0
 

mr. Duco Lodder

Advocaat


 

Introductie

Mr. Duco Lodder is advocaat bij Duco Lodder Corporate Law Boutique en buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden. Tevens is Duco redacteur van de Lexlumen Flexmodellen database voor de Ondernemingsrecht Praktijk.


 

Cursussen


Masterclass Koopovereenkomst van Aandelen (SPA) aan de hand van Lexlumen modellen

Actueel: Nieuwe cursus: Inclusief 2 sets van modellen!

Heeft u ook regelmatig met conflicten rondom de koopovereenkomst te maken? Zijn uw M&A modellen up-to-date? Onder deskundige leiding van Jan Willem Schenk en Duco Lodder loopt u door het gehele proces van de koop: van onderhandeling, LOI, DD, (uitgebreide!) garanties tot de koopovereenkomsten van Aandelen zelfs (tot na) de overdracht. Aan bod komt onder andere: LOI, waardering aandelen, koopprijs elementen, closing accounts, locked box, earn out, schade na terugtrekking uit onderhandelingsproces, onderzoek- en mededelingsplicht, (risicoverdeling in de) DD, koop, verkoop, levering, opschortende voorwaarden, overdracht, garanties, inbreuken en beperkingen van aansprakelijkheid, vrijwaringen, verweer tegen inbreuk derde, zekerheden, concurrentiebeding, post-closing verplichtingen, geheimhouding, kosten, overdracht rechten en plichten, afstand van vernietiging/ontbinding, relatie met voorgaande overeenkomsten, wijziging, toepasselijk recht. Inclusief een gratis abonnement van 3 maanden op de 2 M&A pakketten van de Flexmodellen: Koop-, joint venture en participatieovereenkomsten + M&A additioneel met o.a. Akten van levering, freeze letter etc. Kortom: in één dag bent u volledig up-to-date over de ins en outs van de Koopovereenkomst van aandelen én heeft u een set met passende modellen voor uw praktijk. Schrijf u nú in!

mr. Jan Willem Schenk
mr. Duco Lodder
wo 1 juni 2022
9.15 - 17.00 uur
895,-
Masterclass
Locatie volgt zsm
7 PO NOvA PO
/
7 PE NEVOA
/
7 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Geschillen in het Familiebedrijf

Actueel: Nieuwe cursus!

Geschillen in het familiebedrijf zijn complex. Juridisch en ook door de emotie die er bij komt kijken. Op deze cursus leert u de governance van een familiebedrijf zo in te richten dat mogelijke geschillen zo veel mogelijk voorkomen worden, óf zo goed mogelijk kunnen worden opgelost. U krijgt inzicht vanuit het notariaat én de advocatuur: notaris Jan Willem Schenk (HVK Stevens) en advocaat Duco Lodder (Duco Lodder Corporate Law Boutique) behandelen o.a. de volgende onderwerpen: soort geschillen; geschillen bij bedrijfsopvolging; dividendbeleid; familieleden wel/niet als bestuurders; certificaathouders; familie vs. RvC/RvA; emoties in het familiebedrijf; inrichting governance/familiestatuut; toe- en uittreding; regelingen en afspraken om geschillen op te lossen; geschillenbeslechting onder het BV-recht en vele andere onderwerpen. U leert op praktische wijze waar een familiestatuut en arbitrageclausule aan moet voldoen!

mr. Jan Willem Schenk
mr. Duco Lodder
wo 11 mei 2022
9.15 - 17.00 uur
795,-
Masterclass
Amsterdam
7 NOvA PO
/
7 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Live online cursus Wwft Stappenplan Advocatuur

Actueel: Inclusief een A4 met een Praktisch Wwft Stappenplan

Door invoering van heb nieuwe UBO-register heeft u als advocaat nieuwe Wwft verplichtingen. Bent u al goed voorbereid? Is uw compliance voor dit jaar al op orde om een audit van de NOvA te doorstaan? Op 7 april krijgt u van advocaat Duco Lodder door middel van een praktisch stappenplan vele tips om snel compliant te zijn. Duco Lodder behandelt onder andere deze stappen: Wanneer valt u onder de Wwft? Wie is uw cliënt? Wie is de (pseudo-)UBO? Is er een PEP? Hoe beoordeelt u een cliënt aan de hand van uw risicobeleid? Waar komt het vermogen vandaan? etc.  => U kunt bij deze online live cursus uw eigen vragen stellen; => Geen reistijd, geen verlies van declarabele uren; => U krijgt een A4 met de Wwft Stappen bij deze cursus; => De belangrijkste delen van de Powerpoint zijn óók in het Engels. Schrijf u snel in!

mr. Duco Lodder

Advocaat

do 7 april 2022
11.00 - 13.30 uur
245,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

Nieuwe Wetgeving UBO Register voor Trusts

De Eerst Kamer heeft op 23 november 2021 nieuwe wetgeving aangenomen die de verplichting regelt tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over de UBO van Trusts en 'soortgelijke juridische constructies zoals een FGR'. Dit Trust register wijkt af en is zwaarder dan het reguliere UBO register. De impact is groot. Wilt u antwoord op onder andere de volgende vragen? - Wat is het verschil tussen het UBO register en het Trust register? - Wat moet geregistreerd worden? - Wat hoeft niet geregistreerd worden? - Welke mogelijkheden zijn er om zaken zo in te richten dat registratie achterwege kan blijven? - Wat zijn de privacy gevolgen? - Hoe UBO informatie af te schermen? - Wat is de terugmeldplicht? - Wat zijn de administratieve lasten en verplichtingen? - Wat zijn de sancties? Schrijf u nu in! Heeft u wel eens met een trust of FGR te maken? Wilt u snel in een live online cursus op de hoogte worden gebracht over de gevolgen van deze nieuwe wetgeving? Schrijf u dan nú in voor deze cursus! Uw docenten zijn notaris Jan Willem Schenk en advocaat Duco Lodder. De cursus is op 16 februari tussen de middag (12.00 - 14.00). U verliest dus weinig declarabele tijd. 

mr. Jan Willem Schenk
mr. Duco Lodder
wo 16 februari 2022
12.00 - 14.00 uur
245,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 NOvA PO
/
2 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Live online cursus het UBO register op basis van de Wwft: wat zijn uw verplichtingen vóór 27 maart as?

Actueel: Voorkom boetes: nog maar 2 maanden om de UBO te bepalen en door te geven!

27 Maart aanstaande moeten de UBO's ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. U heeft nog 2 maanden om (voor uw cliënten) scherp in kaart te krijgen wie de UBO is, wie pseudo-UBO is, wat de uitzonderingen zijn én wat de sancties en boetes zijn als u een fout maakt. Tevens aandacht voor de relatie met de Wwft. Op 27 januari krijgt u van advocaat Duco Lodder en notaris Jan Willem Schenk op deze live online cursus antwoord op deze en veel vragen.

mr. Duco Lodder
mr. Jan Willem Schenk
do 27 januari 2022
12.00 - 14.15 uur
245,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 NOvA PO
/
2 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus