0
 

mr. Jan Willem Schenk

Notaris bij HVK Stevens


 

Introductie

Mr. Jan Willem Schenk is notaris bij HVK Stevens. Hij is specialist in de ondernemingsrechtpraktijk met focus op de transactiefondsen en private equity, alsmede de voormalige Nederlandse Antillen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten en BES). Tevens is Jan Willem hoofdredacteur van de Lexlumen Flexmodellen database voor de Ondernemingsrecht Praktijk.


 

Cursussen


Masterclass Werknemersparticipaties - civiele en fiscale aspecten

Actueel: Nieuwe cursus!

Hoe vertaal je het idee achter een participatie in een juridisch en fiscaal kloppend document? Wat komt er civiel en fiscaal kijken bij 'werknemersparticipaties'? Welke soorten zijn er? Wat is het verschil tussen bonus, (stemrechtloze?) aandelen, opties, certificaten van aandelen, phantom stocks en stock appreciation rights? Waar bestaat een aandeel uit? Welke voorwaarden kun je stellen? Hoe te financieren? Wat te doen bij een voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer met participatie? Hoeveel belasting betalen werkgever en -nemer en wanneer? Wat is aftrekbaar en wanneer? Vele vragen! Wilt u in één middag een update over de civiele en fiscale aspecten van werknemersparticipaties? Schrijf u dan nú in voor deze Masterclass met notaris Jan Willem Schenk en fiscalist Wouter Lunstroo (beiden van HVK Stevens).

mr. Jan Willem Schenk
mr. Wouter Lunstroo
vr 10 juni 2022
9.30 - 15.30 uur
545,-
Masterclass
Amsterdam
5 NOvA PO
/
5 KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Masterclass Koopovereenkomst van Aandelen (SPA) aan de hand van Lexlumen modellen

Actueel: Nieuwe cursus: Inclusief 2 sets van modellen!

Heeft u ook regelmatig met conflicten rondom de koopovereenkomst te maken? Zijn uw M&A modellen up-to-date? Onder deskundige leiding van Jan Willem Schenk en Duco Lodder loopt u door het gehele proces van de koop: van onderhandeling, LOI, DD, (uitgebreide!) garanties tot de koopovereenkomsten van Aandelen zelfs (tot na) de overdracht. Aan bod komt onder andere: LOI, waardering aandelen, koopprijs elementen, closing accounts, locked box, earn out, schade na terugtrekking uit onderhandelingsproces, onderzoek- en mededelingsplicht, (risicoverdeling in de) DD, koop, verkoop, levering, opschortende voorwaarden, overdracht, garanties, inbreuken en beperkingen van aansprakelijkheid, vrijwaringen, verweer tegen inbreuk derde, zekerheden, concurrentiebeding, post-closing verplichtingen, geheimhouding, kosten, overdracht rechten en plichten, afstand van vernietiging/ontbinding, relatie met voorgaande overeenkomsten, wijziging, toepasselijk recht. Inclusief een gratis abonnement van 3 maanden op de 2 M&A pakketten van de Flexmodellen: Koop-, joint venture en participatieovereenkomsten + M&A additioneel met o.a. Akten van levering, freeze letter etc. Kortom: in één dag bent u volledig up-to-date over de ins en outs van de Koopovereenkomst van aandelen én heeft u een set met passende modellen voor uw praktijk. Schrijf u nú in!

mr. Jan Willem Schenk
mr. Duco Lodder
wo 1 juni 2022
9.15 - 17.00 uur
895,-
Masterclass
Locatie volgt zsm
7 PO NOvA PO
/
7 PE NEVOA
/
7 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Geschillen in het Familiebedrijf

Actueel: Nieuwe cursus!

Geschillen in het familiebedrijf zijn complex. Juridisch en ook door de emotie die er bij komt kijken. Op deze cursus leert u de governance van een familiebedrijf zo in te richten dat mogelijke geschillen zo veel mogelijk voorkomen worden, óf zo goed mogelijk kunnen worden opgelost. U krijgt inzicht vanuit het notariaat én de advocatuur: notaris Jan Willem Schenk (HVK Stevens) en advocaat Duco Lodder (Duco Lodder Corporate Law Boutique) behandelen o.a. de volgende onderwerpen: soort geschillen; geschillen bij bedrijfsopvolging; dividendbeleid; familieleden wel/niet als bestuurders; certificaathouders; familie vs. RvC/RvA; emoties in het familiebedrijf; inrichting governance/familiestatuut; toe- en uittreding; regelingen en afspraken om geschillen op te lossen; geschillenbeslechting onder het BV-recht en vele andere onderwerpen. U leert op praktische wijze waar een familiestatuut en arbitrageclausule aan moet voldoen!

mr. Jan Willem Schenk
mr. Duco Lodder
wo 11 mei 2022
9.15 - 17.00 uur
795,-
Masterclass
Amsterdam
7 NOvA PO
/
7 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Live online cursus Wwft Stappenplan Notariaat

Actueel: Inclusief een A4 met een Praktisch Wwft Stappenplan

Bent u al Wwft compliant voor 2022? Kunt u hiermee een audit van het Bft doorstaan? Op 8 april krijgt u van notaris Jan Willem Schenk door middel van een praktisch stappenplan vele tips om snel compliant te zijn. Schrijf u snel in!

mr. Jan Willem Schenk

Notaris bij HVK Stevens

vr 8 april 2022
12.00 - 14.15 uur
245,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Nieuwe Wetgeving UBO Register voor Trusts

De Eerst Kamer heeft op 23 november 2021 nieuwe wetgeving aangenomen die de verplichting regelt tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over de UBO van Trusts en 'soortgelijke juridische constructies zoals een FGR'. Dit Trust register wijkt af en is zwaarder dan het reguliere UBO register. De impact is groot. Wilt u antwoord op onder andere de volgende vragen? - Wat is het verschil tussen het UBO register en het Trust register? - Wat moet geregistreerd worden? - Wat hoeft niet geregistreerd worden? - Welke mogelijkheden zijn er om zaken zo in te richten dat registratie achterwege kan blijven? - Wat zijn de privacy gevolgen? - Hoe UBO informatie af te schermen? - Wat is de terugmeldplicht? - Wat zijn de administratieve lasten en verplichtingen? - Wat zijn de sancties? Schrijf u nu in! Heeft u wel eens met een trust of FGR te maken? Wilt u snel in een live online cursus op de hoogte worden gebracht over de gevolgen van deze nieuwe wetgeving? Schrijf u dan nú in voor deze cursus! Uw docenten zijn notaris Jan Willem Schenk en advocaat Duco Lodder. De cursus is op 16 februari tussen de middag (12.00 - 14.00). U verliest dus weinig declarabele tijd. 

mr. Jan Willem Schenk
mr. Duco Lodder
wo 16 februari 2022
12.00 - 14.00 uur
245,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 NOvA PO
/
2 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus