voor de Stichting, Vereniging en Coöperatie? Zie https://lexlumen.nl/modellen/wet-bestuur-toezicht-modellen-per-1-juli-2021/

Door Onno Knotter

Lees verder

De Rechtspositie van de Statutair Bestuurder

Op deze Masterclass bespreken de docenten de belangrijkste arbeidsrechtelijke én vennootschapsrechtelijke aspecten van de rechtspositie van de statutair bestuurder. Speciale aandacht uiteraard voor de laatste ontwikkelingen die betrekking hebben op de aansprakelijkheid van bestuurders! Let op! Deze Masterclass vindt plaats in Hotel Figi in Zeist als de corona-maatregelen dit toelaten. Uiteraard met inachtneming van de RIVM maatregelen en adviezen.

Door B Dijkman

Lees verder

De Rechtspositie van de Statutair Bestuurder

1 Juli a.s. treedt de Nieuwe Wet Bestuur & Toezicht in werking! Op deze Masterclass bespreken de docenten, aan de hand van o.a. deze nieuwe wetgeving de belangrijkste arbeidsrechtelijke én vennootschapsrechtelijke aspecten van de rechtspositie van de statutair bestuurder. Speciale aandacht uiteraard voor de laatste ontwikkelingen die betrekking hebben op de aansprakelijkheid van bestuurders! Let op! Deze Masterclass vindt plaats in Hotel Figi in Zeist als de corona-maatregelen dit toelaten. Uiteraard met inachtneming van de RIVM maatregelen en adviezen. Ook interesse in nieuwe modellen voor de Stichting, Vereniging en Coöperatie? Zie https://lexlumen.nl/modellen/wet-bestuur-toezicht-modellen-per-1-juli-2021/

Door B Dijkman

Lees verder

Nieuwe Wet Bestuur & Toezicht en de Governance in de Zorg

Voor de zorgsector heeft de nieuwe Wet Bestuur & Toezicht grote gevolgen. Op deze cursus (in principe op locatie) krijgt u van advocaat Fenna van Dijk en notaris Wessel Bosse eerst uitleg over de gevolgen van de nieuwe Wet Bestuur & Toezicht. Daarna uitgebreide aandacht voor de gevolgen in de zorg met o.a: Wet toelating zorginstellingen wordt wet toetreding zorgaanbieders Nieuwe wetgeving aangekondigd inzake transparante bedrijfsvoering (raakt o.a. mogelijk winstuitkering in de zorg) Governancecode zorg Hoe werkt de code door in de vennootschapsrechtelijke verhoudingen? Wat moet er in je statuten worden opgenomen en waarom? Uitspraken Goverancecommissie Gezondheidszorg Uitspraken civiele rechter (Casus DeSeizoenen)  Kortom: na deze dag kunt u uw cliënten in de Zorgsector optimaal adviseren over de gevolgen van deze nieuwe wetgeving. Schrijf u nu in! Vooralsnog vindt deze exclusieve Masterclass op locatie plaats met maximaal 15 deelnemers. Ook interesse in nieuwe modellen voor de Stichting, Vereniging en Coöperatie? Zie https://lexlumen.nl/modellen/wet-bestuur-toezicht-modellen-per-1-juli-2021/

Door Onno Knotter

Lees verder

Live Online Cursus Tips en trucs van de Kantonrechter in Arbeidsrechtzaken! Copy Copy

Wilt u inzicht in hoe een kantonrechter omgaat met arbeidsrechtzaken? Tips en trucs?! Onder de WWZ is een procesrechtelijke fout zo gemaakt. Onder de WAB is dat niet eenvoudiger. U krijgt op deze Live Online Cursus een update van alle procesregels voor het procederen in arbeidszaken. Bovendien krijgt u vele tips en trucs voor op de zitting! Tjarda Pieters, rechter aan het Gerechtshof in Amsterdam, voorheen senior rechter Rechtbank Amsterdam, legt u graag uit hoe u een zaak het beste aanpakt, wat werkt op zitting en wat niet. Maar ook: hoe treft u een goede schikking? In een kleine groep zoemt u concreet en effectief in op de zittingspraktijk. Uiteraard is er ook aandacht voor de ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ dat het ontslagrecht weer volledig wijzigt. Schrijf u snel in!

Door H.A.P. Driessen

Lees verder

Live Online Cursus Tips en trucs van de Kantonrechter in Arbeidsrechtzaken!

Wilt u inzicht in hoe een kantonrechter omgaat met arbeidsrechtzaken? Tips en trucs?! Onder de WWZ is een procesrechtelijke fout zo gemaakt. Onder de WAB is dat niet eenvoudiger. U krijgt op deze Live Online Cursus een update van alle procesregels voor het procederen in arbeidszaken. Bovendien krijgt u vele tips en trucs voor op de zitting! Tjarda Pieters, rechter aan het Gerechtshof in Amsterdam, voorheen senior rechter Rechtbank Amsterdam, legt u graag uit hoe u een zaak het beste aanpakt, wat werkt op zitting en wat niet. Maar ook: hoe treft u een goede schikking? In een kleine groep zoemt u concreet en effectief in op de zittingspraktijk. Uiteraard is er ook aandacht voor de ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ dat het ontslagrecht weer volledig wijzigt. Schrijf u snel in!

Door H.A.P. Driessen

Lees verder

Conflicten in de Vennootschap

In verband met de corona maatregelen hebben wij een beperkt aantal deelnemers voor deze cursus. De cursus is uitverkocht. Wilt u toch deze cursus volgen? Geef dit svp aan ons door: info@lexlumen.nl. Wij houden u op de hoogte of er een plek vrij komt. Ard Wolfs, rechter bij de Ondernemingskamer en advocaat Rogier Wolf behandelen vanuit verschillende invalshoeken op deze verdiepingscursus hoe u conflicten in de besloten verhoudingen van een vennootschap beter kunt voorkomen en oplossen. Schrijf u snel in voor deze unieke cursus! Let op: deze cursus gaat door en vindt plaats bij Hotel Figi te Zeist. Deze locatie kent de strenge eisen van Lexlumen wat corona betreft: iedereen eigen flesje alcohol, 1,5+ afstand, ruime geventileerde zaal etc. Parkeren is bij Figi te Zeist kosteloos in hun eigen parkeergarage.

Door H.A.P. Driessen

Lees verder