0
8 ,4
Gemiddelde
waardering
 

Nieuwe Wet Bestuur & Toezicht: Corporate Governance niet beursgenoteerde Rechtspersonen

mr. Arnaud Wilod Versprille
mr. Christian van Megchelen
vr 2 juli 2021
10.00 - 16.15 uur
795,-
Masterclass
Zeist
5 NOvA PO
/
5 PE NEVOA
/
5 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Invoering nieuwe Wet Bestuur & Toezicht 1 juli a.s!

Let op: de herhaling van deze masterclass gaat specifiek over de Wet Bestuur & Toezicht in de Zorg; https://lexlumen.nl/cursus/nieuwe-wet-bestuur-toezicht-en-de-governance-in-de-zorg-5-november/

Meer info over andere herhalingen: mail ons svp op info@lexlumen.nl.

1 Juli 2021 is de Wet Bestuur & Toezicht in werking getreden. Op 2 juli vindt deze masterclass plaats! De gevolgen voor de governance van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn ingrijpend. U krijgt van notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Christian van Megchelen op de Masterclass ‘Nieuwe Wet bestuur & Toezicht: corporate governance voor niet beursgenoteerde rechtspersonen’ antwoord op onder andere de volgende vragen:

- Verscherping aansprakelijkheid bestuurders: wat wijzigt er precies?
- Wanneer is een medebestuurslid aansprakelijk voor het handelen van een collega bestuurslid?
- Voor welke stichtingen/verenigingen geldt het bewijsvermoeden bij insolventie?
- Welke stichtingen en verenigingen vallen wel/niet onder de verscherpte aansprakelijkheid bij faillissement?
- Wat wijzigt er voor het ontslag van bestuurders en toezichthouders?
- Wat moet er statutair gewijzigd worden bij uw cliënten?
- Mag een bestuurder meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuurders gezamenlijk?
- Hoe werkt het monistisch model voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen?

Ook interesse in nieuwe modellen voor de Stichting, Vereniging en Coöperatie? Zie hier.

 

Programma

9.30 uurOntvangst met koffie en thee
10.00 uurGovernance, nieuwe wetgeving, actuele jurisprudentie
  • De governance (statutaire inrichting) van een organisatie
  • Wanneer is sprake van een toezichthoudend orgaan?
  • Bevoegdheden toezichthouders
  • Wet Bestuur en toezicht Rechtspersonen
    – Opzet wet
  • Jurisprudentie
    – Lijn van recente uitspraken in relatie tot komende Wet Bestuur & Toezicht
12.00 uurLunchpauze
12.45 uurTegenstrijdig belang regeling

– Tegenstrijdig belangregeling
– Definitie ‘organisatie’
– Toetsing
– Consequenties
– Goedkeuringsreglementen
– Verhouding met sectorale regelingen
– Bronnen

14.15 uurKoffie- en theepauze
14.30 uurAansprakelijkheid en vrijwaringen

– Aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders
– Hoofdelijkheid
– Onbehoorlijke taakvervulling
– Art. 106a Faillissementswet
– Vrijwaringen
– Boardroom tactics

16.15 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Woudschoten

Zeist