0
 

mr. Jan Willem Schenk

Notaris bij HVK Stevens


 

Introductie

Mr. Jan Willem Schenk is notaris bij HVK Stevens. Hij is specialist in de ondernemingsrechtpraktijk met focus op de transactiefondsen en private equity, alsmede de voormalige Nederlandse Antillen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten en BES). Tevens is Jan Willem hoofdredacteur van de Lexlumen Flexmodellen database voor de Ondernemingsrecht Praktijk.


 

Cursussen


WWFT en AVG: conflicterende wetgeving?!

Hoe kan de privacy van natuurlijke personen die zich als UBO kwalificeren, binnen het nieuwe UBO Register en onder de AVG worden gewaarborgd? Als notaris of advocaat krijgt u in 2020, na invoering van het UBO register (ligt reeds bij de Eerste Kamer), steeds vaker intern de vraag te beantwoorden of uw handeling wel of niet strijdig is (volgens de AVG , WWFT en UBO wetgeving).  Notaris Jan Willem Schenk en advocaat Friederike van der Jagt nemen de uitgangspunten van de wetgeving én de praktijkcases graag met u door. Ook behandelen zij uiteraard uw vragen.

mr. Friederike van der Jagt
mr. Jan Willem Schenk
vr 5 juni 2020
12.15 - 16.45 uur
495,-
Actualiteit
Amsterdam
4 PO NOvA PO
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Het UBO-register: nieuwe wetgeving en praktijkcases

Actueel: Invoering dit voorjaar verwacht!

De wetgeving over het nieuwe UBO-register is door de Tweede Kamer goedgekeurd. Naar verwachting gaat de Eerste Kamer op korte termijn ook akkoord en kan de nieuwe wetgeving nog voor de zomer in werking treden. De gevolgen van deze nieuwe wetgeving zijn groot! Bijvoorbeeld voor de privacy van uw cliënten. Bent u hier al goed op voorbereid? Weet u bijvoorbeeld al hoe u de UBO moet vaststellen? En de pseudo-UBO? Als u aan de hand van praktische voorbeelden deze complexe materie beter wilt leren toepassen, is dit de juiste cursus voor u. Reserveer direct uw plek voor deze cursus! U krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen: Wat is de definitie voor UBO? Welke gegevens zijn voor wie toegankelijk? Welke worden afgeschermd? Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s? Wie krijgt toegang tot welke UBO informatie? Welke ondernemingen en entiteiten worden uitgezonderd voor de plicht om UBO gegevens in te schrijven in het handelsregister? Wat is de formele en materiële positie van de stichting onder de nieuwe regeling? Buitenlandse rechtspersonen met hoofdvestigingen in NL, wel of niet uitgezonderd? Wat zijn de sancties? Wat houdt de terugmeldplicht in na uitgebreid cliëntonderzoek? Hoe ziet de UBO verklaring eruit? Wat is de rol voor u als notaris en advocaat? Hoe werken de procedures? Cliëntenonderzoek: wat als bij uitgebreid onderzoek blijkt dat de UBO informatie afwijkt van de UBO informatie uit het Handelsregister? Wat zijn de civiele kansen en bedreigingen? Wat is de link met het consultatiewetsvoorstel "Wet transparantie maatschappelijke organisaties"? Een donateur die per jaar EUR 15.000 of meer schenkt aan een maatschappelijke organisatie zal met naam, bedrag en woonplaats openbaar worden gemaakt. Maatschappelijke organisaties zijn de stichting, vereniging, kerkgenootschap of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm. U krijgt van notaris Jan Willem Schenk en advocaat Duco Lodder vanuit verschillende invalshoeken duidelijkheid over deze ingrijpende nieuwe wetgeving. Schrijf u direct in!

mr. Jan Willem Schenk
mr. Duco Lodder
do 28 mei 2020
10.30 - 16.30 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
5 PE SOMN
/
5 PO NOvA PO
/
5 PE NEVOA
/
5 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus