0
 

Verjaring en verval nader toegelicht

In 1 uur op de hoogte!

mr. dr. J.J. Dammingh

Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen

juli 2021

Online
1 NOvA PO
89,-
 
 

Preview

 

Inhoud

Jaap Dammingh bespreekt met u de leerstukken verjaring en verval. Na 1 uur beheerst u deze lastige materie.