0
 

Actualiteitencursus van WOB naar WOO

In één middag op de hoogte van nieuwe wetgeving!

mr. Leon Mensink

Advocaat

vr 17 september 2021
13.00 - 17.15 uur
€ 395,-
€ 295,-
Actualiteit
Utrecht
4 NOvA PO
 
 

Inhoud

Actueel: Nieuwe wetgeving per 1 januari a.s.

De Wet open overheid is in januari aangenomen door de Tweede Kamer. Als ook de Eerste Kamer de wet aanneemt zal deze de Wet openbaarheid van bestuur vervangen. Mogelijk al per 1 januari a.s.

Op een aantal cruciale aspecten regelt de Woo het vraagstuk van transparantie van de overheid significant anders en de nieuwe wet legt een verregaande plicht op bestuursorganen om informatie te verstrekken.
De Woo beoogt overheden en semi-overheden transparanter te maken en er wordt daarom meer nadruk gelegd op actieve openbaarmaking. De Woo bevat een algemene zorgplicht om documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te houden en schrijft maatregelen voor om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken. De eisen om bepaalde informatie in documenten onleesbaar te mogen maken, zijn strenger.

Na het inwerkingtreden van de Woo krijgen bestuursorganen met belangrijke, nieuwe verplichtingen te maken. Zo wordt de verplichting om uit eigen beweging informatie openbaar te maken verruimd, zal er strenger moeten worden getoetst of beleidsopvattingen uit interne documenten wel echt vertrouwelijk zijn en ontstaat de mogelijkheid bepaalde informatie niet voor eenieder openbaar te maken maar wel toegang te bieden tot die informatie voor wetenschappelijk of journalistiek onderzoek. Journalisten, burgers of bedrijven die informatie van de overheid willen krijgen, kunnen daar gebruik van gaan maken. De Woo zal ook invloed hebben op de mogelijkheden van burgers en bedrijven om op een vertrouwelijk basis gegevens met de overheid te delen, bijvoorbeeld in het kader van het verkrijgen van een vergunning of subsidie.

Advocaat Leon Mensink, specialist om het gebied van de Wob én de nieuwe Woo brengt u in één middag op de hoogte van het huidige en nieuwe recht en bespreekt met u de verschillen en aandachtspunten.

 

 

Programma

12.30 uur Ontvangst met koffie, thee en inlooplunch
13.00 uur Aanvang cursus
15.00 uur Koffie- en theepauze
15.15 uur Vervolg cursus
17.15 uurEinde
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht