0
 

Blogs van onze docenten

Actualiteiten en opinie

 

De Zieke werknemer bij langer durende ziekte en arbeidsongeschiktheid

U krijgt op deze nieuwe actualiteitencursus heldere uitleg over de juridische aspecten van een langer durende ziekte en de eventueel volgende arbeidsongeschiktheid. Speciale aandacht dus voor de civiel- en sociaalzekerheidsrechtelijke aspecten gedurende het 2e ziektejaar. Verder is er focus op re-integratieverplichtingen van werkgever én werknemer, de vangnetregeling, geschillen met de Arbodienst en werkgeversverplichtingen ná 104 weken ziekte. Uw docent is de in arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en letselschade gespecialiseerde advocaat Nardy Desloover.

Door Onno Knotter

Lees verder

Complexiteiten bij de koop en levering van onroerende zaken (woningen en bedrijfspanden)

Op deze nieuwe cursus behandelen Jaap Dammingh en Theo Reijnen de actualiteiten en complexiteiten van de koop én levering van onroerende zaken, zowel woningen als bedrijfspanden. Alle onderwerpen zijn toegespitst op de praktijk. Uiteraard houden Jaap Dammingh en Theo Reijnen rekening met de meest recente ontwikkelingen in literatuur, rechtspraak & wetgeving.

Door Onno Knotter

Lees verder

De Rechtspositie van de Statutair Bestuurder

Op deze Masterclass bespreken de docenten de belangrijkste arbeidsrechtelijke én vennootschapsrechtelijke aspecten van de rechtspositie van de statutair bestuurder. Speciale aandacht uiteraard voor de laatste ontwikkelingen die betrekking hebben op de aansprakelijkheid van bestuurders! Let op! Deze Masterclass vindt plaats in Hotel Figi in Zeist als de corona-maatregelen dit toelaten. Uiteraard met inachtneming van de RIVM maatregelen en adviezen.

Door B Dijkman

Lees verder

De Rechtspositie van de Statutair Bestuurder

1 Juli a.s. treedt de Nieuwe Wet Bestuur & Toezicht in werking! Op deze Masterclass bespreken de docenten, aan de hand van o.a. deze nieuwe wetgeving de belangrijkste arbeidsrechtelijke én vennootschapsrechtelijke aspecten van de rechtspositie van de statutair bestuurder. Speciale aandacht uiteraard voor de laatste ontwikkelingen die betrekking hebben op de aansprakelijkheid van bestuurders! Let op! Deze Masterclass vindt plaats in Hotel Figi in Zeist als de corona-maatregelen dit toelaten. Uiteraard met inachtneming van de RIVM maatregelen en adviezen. Ook interesse in nieuwe modellen voor de Stichting, Vereniging en Coöperatie? Zie https://lexlumen.nl/modellen/wet-bestuur-toezicht-modellen-per-1-juli-2021/

Door B Dijkman

Lees verder

Conflicten in de Vennootschap

In verband met de corona maatregelen hebben wij een beperkt aantal deelnemers voor deze cursus. De cursus is uitverkocht. Wilt u toch deze cursus volgen? Geef dit svp aan ons door: info@lexlumen.nl. Wij houden u op de hoogte of er een plek vrij komt. Ard Wolfs, rechter bij de Ondernemingskamer en advocaat Rogier Wolf behandelen vanuit verschillende invalshoeken op deze verdiepingscursus hoe u conflicten in de besloten verhoudingen van een vennootschap beter kunt voorkomen en oplossen. Schrijf u snel in voor deze unieke cursus! Let op: deze cursus gaat door en vindt plaats bij Hotel Figi te Zeist. Deze locatie kent de strenge eisen van Lexlumen wat corona betreft: iedereen eigen flesje alcohol, 1,5+ afstand, ruime geventileerde zaal etc. Parkeren is bij Figi te Zeist kosteloos in hun eigen parkeergarage.

Door H.A.P. Driessen

Lees verder

De Nieuwe Franchisewet: artikel voor artikel, vertaald naar de praktijk

De nieuwe Franchisewet is op 30 juni jl. door de Eerste Kamer aangenomen! (16 juni jl.). De gevolgen van deze lang verwachte nieuwe wet zijn groot. Er komt o.a. meer transparantie bij het sluiten van de franchiseovereenkomst. Franchisegevers moeten franchisenemers beter informeren over ontwikkelingen rondom de franchiseformule. Daarnaast komt er meer zeggenschap voor franchisenemers. Echter, hoe vertaalt u dit in franchiseovereenkomsten? wat betekent dit feitelijk voor de praktijk? Op deze extra Masterclass behandelen de ervaren docenten Kees Kan en Jeroen Sterk op 22 september deze complexe materie voor u. Zowel vanuit de kant van franchisenemer als - gever nemen zij stap voor stap de gevolgen van deze nieuwe wet met u door. Schrijf u nu in en u bent als eerste op de hoogte van deze nieuwe wetgeving!

Door Onno Knotter

Lees verder

2-daagse Masterclass Koopovereenkomst van Aandelen (SPA) en Activa (APA): aan de hand van (Lexlumen) modellen

Deze cursus is uitverkocht. Mail ons svp als u interesse heeft in de (nog te plannen) herhaling (info@lexlumen.nl). Heeft u ook regelmatig met conflicten rondom de koopovereenkomst te maken? Zijn uw modellen up-to-date met de meest recente jurisprudentie? Onder deskundige leiding van Jan Willem Schenk en Duco Lodder loopt u door het gehele proces van de koop: van onderhandeling, LOI, DD, (uitgebreide!) garanties tot de koopovereenkomsten van Aandelen en Activa/Passiva zelf en (tot na) de overdracht. Aan bod komt onder andere: LOI, waardering aandelen, koopprijs elementen, closing accounts, locked box, earn out, schade na terugtrekking uit onderhandelingsproces, onderzoek- en mededelingsplicht, (risicoverdeling in de) DD, koop, verkoop, levering, opschortende voorwaarden, overdracht, garanties, inbreuken en beperkingen van aansprakelijkheid, vrijwaringen, verweer tegen inbreuk derde, zekerheden, concurrentiebeding, post-closing verplichtingen, geheimhouding, kosten, overdracht rechten en plichten, afstand van vernietiging/ontbinding, relatie met voorgaande overeenkomsten, wijziging, toepasselijk recht. Inclusief een gratis abonnement van 6 maanden op de 2 M&A pakketten van de Flexmodellen: Koop-, joint venture en participatieovereenkomsten + M&A additioneel met o.a. Akten van leverering, freeze letter etc. Kortom: in 2 dagen bent u volledig up to date over de ins en outs van de Koopovereenkomst van aandelen/activa en passiva én heeft u een set met passende modellen voor uw praktijk. Schrijf u nú in!

Door Onno Knotter

Lees verder

Masterclass Vermogensafwikkeling in het Familierecht: Verdelen, Verrekenen en Vergoeden

Nu met €200,- LAST MINUTE KORTING In deze Masterclass besteedt Bart Breederveld op hoog niveau specifieke aandacht aan de gevolgen voor het vermogen van echtgenoten en samenwoners die uit elkaar gaan. Dat roept immers steeds meer vragen op. Vragen over zaaksvervanging, schulden en draagplicht, niet-uitgevoerde periodieke verrekenbedingen, vergoedingsvorderingen etc.

Door

Lees verder

Stellen en Bewijzen

Stellen en bewijzen: kent u de valkuilen? Weet u wanneer u voldoende gesteld heeft en de rechter de zaak niet zal afdoen op de stelplicht? Wanneer is er een verzwaarde stelplicht? En welke sanctie hanteert de rechter indien u daar niet aan voldoet? Wie moet wat bewijzen? Wat is een voorhands-constructie? Omkering van bewijslast en omkeringsregel: wat zijn de verschillen? Het bewijsaanbod, op welk moment moet ik dat doen, hoe moet dat er uit zien en is dat in eerste aanleg anders dan in hoger beroep? Welke bewijsmiddelen zijn er? Wie is eigenlijk partij-getuige en waar moet ik dan rekening mee houden als mijn cliënt partijgetuige is? In de Praktijkcursus Stellen en Bewijzen leert mr. Reinier Groos u de fijne kneepjes van deze ingewikkelde materie.

Door

Lees verder

De Complexiteit van de Wwft en het UBO register. Nieuwe wetgeving, toegelicht door deskundigen

Invoering van het UBO-register was op 27 september. Op 22 april vindt deze Wwft/UBO Masterclass plaats. Een betere timing kunt u zich niet wensen om (net op tijd) van de verstrekkende verplichtingen van deze nieuwe wet op de hoogte te zijn. Want is uw kantoor geheel UBO en Wwft-proof? Weet u hoe u uw risicobeleid hierop moet aanpassen? Hoe u de UBO vaststelt? Wat de sancties zijn als u hier fouten in maakt? Advocaat Ed van Liere en kandidaat-notaris Birgit Snijder geven u antwoord op de volgende vragen: wat betekent deze wetgeving voor uw risicobeleid? Wanneer moet u verzwaard onderzoek doen? Hoe werk een cliëntonderzoek?  Wat mag u dan wel/niet melden aan wie? Hoe verhoudt de privacy (AVG) zich tot de Wwwt/UBO wetgeving? Kan een klant ook via een online verbinding ‘in persoon verschijnen’? Hoe stel je de UBO vast? Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s? Schrijf u nú in voor deze cursus en u bent nog op tijd op de hoogte van deze ingrijpende nieuwe wetgeving.

Door Onno Knotter

Lees verder