0
 

Actueel cursusaanbod Bestuursrecht/omgevingsrecht

2 Resultaten

 

April 2023


Live online cursus! Grondverkoop en -verhuur door de Overheid: wat zijn de gevolgen van het Didam arrest?

Actueel: Het Didam arrest en de gevolgen voor uw praktijk

De Didam-uitspraak heeft (steeds) grote(re) gevolgen: niet alleen voor overheden zelf, maar ook voor kopers en huurders(!) van onroerende zaken. Inmiddels tekenen de contouren van dit arrest tekenen zich ook af in de lagere rechtspraak. Op deze live online cursus behandelen Anna-Belle de Blanken, advocaat bij Stibbe en Erik Verweij, advocaat bij Six Advocaten, de steeds verstrekkender gevolgen van de Didam-uitspraak voor de praktijk. Overheden moeten bij grondverkoop alle gegadigden de gelegenheid bieden om mee te dingen via een selectieprocedure aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria, aldus de Hoge Raad in het Didam-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Deze  baanbrekende uitspraak van de Hoge Raad leidt er toe dat, anders dan voorheen, overheidslichamen gronden op een transparante wijze moeten verkopen en nu ook verhuren. De uitspraak heeft grote gevolgen: niet alleen voor overheden zelf, maar ook voor kopers en huurders van onroerende zaken van overheden. Inmiddels beginnen enkele contouren van het Didam-arrest zich af te tekenen in de lagere rechtspraak. Welke waarde wordt er door lagere rechters toegekend aan voor het Didam-arrest gemaakte afspraken en/of verkregen rechten? En welke kansen biedt het Didam-arrest voor private marktpartijen? Tijdens deze Live Online Actualiteitencursus gaan Erik Verweij, advocaat bij Six Advocaten en Anna-Belle de Blanken, advocaat bij Stibbe, in op de praktische gevolgen van dit arrest en geven zij diverse direct toepasbare tips.

mr. Anna-Belle de Blanken
mr. Erik Verweij
di 18 april 2023
14.00 - 17.15 uur
295,-
Actualiteit
Live Online Cursus
3 NOvA PO
/
3 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Juni 2023


De Nieuwe Omgevingswet

Invoering van de Omgevingswet is definitief op 1 januari aanstaande! Dat heeft de Eerste Kamer op 14 maart besloten. Nú is dus het moment om u zich hier verder in te verdiepen. De Omgevingswet brengt immers een aardverschuiving met zich mee: 26 huidige wetten over onder meer milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen worden teruggebracht naar één wet. Hoe ziet het nieuwe stelsel eruit? Wat zijn de meest relevante instrumenten? Wat zijn de reikwijdte, de functies en mogelijkheden van het nieuwe omgevingsplan? Wat betekenen de nieuwe mpa's en opa's? Hoe zit het met het overgangsrecht?  In deze Praktijkcursus cursus geeft prof. mr. K.J. de Graaf u niet alleen een introductie in de overzicht en het structuur in dat nieuwe stelsel van omgevingsrecht, maar duikt ook dieper in de juridische finesses van enkele relevante instrumenten van de Omgevingsrecht. Schrijf u nú in!

prof. mr. Kars de Graaf

Hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Nederland.

wo 21 juni 2023
9.30 - 16.45 uur
595,-
Actualiteit
Amersfoort
6 NOvA PO
/
6 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus