0
 

Nieuwe Wetgeving UBO-register

mr. Jan Willem Schenk
mr. Duco Lodder
do 6 juni 2019
10.30 - 15.15 uur
495,-
Actualiteit
Amsterdam
4 PE SOMN
/
4 PO NOvA
/
4 PE NEVOA
/
4 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer - Concept Implementatiebesluit 20/5 jl. biedt meer duidelijkheid - Cursus gaat zeker door!

Het wetsvoorstel over het nieuwe UBO Register is op 4 april bij de Tweede Kamer ingediend. Het concept Implementatiebesluit van 20 mei jl. biedt meer duidelijkheid over het afschermingsregime voor uitzonderlijke omstandigheden, de documenten aangewezen ter onderbouwing van het economisch belang van een UBO en de aangewezen bevoegde autoriteiten.

De gevolgen zijn groot! Reserveer direct uw plek voor deze cursus op 6 juni as! Vanaf 1 januiari 2020 moet u antwoord kunnen geven op de volgende vragen:

 • Wat is de definitie voor UBO?
 • Welke gegevens zijn voor wie toegankelijk?
 • Welke worden afgeschermd?
 • Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s?
 • Wie krijgt toegang tot welke UBO informatie?
 • Welke ondernemingen en entiteiten worden uitgezonderd voor de plicht om UBO gegevens in te schrijven in het handelsregister?
 • Wat is de formele en materiële positie van de stichting onder de nieuwe regeling?
 • Buitenlandse rechtspersonen met hoofdvestigingen in NL, wel of niet uitgezonderd?
 • Wat zijn de sancties?
 • Wat houdt de terugmeldplicht in na uitgebreid cliëntonderzoek?
 • Hoe ziet de UBO verklaring eruit? Wat is de rol voor u als notaris en advocaat?
 • Hoe werken de procedures?
 • Cliëntenonderzoek: wat als bij uitgebreid onderzoek blijkt dat de UBO informatie afwijkt van de UBO informatie uit het Handelsregister?

Wat zijn de civiele kansen en bedreigingen? Wat is de link met het consultatiewetsvoorstel "Wet transparantie maatschappelijke organisaties"? Een donateur die per jaar EUR 15.000 of meer schenkt aan een maatschappelijke organisatie zal met naam, bedrag en woonplaats openbaar worden gemaakt. Maatschappelijke organisaties zijn de stichting, vereniging, kerkgenootschap of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm.

U krijgt van notaris Jan Willem Schenk en advocaat Duco Lodder vanuit verschillende invalshoeken duidelijkheid over deze ingrijpende nieuwe wetgeving.

Schrijf u dan direct in!

 

Programma

10.00 uurOntvangst met koffie en thee
10.30 uurDe Nieuwe UBO-Register Wetgeving
 • Wat is de definitie voor UBO?
 • Welke ondernemingen en entiteiten worden uitgezonderd voor de plicht om UBO gegevens in te schrijven in het handelsregister?
 • Wat is de formele en materiële positie van de stichting onder de nieuwe regeling?
 • Wat is de invloed van
 • Buitenlandse rechtspersonen met hoofdvestigingen in NL, wel of niet uitgezonderd?
 • Welke informatie moet in het UBO register worden opgenomen?
 • Wie krijgt toegang tot welke UBO informatie?
 • Wat zijn de sancties?
 • Wat houdt de terugmeldplicht in na uitgebreid cliëntonderzoek?
12.30 uurLunch
13.15 uurDe Nieuwe UBO-Register Wetgeving - deel 2
 • Is alle UBO informatie voor iedereen inzichtelijk?
 • Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s?
 • Welke gegevens worden afgeschermd en wat zijn daar de uitzonderingen op?
 • Hoe ziet de UBO verklaring eruit? Wat is de rol voor u als notaris en advocaat?
 • Hoe werken de procedures?
 • Inzichtelijkheid UBO register: wat is het verschil voor een notaris en advocaat?
 • Cliëntenonderzoek: wat als bij uitgebreid onderzoek blijkt dat de UBO informatie afwijkt van de UBO informatie uit het Handelsregister?
15.15 uurEinde cursus: voor de files naar huis
 
 

Locatie

Holiday Inn RAI Amsterdam
De Boelelaan 2
1083 HJ Amsterdam