0
 

Wessel Bosse

Notaris


 

Introductie

Doel van de wet
Taak bestuur en commissarissen
Raad van Commissarissen
Monistisch bestuur
Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen verenigingen en stichtingen
Bevoegdheid raad van commissarissen tot schorsing bestuurder
Bezoldiging commissarissen
Besluitvorming meerhoofdig bestuur en raad van commissarissen
Belet of ontstentenis bestuurders en commissarissen
Tegenstrijdig belang bestuurders en commissarissen
Raadgevende stem bestuurders vereniging
Modernisering van criteria voor ontslag bestuurders en commissarissen van stichting
Voordracht benoeming bestuurder en commissaris
Overgangsregeling
Governance

Programma
9.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen – Wessel Bosse
Doel van de wet
Taak bestuur en commissarissen
Raad van Commissarissen
Monistisch bestuur
Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen verenigingen en stichtingen
Bevoegdheid raad van commissarissen tot schorsing bestuurder
Bezoldiging commissarissen
Besluitvorming meerhoofdig bestuur en raad van commissarissen

11.00 uur Koffie pauze
11.15 uur Vervolg Wet B&T
Belet of ontstentenis bestuurders en commissarissen
Tegenstrijdig belang bestuurders en commissarissen
Raadgevende stem bestuurders vereniging
Modernisering van criteria voor ontslag bestuurders en commissarissen van stichting
Voordracht benoeming bestuurder en commissaris
Overgangsregeling
Governance, inclusief zorgspecifieke aspecten door Fenna van Dijk

12.15 uur Lunch
13.00 uur Governance in de zorg: zorgspecifieke wetgeving
- Wet toelating zorginstellingen wordt wet toetreding zorgaanbieders
- Nieuwe wetgeving aangekondigd inzake transparante bedrijfsvoering (raakt o.a. mogelijk winstuitkering in de zorg)
14.30 uur Koffiepauze
Wessel is sinds 1984 in het notariaat werkzaam en in 1999 tot notaris in Amsterdam benoemd. Wessel is gespecialiseerd op het gebied van het ondernemingsrecht en heeft hierover veel wetenschappelijke artikelen in vaktijdschriften geschreven. Ook heeft hij hierover post academische onderwijs gegeven.

Hij adviseert over (grensoverschrijdende) fusies en overnames, het opstellen van aandeelhouders- en investeringsovereenkomsten, herstructureringen, het oprichten van rechtspersonen, inrichten en wijzigen van statuten, ”corporate governance” vraagstukken, bedrijfsopvolging, family governance alsmede het aangaan van joint-ventures en andere samenwerkingsvormen.

Wessel verricht zijn werkzaamheden zowel voor nationale als internationale ondernemingen en ondernemers.


 

Cursussen


Nieuwe Wet Bestuur & Toezicht en de Governance in de Zorg

Actueel: Extra plaatsen beschikbaar!

Voor de zorgsector heeft de nieuwe Wet Bestuur & Toezicht grote gevolgen. Op deze cursus krijgt u van advocaat Fenna van Dijk en notaris Wessel Bosse eerst uitleg over de gevolgen van de nieuwe Wet Bestuur & Toezicht. Daarna uitgebreide aandacht voor de gevolgen in de zorg met o.a: Wet toelating zorginstellingen wordt wet toetreding zorgaanbieders Nieuwe wetgeving aangekondigd inzake transparante bedrijfsvoering (raakt o.a. mogelijk winstuitkering in de zorg) Governancecode zorg Hoe werkt de code door in de vennootschapsrechtelijke verhoudingen? Wat moet er in je statuten worden opgenomen en waarom? Uitspraken Goverancecommissie Gezondheidszorg Uitspraken civiele rechter (Casus DeSeizoenen)  Kortom: na deze dag kunt u uw cliënten in de Zorgsector optimaal adviseren over de gevolgen van deze nieuwe wetgeving. Schrijf u nu in! Vooralsnog vindt deze exclusieve Masterclass op locatie plaats met maximaal 15 deelnemers. Ook interesse in nieuwe modellen voor de Stichting, Vereniging en Coöperatie? Zie https://lexlumen.nl/modellen/wet-bestuur-toezicht-modellen-per-1-juli-2021/

mr. Fenna van Dijk
Wessel Bosse
vr 25 november 2022
10.00 - 16.30 uur
695,-
Masterclass
Utrecht
5 NOvA PO
/
5 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus