0
 

mr. dr. Rob Keurentjes


 

Introductie

Senior rechter A en afdelingsvoorzitter
Rechtbank Noord-Nederland


 

Cursussen


Van BOPZ naar verplichte GGZ: nieuwe wetgeving per 1 januari 2020

Actueel: Inclusief de eerste jurisprudentie !

In deze Actualiteitencursus leert u alles over de opvolger van de Wet Bopz: Wet Verplichte Ggz. Deze nieuwe wet is per 1 januari in werking getreden en uw rol als advocaat zal drastisch wijzigen, met name waar het gaat om het verlenen van juridische bijstand bij het maken van een plan van aanpak, waarmee uw cliënt zorgmachtiging kan voorkomen. Maar ook bij de klachtenprocedure, nu er over veel meer onderwerpen geklaagd kan gaan worden dan onder de Wet Bopz. De docent zal dus uitgebreid stil staan bij de totstandkoming van een zorgmachtiging, de mogelijkheid tot het maken van een plan van aanpak en de mogelijke rol van de advocaat daarbij. Daarna kunt u aan de hand van casus oefenen met het toepassen van de nieuwe regelgeving. Ook het klachtrecht, dat aanzienlijk wordt uitgebreid, zal daarbij aandacht krijgen. Verder zal er kort worden ingegaan op de twee andere wetten, die betrekking hebben op verplichte ggz: de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg. U bent in één middag weer op de hoogte!

mr. dr. Rob Keurentjes

do 14 mei 2020
13.00 - 17.15 uur
299,-
Actualiteit
Amsterdam
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
+ winkelwagen bekijk cursus