0
 

WWFT en AVG: conflicterende wetgeving?!

Hoe om te gaan met de privacy belangen van uw cliënt en de verplichtingen van de wetgever?

mr. Friederike van der Jagt
mr. Jan Willem Schenk
do 19 maart 2020
12.15 - 16.45 uur
495,-
Actualiteit
Amsterdam
4 PO NOvA PO
/
4 PE KNB
 
 

Inhoud

Vanwege Corona kan deze cursus helaas niet doorgaan op 19 maart. Wij zoeken zo snel mogelijk een nieuwe datum voor u of een andere (online) manier om deze cursus te volgen.

Hoe kan de privacy van natuurlijke personen die zich als UBO kwalificeren, binnen het nieuwe UBO Register en onder de AVG worden gewaarborgd? Als notaris of advocaat krijgt u in 2020, na invoering van het UBO register (wetsvoorstel ligt inmiddels bij de Eerste Kamer) steeds vaker intern de vraag te beantwoorden of uw handeling wel of niet strijdig is (volgens de AVG , WWFT en UBO wetgeving).

Notaris Jan Willem Schenk en advocaat Friederike van der Jagt nemen de uitgangspunten van de wetgeving én de praktijkcases graag met u door. Ook behandelen zij uiteraard uw vragen.

 

Programma

11.45 uurOntvangst met inlooplunch
12.15 uurDe AVG

• Hoofdregels van de AVG: toepasselijkheid, rollen, beginselen en grondslagen
• Toezicht en handhaving

13.30 uurKoffie- en theepauze
13.45 uurDe WWFT

• Gevolgen nieuwe Wwft
• Uitleg begrip (pseudo) ‘UBO’
• Welke gegevens in KvK?
• Bescherming vermogen: hoe en waarom?
• Wat is wel/niet te anonimiseren na invoering WWFT?
• Family governance – best practice
• Beschermen persoonlijke levenssfeer – best pratice met bijvoorbeeld Family STAK, Holding cv, vastgoed cv etc.
• Hoe voldoe je aan de informatieplicht, bijvoorbeeld naar de fiscus?
• Wie heeft control?
• Betekenis ‘privacy’ in de Wwft
• Identificeerbare data
• Eigen verantwoordelijkheid advocaat en notaris
• Buitenland
• Best practices
• Vooruit kijken naar de Vijfde anti-witwas Richtlijn/CAHR

15.00 uurKoffie- en theepauze
15.15 uurVervolg WWFT: inclusief de spanning tussen de WWFT en de AVG
  • Oplossingen voor de praktijk
16.45 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Holiday Inn RAI Amsterdam
De Boelelaan 2
1083 HJ Amsterdam