0
 

mr. Duco Lodder

Advocaat


 

Introductie

Mr. Duco Lodder is advocaat bij Duco Lodder Corporate Law Boutique en buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden. Tevens is Duco redacteur van de Lexlumen Flexmodellen database voor de Ondernemingsrecht Praktijk.


 

Cursussen


Het UBO-register: nieuwe wetgeving en praktijkcases

Actueel: Invoering dit voorjaar verwacht!

De wetgeving over het nieuwe UBO-register is door de Tweede Kamer goedgekeurd. Naar verwachting gaat de Eerste Kamer op korte termijn ook akkoord en kan de nieuwe wetgeving nog voor de zomer in werking treden. De gevolgen van deze nieuwe wetgeving zijn groot! Bijvoorbeeld voor de privacy van uw cliënten. Bent u hier al goed op voorbereid? Weet u bijvoorbeeld al hoe u de UBO moet vaststellen? En de pseudo-UBO? Als u aan de hand van praktische voorbeelden deze complexe materie beter wilt leren toepassen, is dit de juiste cursus voor u. Reserveer direct uw plek voor deze cursus! U krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen: Wat is de definitie voor UBO? Welke gegevens zijn voor wie toegankelijk? Welke worden afgeschermd? Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s? Wie krijgt toegang tot welke UBO informatie? Welke ondernemingen en entiteiten worden uitgezonderd voor de plicht om UBO gegevens in te schrijven in het handelsregister? Wat is de formele en materiële positie van de stichting onder de nieuwe regeling? Buitenlandse rechtspersonen met hoofdvestigingen in NL, wel of niet uitgezonderd? Wat zijn de sancties? Wat houdt de terugmeldplicht in na uitgebreid cliëntonderzoek? Hoe ziet de UBO verklaring eruit? Wat is de rol voor u als notaris en advocaat? Hoe werken de procedures? Cliëntenonderzoek: wat als bij uitgebreid onderzoek blijkt dat de UBO informatie afwijkt van de UBO informatie uit het Handelsregister? Wat zijn de civiele kansen en bedreigingen? Wat is de link met het consultatiewetsvoorstel "Wet transparantie maatschappelijke organisaties"? Een donateur die per jaar EUR 15.000 of meer schenkt aan een maatschappelijke organisatie zal met naam, bedrag en woonplaats openbaar worden gemaakt. Maatschappelijke organisaties zijn de stichting, vereniging, kerkgenootschap of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm. U krijgt van notaris Jan Willem Schenk en advocaat Duco Lodder vanuit verschillende invalshoeken duidelijkheid over deze ingrijpende nieuwe wetgeving. Schrijf u direct in!

mr. Jan Willem Schenk
mr. Duco Lodder
do 28 mei 2020
10.30 - 16.30 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
5 PE SOMN
/
5 PO NOvA PO
/
5 PE NEVOA
/
5 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

2-daagse Masterclass Koopovereenkomst van Aandelen (SPA) en Activa (APA): aan de hand van (Lexlumen) modellen

Actueel: Nieuwe cursus: Inclusief 2 sets van modellen!

Heeft u ook regelmatig met conflicten rondom de koopovereenkomst te maken? Zijn uw modellen up-to-date met de meest recente jurisprudentie? Onder deskundige leiding van Jan Willem Schenk en Duco Lodder loopt u door het gehele proces van de koop: van onderhandeling, LOI, DD, (uitgebreide!) garanties tot de koopovereenkomsten van Aandelen en Activa/Passiva zelf en (tot na) de overdracht. Aan bod komt onder andere: LOI, waardering aandelen, koopprijs elementen, closing accounts, locked box, earn out, schade na terugtrekking uit onderhandelingsproces, onderzoek- en mededelingsplicht, (risicoverdeling in de) DD, koop, verkoop, levering, opschortende voorwaarden, overdracht, garanties, inbreuken en beperkingen van aansprakelijkheid, vrijwaringen, verweer tegen inbreuk derde, zekerheden, concurrentiebeding, post-closing verplichtingen, geheimhouding, kosten, overdracht rechten en plichten, afstand van vernietiging/ontbinding, relatie met voorgaande overeenkomsten, wijziging, toepasselijk recht. Inclusief een gratis abonnement van 6 maanden op de 2 M&A pakketten van de Flexmodellen: Koop-, joint venture en participatieovereenkomsten + M&A additioneel met o.a. Akten van leverering, freeze letter etc. Kortom: in 2 dagen bent u volledig up to date over de ins en outs van de Koopovereenkomst van aandelen/activa en passiva én heeft u een set met passende modellen voor uw praktijk. Schrijf u nú in!

mr. Jan Willem Schenk
mr. Duco Lodder
do 26 maart 2020
vr 27 maart 2020
12.30 - 16.30 uur
1995,-
Masterclass
Amsterdam
12 PO NOvA PO
/
12 PE NEVOA
/
12 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus