0
 

Geschillen in het Familiebedrijf

U leert een voorbeeldstatuut + arbitrageclausule te maken!

mr. Jan Willem Schenk
mr. Dirk Lange
do 10 oktober 2024
9.30 - 16.50 uur
695,-
Masterclass
Amsterdam
6 NOvA PO
/
6 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Nieuwe cursus!

Geschillen in het familiebedrijf zijn complex. Juridisch en ook door de emotie die er bij komt kijken. Op deze cursus leert u de governance van een familiebedrijf zo in te richten dat mogelijke geschillen zo veel mogelijk voorkomen worden, óf zo goed mogelijk kunnen worden opgelost.

U krijgt inzicht vanuit het notariaat én de advocatuur: notaris Jan Willem Schenk (HVK Stevens) en advocaat Dirk Lange (Köster Advocaten) behandelen o.a. de volgende onderwerpen:
- Soort geschillen
- Geschillen bij bedrijfsopvolging
- Dividendbeleid
- Familieleden wel/niet als bestuurders
- Certificaathouders
- Familie vs. RvC/RvA
- Emoties in het familiebedrijf
- Inrichting governance/familiestatuut
- Toe- en uittreding
- Regelingen en afspraken om geschillen op te lossen
- Geschillenbeslechting onder het BV-recht
- etc.

=> U leert op praktische wijze waar een familiestatuut en arbitrageclausule aan moet voldoen!

 

Programma

09.00 uurOntvangst met koffie en thee
9.30 uurGeschillen in het familiebedrijf

– Soort geschillen
– Bij bedrijfsopvolging
– Dividendbeleid
– Familieleden wel/niet als bestuurders
– Certificaathouders
– Familie vs. RvC/RvA
– Emoties in het familiebedrijf

11.00 uurKoffie- en theepauze
11.15 uurFamily Governance – kenmerken en juridische elementen

Definitie familiebedrijf en eigenschappen familiestatuut
– Doelstelling Familiestatuut
– Lidmaatschap: toe- en uittreding, opvolging
– Belangen verschillende familieleden: privé/zakelijk
– Financieel: financiering en uitkering
– Informatievoorziening
– Conflicten voorkomen
– Toezicht: extern (RvC/RvA) en intern

12.45 uurLunchpauze
13.30 uurRegelingen en afspraken om conflicten op te lossen

– Regeling in statuut
– Informele oplossing via vertrouwenspersoon
– Mediation
– Arbitrage en de arbitrageovereenkomst
– Bindend advies

14.00 uur Geschillenbeslechting onder het BV-recht

– De wettelijke ‘enge’ geschillenregeling
– art. 2:336 BW – uitstootregeling
– art. 2: 343 BW – uittreedregeling
– art. 2:337 lid 2 BW – de wettelijke ‘enge’ geschillenregeling
– art. 2:340 lid 3 BW – afwijkingen, bijvoorbeeld op basis van kennelijk onredelijke prijs

– Forumkeuze: arbitrage, bindend advies, overheidsrechter waaronder Ondernemingskamer
– Enquete procedure
– Mediation

15.00 uurPauze
15.15 uurAan de slag met een familiestatuut en arbitrageclausule (met tussendoor een korte pauze)

Aan de hand van een casus stelt u in groepjes een familiestatuut op
– Na afloop krijgt u een voorbeeldstatuut + complete arbitrageclausule mee naar huis
– interactief met veel gelegenheid tot het stellen van vragen

16.50 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Hotel Van der Valk Amsterdam Zuid (bij RAI NS)

Amsterdam