0
 

mr. Leon Mensink

Advocaat


 

Introductie

Advocaat en partner bij Winthagen Mensink


 

Cursussen


Actualiteitencursus van WOB naar Woo

Actueel: Nieuwe wetgeving per 1 januari a.s.

De Wet open overheid is in januari aangenomen door de Tweede Kamer. Deze zal de Wet openbaarheid van bestuur vervangen. Mogelijk al per 1 januari a.s. Op een aantal cruciale aspecten regelt de Woo het vraagstuk van transparantie van de overheid significant anders en de nieuwe wet legt een verregaande plicht op bestuursorganen om informatie te verstrekken. De Woo beoogt overheden en semi-overheden transparanter te maken en er wordt daarom meer nadruk gelegd op actieve openbaarmaking. De Woo bevat een algemene zorgplicht om documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te houden en schrijft maatregelen voor om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken. De eisen om bepaalde informatie in documenten onleesbaar te mogen maken, zijn strenger Na het inwerkingtreden van de Woo krijgen bestuursorganen met belangrijke, nieuwe verplichtingen te maken. Zo wordt de verplichting om uit eigen beweging informatie openbaar te maken verruimd, zal er strenger moeten worden getoetst of beleidsopvattingen uit interne documenten wel echt vertrouwelijk zijn en ontstaat de mogelijkheid bepaalde informatie niet voor een ieder openbaar te maken maar wel toegang te bieden tot die informatie voor wetenschappelijk of journalistiek onderzoek. Journalisten, burgers of bedrijven die informatie van de overheid willen krijgen, kunnen daar gebruik van gaan maken. De Woo zal ook invloed hebben op de mogelijkheden van burgers en bedrijven om op een vertrouwelijk basis gegevens met de overheid te delen, bijvoorbeeld in het kader van het verkrijgen van een vergunning of subsidie. Advocaat Leon Mensink, specialist om het gebied van de Wob én de nieuwe Woo brengt u in één middag op de hoogte van het huidige en nieuwe recht en bespreekt met u de verschillen en aandachtspunten.

mr. Leon Mensink

Advocaat

vr 17 september 2021
13.00 - 17.15 uur uur
395,-
Actualiteit
Utrecht
4 NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus