0
 

Van BOPZ naar verplichte GGZ: nieuwe wetgeving per 1 januari 2020

Nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2020

mr. dr. Rob Keurentjes

vr 13 december 2019
9.00 - 13.15 uur
299,-
Actualiteit
Amsterdam
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
 
 

Inhoud

Actueel: cursus gaat zeker door

In de Actualiteitencursus Van BOPZ naar verplichte GGZ: nieuwe wetgeving per 1 januari 2020 leert u alles over de opvolger van de Wet Bopz:  de nieuwe Wet Verplichte Ggz. Deze nieuwe wet treedt per 1 januari in werking en uw rol als advocaat zal drastisch wijzigen, met name waar het gaat om het verlenen van juridische bijstand bij het maken van een plan van aanpak, waarmee uw cliënt zorgmachtiging kan voorkomen. Maar ook bij de klachtenprocedure, nu er over veel meer onderwerpen geklaagd kan gaan worden dan onder de Wet Bopz.
De docent zal dus uitgebreid stil staan bij de totstandkoming van een zorgmachtiging, de mogelijkheid tot het maken van een plan van aanpak en de mogelijke rol van de advocaat daarbij.
Daarna kunt u aan de hand van casus oefenen met het toepassen van de nieuwe regelgeving. Ook het klachtrecht, dat aanzienlijk wordt uitgebreid, zal daarbij aandacht krijgen.
Verder zal er kort worden ingegaan op de twee andere wetten, die betrekking hebben op verplichte ggz: de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg.

U bent in één ochtend weer op de hoogte!

 

Programma

08.30Ontvangst met koffie, thee
09.00De Verplichte Zorgwetten

De verplichte zorgwetten: Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg: algemene uitgangspunten
De Wet verplichte ggz in detail:
Crisismaatregel
Zorgmachtiging

11.00 Koffie- en theepauze Koffie- en theepauze
11.15 uur Bijzondere onderwerpen

Wilsbekwaamheid
Toepassen verplichte zorg
Rol pvp en fvp
Klachten
Personen met een strafrechtelijke titel

12.15 uur De Wzd en de Wfz

Casusbehandeling

13.15 uur Einde
 
 

Locatie

BCN Arena Amsterdam
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam