0
 

Nieuwe Wet Bestuur & Toezicht en de Governance in de Zorg

Exclusieve Masterclass

mr. Fenna van Dijk
Wessel Bosse
vr 5 november 2021
10.00 - 16.30 uur
695,-
Masterclass
Amsterdam
5 NOvA PO
/
5 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Extra plaatsen beschikbaar!

Voor de zorgsector heeft de nieuwe Wet Bestuur & Toezicht grote gevolgen. Op deze cursus krijgt u van advocaat Fenna van Dijk en notaris Wessel Bosse eerst uitleg over de gevolgen van de nieuwe Wet Bestuur & Toezicht. Daarna uitgebreide aandacht voor de gevolgen in de zorg met o.a:

  • Wet toelating zorginstellingen wordt wet toetreding zorgaanbieders
  • Nieuwe wetgeving aangekondigd inzake transparante bedrijfsvoering (raakt o.a. mogelijk winstuitkering in de zorg)
  • Governancecode zorg
  • Hoe werkt de code door in de vennootschapsrechtelijke verhoudingen?
  • Wat moet er in je statuten worden opgenomen en waarom?
  • Uitspraken Goverancecommissie Gezondheidszorg
  • Uitspraken civiele rechter (Casus DeSeizoenen)

Kortom: na deze dag kunt u uw cliënten in de Zorgsector optimaal adviseren over de gevolgen van deze nieuwe wetgeving. Schrijf u nu in!

Ook interesse in nieuwe modellen voor de Stichting, Vereniging en Coöperatie? Zie hier.

 

Programma

9.30 uurOntvangst met koffie en thee
10.00 uurWet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen – Wessel Bosse

Doel van de wet
Taak bestuur en commissarissen
Raad van Commissarissen
Monistisch bestuur
Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen verenigingen en stichtingen
Bevoegdheid raad van commissarissen tot schorsing bestuurder
Bezoldiging commissarissen
Besluitvorming meerhoofdig bestuur en raad van commissarissen

11.00 uurKoffie- en theepauze
11.15 uur Vervolg Wet Bestuur & Toezicht - Wessel Bosse

Belet of ontstentenis bestuurders en commissarissen
Tegenstrijdig belang bestuurders en commissarissen
Raadgevende stem bestuurders vereniging
Modernisering van criteria voor ontslag bestuurders en commissarissen van stichting
Voordracht benoeming bestuurder en commissaris
Overgangsregeling
Governance, inclusief zorgspecifieke aspecten door Fenna van Dijk

12.15 uurLunch
13.00 uurGovernance in de zorg: zorgspecifieke wetgeving

Wet toelating zorginstellingen wordt wet toetreding zorgaanbieders

Nieuwe wetgeving aangekondigd inzake transparante bedrijfsvoering (raakt o.a. mogelijk winstuitkering in de zorg)

14.30 uurKoffiepauze
14.45 uurGovernance Code Zorg

Governancecode zorg:
– De zelfregulering voorbij?
– Hoe werkt de code door in de vennootschapsrechtelijke verhoudingen?
– Wat moet er in je statuten worden opgenomen en waarom?
– Uitspraken Goverancecommissie Gezondheidszorg
– Uitspraken civiele rechter (Casus DeSeizoenen)

16.15 uurVragen?
16.30 uurEinde Masterclass
 
 

Locatie

Hotel Van der Valk Amsterdam Zuid (bij RAI NS)

Amsterdam