0
 

Complexiteiten bij de koop en levering van onroerende zaken (woningen en bedrijfspanden)

mr. dr. J.J. Dammingh
mr. dr. Theo Reijnen
do 16 september 2021
9.30 - 16.45 uur
595,-
Actualiteit
Zeist
6 PO NOvA PO
/
6 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Nieuwe cursus!

Tijdens deze nieuwe cursus behandelen Jaap Dammingh en Theo Reijnen de actualiteiten en complexiteiten van de koop én levering van onroerende zaken, voor woningen en bedrijfspanden:

Ten aanzien van koop bespreken docenten onder meer de volgende aspecten:
- Non-conformiteit (kan de koper de verkoper aanspreken wanneer de gekochte zaak een feitelijk gebrek blijkt te hebben).
- Wat moet er gebeuren als op de gekochte zaak een agrarische bestemming blijkt te rusten?
- De ouderdomsclausule.
- De onbekendheidsclausule.
- Boetebedingen in de koopakte.
- Het financieringsvoorbehoud.
- Het onderscheid tussen feitelijke gebreken en juridische gebreken (art. 7:15 BW).
- De klachtplicht van de koper (art. 7:23 BW).
- De bedenktijd bij de koop van een woning (art. 7:2 BW).

In dit verband gaan docenten tevens in op de diverse bepalingen in de zogenoemde NVM-koopakte en het KNB-model.

Voor zover het om de notariële levering gaat, krijgt u helderheid over onder andere:
- De taken van de notaris bij het passeren van de leveringsakte.
- Beslag op de verkochte onroerende zaak door een schuldeiser v/d verkoper.
- Beslag onder de koper door een schuldeiser v/d verkoper.
- Beslag onder de notaris (op diens derdenrekening).
- Vormerkung (art. 7:3 BW).
- De rol v/d notaris m.b.t. de waarborgsom, het financieringsvoorbehoud en de boeteregeling.
- De gerechtigdheid tot de gelden op de notariële derdenrekening.

Alle onderwerpen zijn toegespitst op de praktijk. Uiteraard houden Jaap Dammingh en Theo Reijnen rekening met de meest recente ontwikkelingen in literatuur, rechtspraak & wetgeving.

 

Programma

9.00 uurOntvangst met koffie en thee
9.30 uurActualiteiten en Complexiteiten Koop

– Non-conformiteit (kan de koper de verkoper aanspreken wanneer de gekochte zaak een feitelijk gebrek blijkt te hebben).
– Wat moet er gebeuren als op de gekochte zaak een agrarische bestemming blijkt te rusten?
– De ouderdomsclausule.
– De onbekendheidsclausule.
– Boetebedingen in de koopakte.
– Het financieringsvoorbehoud.
– Het onderscheid tussen feitelijke gebreken en juridische gebreken (art. 7:15 BW).
– De klachtplicht van de koper (art. 7:23 BW).
– De bedenktijd bij de koop van een woning (art. 7:2 BW).

10.45 uurKoffie- en theepauze
11.00 uurActualiteiten en Complexiteiten Koop
12.45 uurLunch
13.30 uurActualiteiten en Complexiteiten Levering

– De taken van de notaris bij het passeren van de leveringsakte.
– Beslag op de verkochte onroerende zaak door een schuldeiser v/d verkoper.
– Beslag onder de koper door een schuldeiser v/d verkoper.
– Beslag onder de notaris (op diens derdenrekening).
– Vormerkung (art. 7:3 BW).
– De rol v/d notaris m.b.t. de waarborgsom, het financieringsvoorbehoud en de boeteregeling.
– De gerechtigdheid tot de gelden op de notariële derdenrekening.

15.00 uurKoffie- en theepauze
15.15 uurActualiteiten en Complexiteiten Levering
16.45 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Hotel theater Figi

Zeist


 

Ook interessant voor u?


Actualiteiten Executieveilingen

De executieveiling is een bijzondere vorm van verkoop en overdracht. Meestal gaat het goed, maar er kunnen zich juridische perikelen voordoen. In deze cursus gaat specialist Sander Steneker in op de koop, de algemene voorwaarden (AVVE), de wettelijke vereisten, de levering, de executiebevoegdheid (op grond van hypotheek of beslag), executie van verhuurd vastgoed, de verdeling van de koopsom, etcetera. Over het laatste heeft de Hoge Raad op 16 april 2021 een arrest gewezen dat tot nieuwe inzichten leidt. Kortom: een praktische update in één middag! Docent is mr. dr. Sander Steneker, Universitair hoofddocent in Nijmegen en rechter-plaatsvervanger. Sander heeft de laatste jaren veel gepubliceerd, postacademisch onderwijs gegeven én geadviseerd over hypotheek, beslag en executie. Daarnaast is hij betrokken bij het opstellen van de de nieuwe wetgeving voor Algemene Veilingvoorwaarden Voor Executieveilingen (AVVE).

mr. dr. Sander Steneker

Universitair hoofddocent en rechter-plaatsvervanger

do 11 november 2021
13.30 - 16.45 uur
395,-
Actualiteit
Utrecht
3 NOvA PO
/
3 NEVOA
/
3 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus