8,2
Lexlumen, juridische en fiscale opleidingen

Cursussen

Digitaal procederen: KEI voor juridisch secretaresses en andere ondersteuners

De praktische gevolgen van digitaal procederen

 • 30 januari 2018 van 13.30 tot 17:00 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten
  Niveau Actualiteit €325,- Prijs 

Op 1 september jl. is het digitale procederen ingevoerd. Deze nieuwe wijze van procederen heeft voor juridisch secretaresses en andere ondersteuners van een advocatenkantoor grote gevolgen. Het nieuwe KEI-procesreglement blijft immers naast het ‘oude’ procesreglement bestaan en kan zelfs in één zaak naast elkaar van toepassing zijn. Kent u het nieuwe procesregime dat onder KEI geldt al? Weet u hoe u stukken moet indienen via “Mijn Rechtspraak”? Kent u nieuwe termijnen nu onder KEI gelden? Bent u al bekend met het invullen van de nieuwe velden bij het digitale inloggen op “Mijn Rechtspraak”? De oude rol wordt vervangen: wat is daarvoor in de plaats gekomen en hoe werkt dat?

Liesbeth Strang, Hoofd Procesondersteuning bij BANNING, legt in één middag uit wat de gevolgen van KEI zijn voor secretaresses en andere ondersteuners van advocaten.

Uw docent:

Liesbeth Strang

lees meer › Direct inschrijven

Toeslagen en uitkeringen in de Echtscheidingspraktijk

 • 5 februari 2018 van 12.00 tot 16:45 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 4, MfN cat. 2: 4, NOvA: 4
  Niveau Actualiteit €399,- Prijs 

De aanspraak op toeslagen wijzigt vaak bij (echt)scheiding. Juist voor de categorie cliënten die in aanmerking komen voor toeslagen is de inkomensaanvulling vaak hard nodig. Hoe voorkomt u dat uw cliënten toeslagen moeten terugbetalen of toeslagen mislopen?

In cursus Toeslagen en uitkeringen in de Echtscheidingspraktijk leert u alles over de voorwaarden en hoogte van de verschillende toeslagen.Tijdens deze cursus bespreekt mr. Frank van den Barselaar de huurtoeslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de zorgtoeslag vanuit het perspectief van een echtscheiding of verbreking ongehuwde samenwoning. Hierbij besteedt hij ook aandacht aan de gevolgen voor de toeslagen van de inschrijving van kinderen op een bepaald adres, de alimentatieafspraken of de overige onderdelen van de financiële scheidingsregeling. Wist u dat een verhoging van de partneralimentatie onder omstandigheden voor de ontvanger kan leiden tot een lager netto inkomen?

Uw docent:

mr. Frank van den Barselaar

lees meer › Direct inschrijven

Actualiteiten Privacyrecht

Nieuwe wetgeving!

 • 13 februari 2018 van 9.30 tot 12.45 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 3, NOvA: 3
  Niveau Actualiteit €495,- Prijs 

25 Mei 2018 moet uw organisatie klaar zijn voor de nieuwe Europese Privacywetgeving. Zowel voor u, uw cliënten als uw medewerkers heeft dit grote gevolgen. Want organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen dan meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Wilt u graag in één ochtend bijgepraat worden over de laatste ontwikkelingen en de impact daarvan op uw praktijk of organisatie? Laat u dan op 13 februari in Utrecht bijpraten over onder andere deze belangrijkste actualiteiten:

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
 • de Uitvoeringswet AVG,
 • het voorstel voor een nieuwe e-Privacyverordening,
 • de evaluatie van het EU/US Privacy Shield,
 • nieuwe guidelines van de Artikel 29 Werkgroep enz. enz.

Om u in drie uur door de recente ontwikkelingen heen te kunnen praten, ligt het tempo van deze cursus hoog en wordt de basiskennis van de Wbp en de AVG bekend verondersteld.

Uw docent is mevrouw Mr. F.C. (Friederike) van der Jagt, advocaat bij Hunter Legal. Friederike werkte eerder als advocaat bij Van Doorne en Stibbe en als Senior Legal Counsel Privacy bij het antivirussoftwarebedrijf AVG/Avast. Friederike heeft door haar achtergrond zowel theoretische als praktische ervaring op het gebied van privacy. Friederike verzorgt regelmatig cursussen, onder meer voor de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen en heeft diverse privacypublicaties op haar naam staan. Daarnaast is zij arbiter bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, lid van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam en fellow bij het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Uw docent:

mr. Friederike van der Jagt

lees meer › Direct inschrijven

Nieuw Huwelijksvermogensrecht: nieuwe regels per 1-1-2018

De nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap

 • 15 februari 2018 van 13.30 tot 17:45 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 4, MfN cat. 2: 4, NOvA: 4
  Niveau Actualiteit €495,- Prijs 

De algehele gemeenschap van goederen wordt per 1 januari 2018 vervangen door de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen.De gevolgen van deze nieuwe wet zijn groot. Omdat het overgrote deel van de voorhuwelijkse schulden van de echtgenoten dan van rechtswege niet langer in de huwelijksgemeenschap valt, is er naar nieuw recht sprake van drie vermogens:

1. Het privévermogen van de ene echtgenoot
2. Het privévermogen van de andere echtgenoot
3. Het (afgescheiden) vermogen van de gemeenschap.

Weet u wat de nieuwe hoofdregel is over de omvang van de beperkte gemeenschap? Wat zijn de nieuwe uitzonderingen? Wat is de positie van de schuldeisers? Wat als één van de echtgenoten een eigen onderneming heeft in de vorm van een BV, NV, eenmanszaak, maatschap of VOF?

Om u in één middag te informeren organiseert Lexlumen de nieuwe Actualiteitencursus Nieuw Huwelijksvermogensrecht: nieuwe regels per 1-1-2018.

Uw docent:

mr. dr. Bart Breederveld

lees meer › Direct inschrijven

KEI: Succesvol Digitaal Procederen in Civiele Zaken

 • 5 maart 2018 van 13.00 tot 17:15 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten NMI cat. 2: 4, NOvA: 4
  Niveau Actualiteit €395,- Prijs 

De nieuwe regels rond het digitale procederen zijn per 1 september 2017 in Midden-Nederland ingevoerd. Wat betekent dit voor uw procespraktijk? Welke eisen worden aan de digitale procesgang gesteld? Wat is voor wie verplicht? Wat zijn de eisen aan de procesinleiding en hoe bereikt het oproepingsbericht de verweerder? Is mondelinge behandeling verplicht? Mogen er nog aanvullende processtukken worden ingediend? Wat zijn de nieuwe termijnen voor proceshandelingen? In de Actualiteitencursus KEI: Succesvol Digitaal Procederen in Civiele Zaken legt mr. drs. Pieterjan Vonk u uit wat de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de procespraktijk zijn. U krijgt als cursusmateriaal gratis het praktische handboek ‘Kort Begrip van KEI’.

Uw docent:

mr. drs. Pieterjan Vonk

lees meer › Direct inschrijven

Vastgoed voor Notarieel Medewerkers

Koop, levering en hypotheek toegelicht

 • 7 maart 2018 van 9.30 tot 17.00 uur uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 6, SOMN: 6
  Niveau Praktijkcursus €495,- Prijs 

Waar moet u opletten bij het opstellen van de koopovereenkomst, hoever strekt uw belehrungsplicht en hoe verhoudt zich dat met uw geheimhoudingsplicht? Wat is een appartementsrecht precies en waarom zijn de splitsingsakte en splitsingsreglement zo belangrijk? Wat zijn aandachtspunten bij het kadaster? Met welke overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting en soms ook aan omzetbelasting moet rekening gehouden worden?

In deze Praktijkcursus Vastgoed voor Notarieel Medewerkers (niveau basis plus) komen niet alleen de juridische aspecten van de notariële vastgoedpraktijk uitvoerig aan de orde, maar ook de belangrijkste fiscale aspecten

Uw docent:

mr. Aniel Autar

lees meer › Direct inschrijven

Echtscheidingsconvenanten: Juridisch en Fiscaal

Verbeter uw Convenanten

 • 8 maart 2018 van 9.30 tot 17:15 uur
  Holiday Inn RAI Amsterdam
 • Punten KNB: 6, MfN cat. 2: 6, NOvA: 6
  Niveau Verdieping €695,- Prijs 

Om de gevolgen van een echtscheiding goed te regelen is een ondubbelzinnig echtscheidingsconvenant essentieel. U leert in de Verdiepingscursus Echtscheidingsconvenanten niet alleen hoe u een juridisch onduidelijk of onvolledig convenant voorkomt, maar ook hoe uw convenanten voor uw cliënt fiscaal geoptimaliseerd zijn. De docenten geven u praktische tekstvoorbeelden waarmee u uw convenanten direct kunt verbeteren.

Uw docenten:

mr. Frank van den Barselaar
mr. Thomas Subelack

lees meer › Direct inschrijven

Praktijkcursus Conflicten en Contracten in de Bouw

Contracten maken, issues bij contractuitleg en geschilbeslechting

 • 8 maart 2018 van 10.00 tot 16.30 uur
  BCN Arena Amsterdam
 • Punten KNB: 5, NOvA: 5
  Niveau Praktijkcursus €695,- Prijs 

Aan de hand van casuïstiek en recente jurisprudentie behandelen vastgoedadvocaat Bas Martens van Lexence en bedrijfsjurist Infra Nicole Verheij van Heijmans bv de juridische en praktische doorvertaling van contracten op de bouwplaats in 3 blokken:

1. Contracten maken
2. Conflicten
3. Conflictbeslechting

U krijgt dus onder andere details over:

De juiste keuze van de contractvorm: traditionele vs. geïntegreerde contracten; UHV 2012, UHV/GC 2005, bijzondere contractvormen, zoals hybride contractvormen

Tips en trucs over het anticiperen op en voorkomen van geschillen:

 • Wat leg je wel/niet vast?
 • Bewijslastverdeling
 • Termijnen en betalingen
 • Van voorlopig naar definitief ontwerp
 • Wijziging op een UHV/GC contract door opdrachtgever na aanbesteding
 • Aannemer op stoel van ontwerper/architect

Geschillen: issues bij contractuitleg

 • Voortijdige beëindiging aannemingsovereenkomst: opzeggen of ontbinden
 • Schadevergoeding voor aannemer of opdrachtgever
 • Oorzaak vertraging
 • Doorbouwen tijdens conflict: wie is waarvoor aansprakelijk?
 • Is aannemer volledig aansprakelijk bij vertraging
 • Waarschuwingsplicht
 • Korting
 • Termijnverlenging
 • Aansprakelijkheid na oplevering

Kortom: in één dag bent u weer volledig up-to-data als het om contracten en geschillen in de bouw gaat!

Uw docenten:

mr. Bas Martens
mr. Nicole Verheij

lees meer › Direct inschrijven

Ruzie over de Erfenis

Succesvol procederen in erfrechtzaken

 • 13 maart 2018 van 9.30 tot 17:00 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 6, MfN cat. 2: 6, NOvA: 6
  Niveau Actualiteit €595,- Prijs 

Het aantal erfrechtzaken neemt toe en het voeren van een succesvolle procedure in een erfrechtzaak vergt speciale kennis. Welke rechtsingang moet worden gekozen? Wie is de bevoegde rechter? Wie moet in de procedure worden betrokken? Welke informatie is nodig en hoe verkrijgt u deze? Wie moet gedagvaard worden bij een vordering op de nalatenschap? Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Wet Bescherming Erfgenamen tegen Schulden? In de zeer goed gewaardeerde Actualiteitencursus Ruzie over de Erfenis behandelen Koert Boshouwers en Fons Stollenwerck alle voor een erfrechtzaak belangrijke onderwerpen zodat u succesvol een procedure kunt voeren.

Uw docenten:

mr. Koert Boshouwers
prof.dr. Fons Stollenwerck

lees meer › Direct inschrijven

Verdiepingscursus Praktijkgericht Inzicht in de Jaarrekening

Kunt u de operationele en financiële risico’s van een organisatie herkennen aan de hand van de jaarrekening?

 • 13 maart 2018 van 10.00 tot uur
  Hotel Mitland Utrecht
 • Punten HQ: 6, KNB: 6, NEVOA: 6, NOvA: 6
  Niveau Verdieping €695,- Prijs 

Inzicht in jaarrekeningen is essentieel voor iedere jurist. Waarderingsmethodieken, analyse van rentabiliteit en solvabiliteit, herkenning van risico’s en het doorzien van manipulatie. U wilt het allemaal begrijpen en weten waar u op moet letten. Tijdens de cursus Praktijkgericht inzicht in de jaarrekening leert u dit!

Uw docent:

drs. Richard Take

lees meer › Direct inschrijven

Grondverwerving en Waardebepaling van Vastgoed

Nieuwe cursus!

 • 14 maart 2018 van 10.00 tot 16.30 uur uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 5, NOvA: 5
  Niveau Actualiteit €695,- Prijs 

Grond kan op verschillende manieren worden geacquireerd. Deze verschillende mogelijkheden van grondverwerving brengen ook verschillende waarderingswijzen en waarderingsgrondslagen met zich mee.

Tijdens deze cursus behandelt Frederik de Bruijne van Gloudemans verschillende werkwijzen voor de waardering van onroerend goed. Uiteraard komt ook de invloed van de waardering op de uiteindelijk waarde aan de orde, evenals de actuele jurisprudentie.

Op de nieuwe cursus ‘Grondverwerving en waardebepaling van vastgoed’ krijgt u in ieder geval inzicht in de actualiteiten over:
– de Grondexpoitatiewet
– Planschade waardedaling
– Onteigening
– de Wet Voorkeursrecht Gemeenten
– Actuele jurisprudentie

Uw docent:

Drs. ing. F.H. de Bruijne MRICS RT

lees meer › Direct inschrijven

Actualiteiten Flexibele Arbeidsrelaties

Inclusief gevolgen Care4Care uitspraak

 • 16 maart 2018 van 10.00 tot 16.40 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten NOvA: 5
  Niveau Actualiteit €595,- Prijs 

De wijzigingen die de WWZ  voor flexibele arbeidsrelaties heeft gebracht zijn groot. Care4Care/STIPP heeft veel impact. Nu heeft het nieuwe kabinet ook nog eens verstrekkende plannen voor ‘flexibele arbeid’. De hoogste tijd voor een update!

Rechter Ellen de Groot en advocaat Diana de Wolff behandelen de juridische actualiteiten van onderstaande arbeidsrelaties:
1. Payrolling
2. Uitzendarbeid en contracting
3. Contracten voor bepaalde tijd
4. Opvolgend werkgeverschap in situaties als outsourcing en heraanbesteding
5. Oproeparbeid en min-max-contracten

Schrijf u snel in voor deze zeer actuele cursus!

Uw docenten:

mr. Ellen de Groot
mr. Diana de Wolff

lees meer › Direct inschrijven

Nieuw Huwelijksvermogensrecht voor Notarieel Medewerkers

 • 19 maart 2018 van 9.30 tot 17.00 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 6, SOMN: 6
  Niveau Praktijkcursus €495,- Prijs 

Het huwelijksvermogensrecht wijzigt per 1 januari 2018, met grote gevolgen voor de notariële praktijk. De nieuwe Wet Beperking Gemeenschap van Goederen roept veel vragen op. Ook voor 2018 gehuwde paren zullen uw advies willen hebben over de mogelijke gevolgen van deze wet voor hun huidige huwelijksvermogensregime. Als zij staande huwelijk huwelijkse voorwaarden willen maken of juist hun huwelijkse voorwaarden willen opheffen, wat betekent dat voor de huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen van hun huwelijk? Moeten ondernemers sowieso altijd huwelijkse voorwaarden maken en waarom ? Wel of geen periodiek verrekenbeding adviseren ?

Bij overlijden bepaalt de omvang van de door het overlijden ontbonden huwelijksgemeenschap mede de omvang van de nalatenschap van de overleden echtgenoot. Wat valt er wel en wat valt er niet in de huwelijksgemeenschap? In echtscheidingsprocedures wordt steeds vaker aan de notaris gevraagd de door hem of haar gemaakte huwelijkse voorwaarden toe te lichten. Wat hebben de echtgenoten bedoeld ? Waar moet u als medewerker allemaal op letten?

Uw docent:

prof.dr. Fons Stollenwerck

lees meer › Direct inschrijven

Nieuwe Wetgeving UBO-register & WWFT: Structureren van Vermogen

Nieuwe wetgeving maakt anonimisering moeilijker

 • 21 maart 2018 van 10.00 tot 16.30 uur
  Holiday Inn Arena Towers
 • Punten HQ: 5, KNB: 5, NEVOA: 5, NOvA: 5
  Niveau Actualiteit €695,- Prijs 

De Minister wil begin 2018 het wetsvoorstel voor de Implementatiewet anti-witwasrichtlijn bij de Tweede Kamer indienen. Direct hierna volgt het wetsvoorstel met betrekking tot het UBO-register. Invoering is hoogstwaarschijnlijk 1 juli as. De gevolgen zijn groot. Wilt u weten wat de kansen en bedreigingen zijn?

