0
 

WWFT en AVG: conflicterende wetgeving?!

Hoe om te gaan met de privacy belangen van uw cliënt en de verplichtingen van de wetgever?

mr. Friederike van der Jagt
mr. Jan Willem Schenk
ma 6 juli 2020
12.15 - 16.45 uur
595,-
Masterclass
Zeist
4 PO NOvA PO
/
4 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Extra cursus op 28 september!

Let op: deze cursus gaat op locatie door:

  • Maximaal 12 deelnemers
  • Hoog niveau
  • Extra aandacht voor uw eigen vragen
  • Ruime zaal
  • Groene omgeving om in de pauze er even ‘uit’ te zijn
  • Gratis parkeren
  • Geheel conform richtlijnen RIVM (1,5 m afstand)

De Eerste Kamer heeft de Implementatiewet Wwft/UBO aangenomen! (23 juni 2020). Invoering van het UBO-register volgt nu spoedig. Hoe kan de privacy van natuurlijke personen die zich als UBO kwalificeren, binnen het nieuwe UBO Register en onder de AVG worden gewaarborgd? Als notaris of advocaat krijgt u in 2020, na invoering van het UBO register (wetsvoorstel ligt inmiddels bij de Eerste Kamer) steeds vaker intern de vraag te beantwoorden of uw handeling wel of niet strijdig is (volgens de AVG , WWFT en UBO wetgeving).

Notaris Jan Willem Schenk en advocaat Friederike van der Jagt nemen de uitgangspunten van de wetgeving én de praktijkcases graag met u door. Ook behandelen zij uiteraard uw vragen.

 

Programma

11.45 uurOntvangst met inlooplunch
12.15 uurDe AVG

• Hoofdregels van de AVG: toepasselijkheid, rollen, beginselen en grondslagen
• Toezicht en handhaving

13.30 uurKoffie- en theepauze
13.45 uurDe WWFT

• Gevolgen nieuwe Wwft
• Uitleg begrip (pseudo) ‘UBO’
• Welke gegevens in KvK?
• Bescherming vermogen: hoe en waarom?
• Wat is wel/niet te anonimiseren na invoering WWFT?
• Family governance – best practice
• Beschermen persoonlijke levenssfeer – best pratice met bijvoorbeeld Family STAK, Holding cv, vastgoed cv etc.
• Hoe voldoe je aan de informatieplicht, bijvoorbeeld naar de fiscus?
• Wie heeft control?
• Betekenis ‘privacy’ in de Wwft
• Identificeerbare data
• Eigen verantwoordelijkheid advocaat en notaris
• Buitenland
• Best practices
• Vooruit kijken naar de Vijfde anti-witwas Richtlijn/CAHR

15.00 uurKoffie- en theepauze
15.15 uurVervolg WWFT: inclusief de spanning tussen de WWFT en de AVG
  • Oplossingen voor de praktijk
16.45 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Landgoed Woudschoten Zeist

Zeist
 

Ook interessant voor u?


De Complexiteit van de Wwft en het UBO register. Nieuwe wetgeving, toegelicht door deskundigen

Actueel: Eerste Kamer behandelt 16 juni as. UBO/Wwft wetsvoorstel!

De Eerste Kamer heeft de Implementatiewet Wwft/UBO aangenomen! (23 juni 2020). Invoering van het UBO-register volgt nu spoedig.  Let op: deze masterclass vindt op Landgoed Woudschoten plaats: maximaal 15 deelnemers; hoog niveau; extra aandacht voor uw eigen vragen; ruime zaal; groene omgeving om in de pauze er even ‘uit’ te zijn; gratis parkeren; geheel conform de richtlijnen van het RIVM. Is uw kantoor UBO en WWFT-proof? Weet u hoe u uw risicobeleid hierop moet aanpassen? Hoe u de UBO vaststelt? Wat de sancties zijn als u hier fouten in maakt? Op 7 juli krijgt u in een middag en avond van advocaat Ed van Liere en kandidaat-notaris Birgit Snijder antwoord op de volgende vragen: Wat houdt het risicobeleid in? Wanneer moet u verzwaard onderzoek doen? Hoe werk een cliëntonderzoek?  Wat mag u dan wel/niet melden aan wie? Hoe verhoudt de privacy (AVG) zich tot de WWFT/UBO wetgeving? Kan een klant ook via een online verbinding ‘in persoon verschijnen’? Hoe stel je de UBO vast? Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s? Verder zijn behandelen Birgit Snijder en Ed van Liere deze actualiteiten: • De Eerste Kamer heeft op 21 april jl. het wetsvoorstel voor de implementatie voor de wijziging de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD 5) aangenomen (Kamerstukken 35.245) én ook het voorstel Wet verwijzingsportaal bankgegevens (Kamerstukken 35.238) • Het wetsvoorstel voor de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Kamerstukken 35.179), oftewel de UBO registratie ligt bij de Eerste Kamer voor spoedige behandeling • Verder is op 17/4 bij de Tweede Kamer een voorstel voor de Herstelwet financiële markten 2020 ingediend (Kamerstukken 35 440). Dit wetsvoorstel beoogt de uit de anti witwasrichtlijnen voortvloeiende eis aan UBO’s van aanbieders van bewaarportemonnees en aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta te implementeren in de Wwft. Voor juridische beroepsbeoefenaren is het wetsvoorstel van belang omdat de omschrijving van de Wwft-plichtige diensten van juristen nader wordt aangepast. Artikel 35 van de Wwft wordt aangevuld met de screening (“doorlichting”) van werknemers binnen Wwft-plichtige ondernemingen. Grote kans dat deze herstelwet al op zeer korte termijn in werking treedt. • Op 17 april is in consultatie gebracht een wetsvoorstel voor een UBO-registratie van Angelsaksische trusts en fondsen voor gemene rekening. De wetgevingsconsultatie loopt tot 15/5. Schrijf u nú in voor deze cursus en u bent nog op tijd op de hoogte van deze ingrijpende nieuwe wetgeving. *Tweede Kamer is op 10 december akkoord gegaan. Wetsvoorstel ligt onder druk van 'Europa' met spoed voor behandeling bij de Eerste Kamer.

mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers
Ed van Liere
di 7 juli 2020
15.30 - 20.15 uur
595,-
Masterclass
Zeist
4 PO SOMN
/
4 PO NOvA PO
/
4 PE KNB
Deze cursus is vol