0
 

Nieuwe Wet Bestuur & Toezicht: Corporate Governance niet beursgenoteerde Rechtspersonen 1 Plaatsen beschikbaar

mr. Arnaud Wilod Versprille
mr. Christian van Megchelen
do 18 juni 2020
10.00 - 16.15 uur
795,-
Masterclass
Zeist
5 PO NOvA PO
/
5 PE NEVOA
/
5 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Deze cursus is bijna uitverkocht. extra cursus op 28 september!

Let op: deze Masterclass is bijna uitverkocht. Extra masterclass op 28 september.

Deze Masterclass gaat op locatie door:

 • Maximaal 12 deelnemers
 • Hoog niveau
 • Extra aandacht voor uw eigen vragen
 • Ruime zaal
 • Groene omgeving om in de pauze er even ‘uit’ te zijn
 • Gratis parkeren
 • Geheel conform richtlijnen RIVM (1,5 m afstand)

=> U kunt deze cursus ook volgen op 28 september.

De Tweede Kamer heeft de Wet Bestuur & Toezicht aangenomen. De gevolgen voor de governance van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn ingrijpend. Invoering van deze wet is hoogstwaarschijnlijk per 1 juli as. U krijgt van notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Christian van Megchelen op deze Masterclass ‘Nieuwe Wet bestuur & Toezicht: corporate governance voor niet beursgenoteerde rechtspersonen’ antwoord op onder andere de volgende vragen:

- Verscherping aansprakelijkheid bestuurders: wat wijzigt er precies?
- Wanneer is een medebestuurslid aansprakelijk voor het handelen van een collega bestuurslid?
- Voor welke stichtingen/verenigingen geldt het bewijsvermoeden bij insolventie?
- Welke stichtingen en verenigingen vallen wel/niet onder de verscherpte aansprakelijkheid bij faillissement?
- Wat wijzigt er voor het ontslag van bestuurders en toezichthouders
- Wat moet er statutair gewijzigd worden bij uw cliënten?
- Mag een bestuurder meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuurders gezamenlijk?
- Hoe werkt het monistisch model voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen?

 

Programma

9.30 uurOntvangst met koffie en thee
10.00 uurGovernance, nieuwe wetgeving, actuele jurisprudentie
 • De governance (statutaire inrichting) van een organisatie
 • Wanneer is sprake van een toezichthoudend orgaan?
 • Bevoegdheden toezichthouders
 • Wet Bestuur en toezicht Rechtspersonen
  – Opzet wet
 • Jurisprudentie
  – Lijn van recente uitspraken in relatie tot komende Wet Bestuur & Toezicht
12.00 uurLunchpauze
12.45 uurTegenstrijdig belang regeling

– Tegenstrijdig belangregeling
– Definitie ‘organisatie’
– Toetsing
– Consequenties
– Goedkeuringsreglementen
– Verhouding met sectorale regelingen
– Bronnen

14.15 uurKoffie- en theepauze
14.30 uurAansprakelijkheid en vrijwaringen

– Aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders
– Hoofdelijkheid
– Onbehoorlijke taakvervulling
– Art. 106a Faillissementswet
– Vrijwaringen
– Boardroom tactics

16.15 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Woudschoten

Zeist