0
 

De Nieuwe Franchisewet: artikel voor artikel, vertaald naar de praktijk

mr. Jeroen Sterk
mr. Kees Kan
di 22 september 2020
9.30 - 17.00 uur
695,-
Masterclass
Zeist
6 PO NOvA PO
/
6 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Eerste Kamer nu ook akkoord met de nieuwe Franchisewet!

De nieuwe Franchisewet is op 30 juni jl. ook door de Eerste Kamer aangenomen. De gevolgen van deze lang verwachte wet zijn groot. Er komen nieuwe verplichtingen in alle fases van een franchisecontract. Bijvoorbeeld over:

 • De precontractuele uitwisseling van informatie
 • De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst
 • De beëindiging van de franchisesamenwerking
 • Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers

Hoe vertaalt u dit in franchiseovereenkomsten? Wat betekent dit feitelijk voor de praktijk? Op deze extra Masterclass behandelen de ervaren docenten Kees Kan en Jeroen Sterk op 22 september deze complexe materie voor u. Artikel voor artikel nemen zij de nieuwe franchisewet én de aangenomen amendementen met u door.

 

Schrijf u nu in en u bent als eerste op de hoogte van deze nieuwe wetgeving!

 

 

Programma

9.00 uurOntvangst met koffie en thee
9.30 uurBehandeling nieuwe Franchisewet
 • Achtergrond totstandkoming Wet franchise (Motie Aartsen, amendement Van der Lee/Bromet)
 • Artikelgewijze bespreking Wet franchise (memorie van toelichting)
11.00 uurKoffie- en theepauze
11.20 uurVervolg behandeling Franchisewet
 • Driekwart dwingend karakter Wet franchise
 • Internationale aspecten (amendement Pallandt/Aartsen)
12.50 uurLunchpauze
13.30 uurOvergangsrecht, relatie tot andere wetten en de procespraktijk
 • Overgangswetgeving
 • Relatie Wet franchise met overige wetgeving
 • Relevantie voor de (gewijzigde) procespraktijk
14.50 uurKoffie- en theepauze
15.10Tips voor franchisegevers én - nemers!
 • Tips voor franchisegevers (aanpassing franchiseovereenkomsten)
 • Tips voor (verenigingen van) franchisenemers (medezeggenschap)
16.50 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Hotel theater Figi

Zeist