0
 

Blogs van onze docenten

Actualiteiten en opinie

 

Nieuwe Wet- en Regelgeving Governance in de Zorg

Er zijn veel juridische actualiteiten rondom de governance in de Zorg. Op 1 januari 2022 vonden er twee belangrijke wijzigingen in zorgwet- en regelgeving plaats die van belang zijn voor adviseurs van zorginstellingen: => De Wet toetreding zorgaanbieders en => De Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders traden in werking. Deze wetten regelen onder meer de meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders, een vergunningstelsel en het intern toezicht bij zorginstellingen. Ook de Governancecode Zorg is op 1 januari jl. vernieuwd. De aanpassingen zijn deels gelegen in het verwerken van nieuwe regelgeving en ook is de regeling inzake belangenverstrengeling ingrijpend herzien. Verder is er speciale aandacht aan de gevolgen van de nieuwe Wet Bestuur & Toezicht voor de zorgsector (1 juli 2021). Aan de hand van jurisprudentie bespreken advocaat Fenna van Dijk en notaris Wessel Bosse onder andere de onderwerpen “tegenstrijdig belang / belangenverstrengeling”, “belet en ontstentenis” en décharge. Kortom: in één dag bent u weer op de hoogte van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen rondom de governance in de zorg voor uw praktijk betekenen. Schrijf u nú in!

Door Onno Knotter

Lees verder

Nieuwe Wet Bestuur & Toezicht: Corporate Governance niet beursgenoteerde Rechtspersonen

Let op: de herhaling van deze masterclass gaat specifiek over de Wet Bestuur & Toezicht in de Zorg; https://lexlumen.nl/cursus/nieuwe-wet-bestuur-toezicht-en-de-governance-in-de-zorg-5-november/ Meer info over andere herhalingen: mail ons svp op info@lexlumen.nl. Deze Masterclass vindt plaats op locatie: maximale interactie dus. 1 Juli a.s. treedt de Wet Bestuur & Toezicht in werking. Op 2 juli is deze Masterclass! De gevolgen voor de governance van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn ingrijpend. U krijgt van notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Christian van Megchelen op de Masterclass ‘Nieuwe Wet bestuur & Toezicht: corporate governance voor niet beursgenoteerde rechtspersonen’ antwoord op onder andere de volgende vragen: Verscherping aansprakelijkheid bestuurders: wat wijzigt er precies? Wanneer is een medebestuurslid aansprakelijk voor het handelen van een collega bestuurslid? Voor welke stichtingen/verenigingen geldt het bewijsvermoeden bij insolventie? Welke stichtingen en verenigingen vallen wel/niet onder de verscherpte aansprakelijkheid bij faillissement? Wat wijzigt er voor het ontslag van bestuurders en toezichthouders? Wat moet er statutair gewijzigd worden bij uw cliënten? Mag een bestuurder meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuurders gezamenlijk? Hoe werkt het monistisch model voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen? Ook interesse in nieuwe modellen voor de Stichting, Vereniging en Coöperatie? Zie https://lexlumen.nl/modellen/wet-bestuur-toezicht-modellen-per-1-juli-2021/

Door Onno Knotter

Lees verder

Masterclass Aandeelhoudersovereenkomst, artikel voor artikel

Heeft u ook regelmatig met conflicten rondom aandeelhoudersovereenkomsten en statuten te maken? Zijn uw modellen up-to-date met de meest recente jurisprudentie? Onder deskundige leiding van Arnaud Wilod Versprille loopt u door een aandeelhoudersovereenkomst, artikel voor artikel. De laatste inzichten over de integrale opzet van een aandeelhoudersovereenkomst komen aan bod. Maar ook de optimale samenhang tussen een aandeelhoudersovereenkomst en de statuten. Het model krijgt u mee!

Door Onno Knotter

Lees verder

Duurzame Energie: de juridische aspecten

Let op: deze cursus gaat op locatie door: maximaal 20 deelnemers; hoog niveau; extra aandacht voor uw eigen vragen; ruime zalen; groene omgeving om in de pauze er even ‘uit’ te zijn; gratis parkeren; geheel conform de richtlijnen van het RIVM. Duurzaamheidsprojecten zoals bijvoorbeeld met zonnepanelen/wind op land en op gebouwde omgeving zijn juridisch nieuw en complex. Bij een opstalrecht voor zonnepanelen projecten gaat het vaak bijvoorbeeld om een overeenkomst tussen meerdere partijen: de ontwikkelaar/exploitant van de zonnepanelen, de eigenaar onroerend goed en de huurder, en de banken. Hoe ga je om met contracten en conflicten over dit soort complexe samenwerkingen? Op de nieuwe cursus 'Duurzaamheid: de juridische aspecten' behandelen de docenten notaris Arnaud Wilod Versprille (Olenz) en advocaat Jesse Zijlma (BarentsKrans) onder andere: Contracten tussen ontwikkelaar/exploitant zonnepanelen, gebouweigenaar, huurder en de banken Financieringsconstructies Huurrechtelijke aspecten: wat wel/niet door te belasten Geschillen over servicecontracten De Warmtewet en energielabels Het juridisch vastleggen van afspraken voor duurzaamheidsprojecten (met een buurt, op privéwoningen, op bedrijfspanden etc.) Hoe zit het met het recht van opstal van zonnestroomsystemen? Rangwisseling bij zonnepanelen op bedrijfsdaken tussen de bestaande hypotheek en het opstalrecht Driehoeksverhouding: bij een opstalrecht voor zonnepanelen projecten gaat het vaak om een overeenkomst tussen meerdere partijen: de ontwikkelaar/exploitant van de zonnepanelen, de eigenaar onroerend goed en de huurder, en de banken. Wie is/blijft eigenaar van het gebouw? Model akten Gebouweigenaar slechts erfpachter Model opstalrecht met o.a. ondererfpacht De postcoderooscoöperatie Wel/geen overdrachtsbelasting Omzetbelasting Deze nieuwe cursus is speciaal bedoeld voor advocaten en notarissen die verdiepende kennis willen over duurzaamheidsprojecten. Schrijf u snel in voor deze unieke cursus!

Door Onno Knotter

Lees verder

Nieuwe Wet Bestuur & Toezicht: Corporate Governance niet beursgenoteerde Rechtspersonen

De Masterclass van 18 juni gaat op locatie door: maximaal 12 deelnemers; hoog niveau; extra aandacht voor uw eigen vragen; ruime zalen; groene omgeving om in de pauze er even ‘uit’ te zijn; gratis parkeren; geheel conform de richtlijnen van het RIVM.De Tweede Kamer heeft de Wet Bestuur & Toezicht aangenomen! De gevolgen voor de governance van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn ingrijpend. Invoering van deze wet is hoogstwaarschijnlijk per 1 juli as. U krijgt van notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Christian van Megchelen op deze Masterclass ‘Nieuwe Wet bestuur & Toezicht: corporate governance voor niet beursgenoteerde rechtspersonen’ antwoord op onder andere de volgende vragen: Aansprakelijkheid bestuurders wordt verscherpt: wat wijzigt er precies? Wanneer is een medebestuurslid aansprakelijk voor het handelen van een collega bestuurslid? Voor welke stichtingen/verenigingen geldt het bewijsvermoeden bij insolventie? Welke stichtingen en verenigingen vallen wel/niet onder de verscherpte aansprakelijkheid bij faillissement? Wat wijzigt er voor het ontslag van bestuurders en toezichthouders Wat moet er statutair gewijzigd worden bij uw cliënten? Mag een bestuurder meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuurders gezamenlijk? Hoe werkt het monistisch model voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen?

Door Onno Knotter

Lees verder