0
8 ,6
Gemiddelde
waardering
 

Praktijkgericht Inzicht in de Jaarrekening

drs. Richard Take

Partner bij Bureau Kees Horden

wo 18 december 2024
10.00 - 17.15 uur
695,-
Praktijkcursus
Amsterdam
6 NOvA PO
/
6 PE NEVOA
/
6 PE KNB
 
 

Inhoud

Moet u wel eens cliënten advies geven bij bijvoorbeeld fusie, overname, faillissement, bedrijfseconomische ontslagen of voor het bepalen van de alimentatie van een ondernemer in scheiding? Kunt u de operationele en financiële risico’s van een organisatie herkennen aan de hand van de jaarrekening? Als u ook wel eens het idee heeft dat u met meer kennis over de jaarrekening beter beslagen ten ijs kunt komen, dan is de Verdiepingscursus Praktijkgericht Jaarrekening lezen dé cursus voor u.

Tijdens deze cursus krijgt u onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe kan ik operationele en financiële risico’s herkennen?
  • Wat zijn de mogelijkheden om de winst te sturen als ondernemingen in een groep verbonden zijn?
  • Wat staat er niet in de jaarrekening, maar is wel van belang?
  • Hoe interpreteert u stelselwijzigingen?
  • Wat zijn de gevolgen van de Uitvoeringswet Richtlijn Jaarrekening?
  • Hoe maak ik een rentabiliteitsanalyse of solvabiliteitsanalyse?
  • Wat is het verschil tussen commerciële en de fiscale cijfers?

Voor een volledig overzicht van de onderwerpen die behandeld worden, zie onder ‘Programma’. Naast het vooraf bepaalde programma is er ruimte voor uw vragen. Richard Take is door zijn ruime ervaring met uw vraagstukken in staat uw vragen in het programma te vlechten.

=> U kunt deze cursus ook inhouse volgen! Vraag meer info aan op: info@lexlumen.nl

 

Programma

09.30 uurOntvangst met koffie en thee
10.00 uurInzicht in de jaarrekening

– Balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht
– Operationele en financiële risico’s herkennen
– Wat is het verschil tussen de commerciële en de fiscale cijfers?
– Moeders, dochters, deelnemingen en de geconsolideerde jaarrekening
– Mogelijkheden om de winst te sturen als ondernemingen in een groep verbonden zijn
– Waarderingsmethodieken
– Waar op te letten bij faillissement, fusies en overnames en bij het schetsen van de financiële situatie van een organisatie in geval van bedrijfseconomische ontslagen

12.00 uurLunchpauze
13.00 uurRatio’s en analyses

– Moderne ratio’s berekenen en toepassen, zoals DSCR, debt/ebitda, etc.
– Werkkapitaalanalyse: welke conclusies kunt u hieraan verbinden?
– Rentabiliteitsanalyse maken: marge, kostenefficiency, capaciteitsbenutting en activiteitenratio’s
– Solvabiliteitsanalyse maken: verschillende manieren om naar solvabiliteit en financieel risico te kijken
– Inkomensbepaling

15.00 uurKoffie- en theepauze
15.15 uurWindowdressing en creatief boekhouden

– Hoe kunt u resultaatmanipulatie herkennen en doorgronden?
– Wat staat er niet in de jaarrekening, maar is wel van belang om te weten?
– Hoe interpreteert u stelselwijzigingen?
– Welke kritische vragen kunt u over de jaarrekening stellen?

17.15 uurEinde programma
 
 

Locatie

BCN Arena Amsterdam
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam