0
 

De Nieuwe Wet Verplichte GGZ Nu € 100,- last minute korting!

Nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2020

mr. dr. Rob Keurentjes

vr 14 juni 2019
13.00 - 17.15 uur
€ 299,-
€ 199,-
Actualiteit
Zwolle
4 NOvA PO
 
 

Inhoud

Actueel: Nieuwe wetgeving per 1 januari a.s.!

In de nieuwe Actualiteitencursus De Nieuwe Wet Verplichte GGZ leert u alles over de opvolger van de Wet Bopz:  Wet Verplichte Ggz. Deze nieuwe wet treedt per 1 januari in werking en uw rol als advocaat zal drastisch wijzigen, met name waar het gaat om het verlenen van juridische bijstand bij het maken van een plan van aanpak, waarmee uw cliënt zorgmachtiging kan voorkomen. Maar ook bij de klachtenprocedure, nu er over veel meer onderwerpen geklaagd kan gaan worden dan onder de Wet Bopz.
De docent zal dus uitgebreid stil staan bij de totstandkoming van een zorgmachtiging, de mogelijkheid tot het maken van een plan van aanpak en de mogelijke rol van de advocaat daarbij.
Daarna kunt u aan de hand van casus oefenen met het toepassen van de nieuwe regelgeving. Ook het klachtrecht, dat aanzienlijk wordt uitgebreid, zal daarbij aandacht krijgen.
Verder zal er kort worden ingegaan op de twee andere wetten, die betrekking hebben op verplichte ggz: de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg.

U bent in één middag weer op de hoogte!

 

Programma

12.30 Ontvangst met koffie, thee en inlooplunch
13.00 uur De Verplichte Zorgwetten

De verplichte zorgwetten: Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg: algemene uitgangspunten
De Wet verplichte ggz in detail:
Crisismaatregel
Zorgmachtiging

15.00 uur Koffie- en theepauze
15.15 uur Bijzondere onderwerpen

Wilsbekwaamheid
Toepassen verplichte zorg
Rol pvp en fvp
Klachten
Personen met een strafrechtelijke titel

16.15 uur De Wzd en de Wfz

Casusbehandeling

17.15 uur Einde
 
 

Locatie

Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
Stationsplein 1
8011 CW Zwolle