0
 

Nieuwe Wet- en Regelgeving Governance in de Zorg

Exclusieve Masterclass

mr. Fenna van Dijk
Wessel Bosse
ma 4 juli 2022
10.00 - 16.30 uur
695,-
Masterclass
Zeist
5 NOvA PO
/
5 PE KNB
 
 

Inhoud

Er zijn veel juridische actualiteiten rondom de governance in de Zorg.

Op 1 januari 2022 vonden er twee belangrijke wijzigingen in zorgwet- en regelgeving plaats die van belang zijn voor adviseurs van zorginstellingen:

=> De Wet toetreding zorgaanbieders en

=> De Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders traden in werking.

Deze wetten regelen onder meer de meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders, een vergunningstelsel en het intern toezicht bij zorginstellingen.

Ook de Governancecode Zorg is op 1 januari jl. vernieuwd.

De aanpassingen zijn deels gelegen in het verwerken van nieuwe regelgeving en ook is de regeling inzake belangenverstrengeling ingrijpend herzien.

Verder is er speciale aandacht aan de gevolgen van de nieuwe Wet Bestuur & Toezicht voor de zorgsector (1 juli 2021). Aan de hand van jurisprudentie bespreken advocaat Fenna van Dijk en notaris Wessel Bosse onder andere de onderwerpen “tegenstrijdig belang / belangenverstrengeling”, “belet en ontstentenis” en décharge.

Kortom: in één dag bent u weer op de hoogte van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen rondom de governance in de zorg voor uw praktijk betekenen.

Schrijf u nú in!

Heeft u ook interesse in nieuwe modellen voor de Stichting, Vereniging en Coöperatie? Zie hier.

 

Programma

9.30 uurOntvangst met koffie en thee
10.00 uurNieuwe governance in de zorg – Fenna van Dijk en Wessel Bosse
 • De Wet toetreding zorgaanbieders en
 • De Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders
11.00 uurKoffie- en theepauze
11.15 uurVervolg Nieuwe Governance in de Zorg
12.15 uurLunch
13.00 uurGevolgen Nieuwe Wet Bestuur & Toezicht voor de zorg
 • Belet of ontstentenis bestuurders en commissarissen
 • Tegenstrijdig belang bestuurders en commissarissen
 • Décharge
 • Jurisprudentie
14.30 uurKoffiepauze
14.45 uurDe Nieuwe Governance Code Zorg per 1 januari 2022
 • De zelfregulering voorbij?
 • Hoe werkt de code door in de vennootschapsrechtelijke verhoudingen?
 • Wat moet er in je statuten worden opgenomen en waarom?
 • Uitspraken Goverance commissie Gezondheidszorg
 • Uitspraken civiele rechter (Casus DeSeizoenen)
16.15 uurVragen?
16.30 uurEinde Masterclass
 
 

Locatie

Woudschoten

Zeist