0
8 ,7
Gemiddelde
waardering
 

Live Online Cursus WWFT en AVG: conflicterende wetgeving?!

Hoe om te gaan met de privacy belangen van uw cliënt en de verplichtingen van de wetgever?

mr. Friederike van der Jagt
mr. Jan Willem Schenk
ma 2 november 2020
11.15 - 15.00 uur
349,-
Masterclass
Live Online Cursus
3 PO NOvA PO
/
3 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: UBO register sinds 27 september van kracht!

Advocaten en notarissen hebben sinds 27 september meer Wwft verplichtingen door de invoering van het UBO-register. Een veel gestelde vraag is: hoe staan de UBO en Wwft ten opzichte van de AVG? Hoe kan de privacy van natuurlijke personen die zich als UBO kwalificeren, binnen het nieuwe UBO-register en onder de AVG worden gewaarborgd? 

Notaris Jan Willem Schenk en advocaat Friederike van der Jagt nemen de uitgangspunten van de wetgeving én de praktijkcases graag in deze live online cursus met u door. Ook behandelen zij uiteraard uw vragen.

Update uw kennis over de Wwft, AVG en het UBO-register: dit is ook van belang voor als u een audit van de NOvA of het Bft krijgt!

 

Programma

11.00 uurZoom omgeving open
11.15 uurDe AVG

• Hoofdregels van de AVG: toepasselijkheid, rollen, beginselen en grondslagen
• Toezicht en handhaving

12.00 uurKorte pauze
12.10 uurDe AVG - Vervolg
 • Toezicht en handhaving
 • Overlap en conflicten tussen AVG/Wwft
13.00 uurKorte pauze
13.15 uurDe WWFT
 • Overlap en conflicten tussen AVG/Wwft (vervolg)
 • Gevolgen nieuwe Wwft
 • Uitleg begrip (pseudo) ‘UBO’
 • Welke gegevens in KvK?
 • Bescherming vermogen: hoe en waarom?
 • Wat is wel/niet te anonimiseren na invoering WWFT?
 • Family governance – best practice
 • Beschermen persoonlijke levenssfeer – best pratice met bijvoorbeeld Family STAK, Holding cv, vastgoed cv etc.
14.00 uurKorte pauze
14.10 uurVervolg WWFT
 • Hoe voldoe je aan de informatieplicht, bijvoorbeeld naar de fiscus?
 • Wie heeft control?
 • Betekenis ‘privacy’ in de Wwft
 • Identificeerbare data
 • Eigen verantwoordelijkheid advocaat en notaris
 • Buitenland
 • Best practices
 • Vooruit kijken naar de Vijfde anti-witwas Richtlijn/CAHR
15.00 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Online

Live Online Cursus