Schrijf u dan nu in voor de cursus Het UBO-register & de WWFT: structureren van Vermogen.

U krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is de definitie voor UBO?
 • Welke ondernemingen en entiteiten worden uitgezonderd voor de plicht om UBO gegevens in te schrijven in het handelsregister?
 • Buitenlandse rechtspersonen met hoofdvestigingen in NL, wel of niet uitgezonderd?
 • Welke informatie moet in het UBO register worden opgenomen?
 • Wie krijgt toegang tot welke UBO informatie?
 • Is alle UBO informatie voor iedereen inzichtelijk?
 • Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s?
 • Welke gegevens worden afgeschermd en wat zijn daar de uitzonderingen op?
 • Hoe werken de procedures?
 • Cliëntenonderzoek: wat als bij uitgebreid onderzoek blijkt dat de UBO informatie afwijkt van de UBO informatie uit het Handelsregister?

Wat zijn de kansen en bedreigingen? U krijgt van notaris Jan Willem Schenk (HVK Stevens) en advocaat Duco Lodder vanuit verschillende invalshoeken duidelijkheid over dit ingrijpende wetsvoorstel.

Uw docenten:

mr. Duco Lodder
mr. Jan Willem Schenk

lees meer › Direct inschrijven

De WWFT, toegelicht door deskundigen

Nieuwe cursus!

 • 22 maart 2018 van 15.30 tot 20.15 uur uur
  Hotel Mitland Utrecht
 • Punten KNB: 4, NBA: 4, NOvA: 4, RB: 4, SOMN: 4
  Niveau Actualiteit €545,- Prijs 

De Minister heeft op 12 oktober jl. wetsvoorstel 34.808, de Implementatiewet Vierde anti-witwasrichtlijn bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel met betrekking tot het UBO-register zal spoedig volgen. Invoering is hoogstwaarschijnlijk 1 juli 2018. De gevolgen zijn groot. Wat betekent dit voor u?

De WWFT is van toepassing bij financiële transacties. Dus ook als een kantoorgenoot van u arbeidsrechtelijk een overname of fusie begeleidt! Als u een verkooptransactie of bemiddelingsopdracht uitvoert of voordat u een zakelijke overeenkomst met uw cliënt sluit en diensten levert moet u een cliëntenonderzoek hebben gedaan. De WWFT is dus van toepassing op u, uw kantoorgenoten én uw cliënten. Deze wetgeving gaat nu ingrijpend wijzigen. De gevolgen zijn groot:

 • Uitbreiding sanctie mogelijkheden
 • Zwaardere handhaving: vergunning kan ingetrokken worden
 • Bevoegdheden van toezichthouder om waarschuwing uit te vaardigen: naming and shaming
 • Nieuwe vereisten voor de nieuwe functie van Compliance Officer

Bovendien heeft u een wettelijke opleidingsplicht op grond van de WWFT. Speel op safe: schrijf u nu in voor deze cursus!

Uw docenten:

mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers
mr. A.T.A. Tilleman LL.M.

lees meer › Direct inschrijven

Een kijkje in de keuken van de familierechter

Hoe overtuigt u de rechter?

 • 5 april 2018 van 10.00 tot 16:30 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten MfN cat. 2: 5, NOvA: 5
  Niveau Verdieping €595,- Prijs 

Hoe komt de rechter tot een beslissing? Hoe kunt u hier als advocaat invloed op uitoefenen? Wat zijn voor de rechter relevante stukken?

In deze cursus krijgt u inzicht in hoe de familierechter zijn zaken voorbereidt én hoe hij tot zijn beslissing komt. Zo is er bijvoorbeeld speciale aandacht voor het huwelijksvermogensrecht omdat u hierin meer successen kan behalen voor uw cliënten als u meer inzicht heeft in het beslismodel van de rechter. Ook besteden de docenten aandacht aan alimentatiezaken, een rechtsgebied dat steeds in ontwikkeling is en waarbij de rol van de advocaat bepalend is.

Uw docenten:

mr. Eva van Abbe
mr. Liesbeth de Beij

lees meer › Direct inschrijven

Projectfinanciering van Vastgoed

Nieuwe cursus!

 • 11 april 2018 van 9.30 tot 19.45 uur
  Holiday Inn RAI Amsterdam
 • Punten KNB: 8, NOvA: 8
  Niveau Verdieping €995,- Prijs 

Na een korte introductie van de belangrijke begrippen als ‘balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht’ neemt specialist Charles Nijenhuis u mee naar de betekenis van projectplanningen: de liquiditeits- en rentabiliteitsprognose van een project (voorcalculatie) en de waardering van onderhanden werk (projecten) in de jaarrekening (nacalculatie en beheer).

In de middag en avond staat vastgoedfinanciering en risicoanalyse van diverse projectenvormen op het programma. Aan de hand van voorbeelden krijgt u meer inzicht in zaken als:

 • Traditionele (onder)aanneming, Bouwteam samenwerking
 • Publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS)
 • Grondgebonden (woning)bouw: Case: Amersfoort Vathorst
 • Turn-key projecten
 • Herontwikkeling: Residuele grondwaardeberekening.
 • Vastgoedtransformatie. Case: Wonen in een kantoor
 • Build-operate-transfer projecten. Case: Leven van de wind
 • Projectfinanciering in de weg- en waterbouw: design, construct, finance & maintain-contracten. Case: Rijden onder water.
Uw docent:

Charles Nijenhuis

lees meer › Direct inschrijven

Masterclass Aandeelhoudersovereenkomsten

Artikel voor artikel een aandeelhoudersovereenkomst bespreken

 • 12 april 2018 van 10.00 tot 16.00 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 5, NEVOA: 5, NOvA: 5
  Niveau Masterclass €695,- Prijs 

Heeft u ook regelmatig met conflicten rondom aandeelhoudersovereenkomsten en statuten te maken? Zijn uw modellen up-to-date met de meest recente jurisprudentie?

Onder deskundige leiding van Arnaud Wilod Versprille loopt u door een aandeelhoudersovereenkomst, artikel voor artikel. De laatste inzichten over de integrale opzet van een aandeelhoudersovereenkomst komt aan bod. Maar ook de beste samenhang tussen aandeelhoudersovereenkomst en statuten. En concrete bepalingen artikel voor artikel. Het model krijgt u mee!

Aan bod komen:
Reden samenwerking, Inbreng (geld, lening, kennis, IE, netwerk?); Governance en zeggenschap; Winstuitkering en verdeling; Oplossing geschillen / dead lock; Bedrijfsplan / strategie / aanpassingen; Wijzigende omstandigheden / cash-behoefte (lock-up, horizon?); Exit (prijs? earn-out, bor/bof?); Geschillen (uitstotings- / uittredingsrecht); Europese omzetting (mag dit? wetsvoorstel?); Vereenvoudigde splitsing; Fusie (valkuil: OG?)

In één dag krijgt u van Arnaud Wilod Versprille, lid van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de NOvA en KNB, een helder en actueel beeld van de mogelijkheden van aandeelhoudersovereenkomst en statuten, voor zowel het notariaat als de advocatuur. Schrijft u zich snel in, het aantal plaatsen is beperkt.

In één dag is uw kennis van aandeelhoudersovereenkomst en statuten up-to-date!

Uw docent:

mr. Arnaud Wilod Versprille

lees meer › Direct inschrijven

Hoger Beroep onder de WWZ

Inclusief praktische (proces)tips!

 • 13 april 2018 van 9.30 tot 17.00 uur
  Holiday Inn RAI Amsterdam
 • Punten NOvA: 6
  Niveau Verdieping €695,- Prijs 

Wat zijn de gevolgen van het baanbrekende arrest van de Hoge Raad van 30 juni jl.? Hoe gaan kantonrechters de persoonlijke omstandigheden uitleggen in relatie tot de billijke vergoeding?

Wat zijn de gevolgen van de Mediant-arresten van de Hoge Raad?

Ook verschijnen er steeds meer WWZ-uitspraken van de Gerechtshoven. Om uw cliënten goed te adviseren in arbeidszaken, is het van groot belang dat u volledig op de hoogte bent van de procedure in hoger beroep. Weet u alles al over het grievenstelsel en de devolutieve werking? Welke formaliteiten zijn van belang en wat houdt de twee-conclusie-regel precies in?

Leer stap voor stap van President van het Gerechtshof Amsterdam, Herman van der Meer en arbeidsrechtspecialist van Houthoff Buruma, Naomi Dempsey wat u precies moet doen om onder de WWZ succesvol hoger beroep in te stellen, óf om u hier succesvol tegen te verweren.

Uw docenten:

mr. Naomi Dempsey
mr. Herman van der Meer

lees meer › Direct inschrijven

Negatieve Nalatenschappen

De afwikkeling van insolvente nalatenschappen: inclusief Wet Bescherming Erfgenamen tegen Schulden

 • 17 april 2018 van 10.00 tot 17:00 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 5, MfN cat. 2: 5, NOvA: 5
  Niveau Actualiteit €595,- Prijs 

Het wetsvoorstel ‘Bescherming Erfgenamen tegen Schulden’ is op 1 september 2016 in werking getreden. De gevolgen van deze nieuwe wetgeving voor de erfrechtpraktijk zijn groot. Erfgenamen kunnen vanaf 1 september hun privévermogen beter kunnen beschermen tegen een onverwachte schuld uit een erfenis. Er is onder nieuwe recht pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers. Er komt een nieuwe uitzonderingsclausule voor gevallen waarin de erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld. Bent u al op de hoogte van deze nieuwe wetgeving?

Uw docent:

Prof.mr. drs. J.W.A. (Jan) Biemans

lees meer › Direct inschrijven

Engelstalig Contracteren en Procederen

U spreekt Engels, u bent juridisch onderlegd, maar contracteren en procederen in het Engels?

 • 17 april 2018 van 10.00 tot 16.00 uur
  Holiday Inn RAI Amsterdam
 • Punten NEVOA: 5, NOvA: 5
  Niveau Verdieping €595,- Prijs 

In het arrondissement Rotterdam is het sinds kort mogelijk om in bepaalde zaken Engelstalig te procederen. Ook als u niet frequent in Rotterdam procedeert is spreek- en schrijfvaardigheid in het Engels waardevol. Bovendien ligt er een concept-wetsvoorstel dat engelstalig procederen binnenkort mogelijk maakt in complexe handelszaken als partijen dat hebben afgesproken.

Vereiste is natuurlijk wel dat u zich zonder schroom en mét de juiste juridische terminologie kunt uitdrukken in het Engels.

Kent u bijvoorbeeld de juiste toepassing van de termen ‘damages’ en ‘indemnification’? Dit is één van de valkuilen voor Nederlandse advocaten En weet u dat ‘ontbinden’ lang niet altijd met ‘rescind’ te vertalen is? U krijgt een ‘error sheet’ met voorbeeldzinnen en veelgemaakte fouten mee!

Met ingang van 1 januari 2016 is het (in Rotterdam) mogelijk om Engelstalig te procederen. Kunt u zich vaardig uitdrukken in het Engels, zowel verbaal als schriftelijk? Ook in een procedure?

De cursus Engelstalig Contracteren en Procederen is voor advocaten die zich zonder schroom in het Engels willen kunnen uitdrukken. De opzet van deze cursus is kleinschalig en u krijgt zo volop de kans uw taalvaardigheid te oefenen en te verbeteren. U raakt vertrouwd met juridische terminologie in het Engels én de verschillen met de Nederlandse juridische terminologie.

Uw docent:

mr. drs. Marja Slager

lees meer › Direct inschrijven

Alimentatierekenen met kasstromen

Nu tijdelijk € 100,- vroegboekkorting!

 • 29 mei 2018 van 13.00 tot 17.45 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 4, MfN cat. 2: 4, NOvA: 4
  Niveau Verdieping €495,- Prijs 

Het vaststellen van de alimentatie die een ondernemer moet betalen blijft ingewikkelde materie. De alimentatie moet vanuit toekomstige winsten betaald worden, maar hoe stelt u deze winst vast? Hoe moet het inkomen van de DGA worden vastgesteld?
Uit jurisprudentie van Hoge Raad volgt, dat bij de beantwoording van de vraag of een DGA winst uit de BV aan zichzelf kan uitkeren, niet alleen rekening dient te worden gehouden met de dwingendrechtelijke bepalingen van boek 2 BW maar óók met de kasstromen die voortvloeien uit de onderneming. Maar hoe bepaalt u nu deze kasstromen?

Lexlumen organiseert voor u  de Verdiepingscursus “Alimentatierekenen met kasstromen”. In deze cursus leert u wat een kasstroom is en hoe u de kasstroom in de alimentatie berekening moet betrekken. U krijgt inzicht in de samenhang tussen de balans-, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Zelfwerkzaamheid staat in de cursus centraal.

Uw docenten:

Rob Kooger, RA FM
mr. Alexander Labohm

lees meer › Direct inschrijven

Erfrecht en Boedelafwikkeling voor Notarieel Medewerkers

Speciale aandacht voor tuchtrecht en uw eigen aansprakelijkheid

 • 31 mei 2018 van 9.30 tot 17:00 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 6, SOMN: 6
  Niveau Praktijkcursus €495,- Prijs 

Wat moet u de cliënt bij het eerste contact al meegeven aan informatie? Welke stukken wilt u en moet u in uw dossier zien te krijgen ? Wat zijn mogelijke valkuilen die kunnen leiden tot uw (persoonlijke) civielrechtelijke aansprakelijkheid en die van de notaris, die ook nog eens tuchtrechtelijk aansprakelijk kan worden. De (tucht)rechtspraak maakt duidelijk dat er – vooral in de boedelpraktijk – nog eens iets mis gaat. Missers die bij kennis van zaken te vermijden waren geweest. Waar moet u als medewerker allemaal op letten? In deze cursus komen niet alleen de juridische aspecten uitvoerig aan de orde, maar ook de praktische aspecten van het afwikkelen van een nalatenschap

Uw docent:

prof.dr. Fons Stollenwerck

lees meer › Direct inschrijven

Erfrecht en Procesrecht

Oplossingen voor problemen in erfrechtprocedures

 • 11 juni 2018 van 9.30 tot 16:45 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten MfN cat. 2: 6, NOvA: 6
  Niveau Verdieping €595,- Prijs 

Procederen in erfrechtzaken is complex. Het is niet altijd helder geregeld wie de bevoegde rechter is en welke rechtsingang geldt. Ook zijn bij de afwikkeling van een nalatenschap vaak veel personen betrokken: erfgenamen en zij die het graag willen worden; legitimarissen en andere wettelijke gerechtigden; executeurs en bewindvoerders, al dan niet in combinatie; vereffenaars. Moet u al deze personen in een procedure betrekken? En zo ja, hoe en op welk moment? En wat als er beslag is gelegd? In de cursus Erfrecht en Procesrecht behandelen de docenten met u de problemen die in erfrechtprocedures kunnen opkomen én geven u de oplossingen

Uw docenten:

mr. Petra Knoppers
mr. drs. Jan Hein Lieber

lees meer › Direct inschrijven

Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

 • 12 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur
 • Punten KNB: 5, NOvA: 5, SOMN: 5
  Niveau Actualiteit €695,- Prijs 

De gevolgen van de nieuwe Wet Bestuur & Toezicht zijn groot: – Er wordt een uniforme tegenstrijdig belangregeling gecreëerd die geldt voor alle rechtspersonen; – Uniforme regeling voor hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders en toezichthouders voor het tekort in een faillissement bij onbehoorlijke taakvervulling als belangrijke oorzaak van het faillissement; – De huidige regeling voor aansprakelijkheid van bestuurders van kapitaalvennootschappen voor het tekort in de boedel bij faillissement wordt verplaatst naar de faillissementswet (het nieuwe art. 106a Fw in plaats van artt. 2:139 en 2:248 BW); – Deze aansprakelijkheidsregeling in de Faillissementswet wordt van toepassing verklaard op alle rechtspersonen en wordt naast de bestuurders ook van toepassing op de toezichthouders. Kortom: schrijf u snel in om in één dag van een notaris en advocaat de gevolgen van deze nieuwe wetgeving voor uw cliënten te leren.

Uw docenten:

mr. Christian van Megchelen
mr. Arnaud Wilod Versprille

lees meer › Direct inschrijven

Executieveilingen nieuwe-stijl in de praktijk

Nieuwe Wet Executieveilingen en veel praktische tips en trucs

 • 14 juni 2018 van 13.30 tot 16.45 uur
  BCN Utrecht CS
 • Punten KNB: 3, NEVOA: 3, NOvA: 3
  Niveau Verdieping €395,- Prijs 

Heeft u met executieveilingen te maken of krijgt u hier binnenkort mee te maken? Tijdens deze cursus krijgt u vanuit een praktische en juridische insteek inzicht in de dagelijkse praktijk van executieveilingen. U leert wat u moet weten, waar u aan moet denken en welke veelgemaakte fouten u kunt voorkomen.

Docent is mr. dr. Sander Steneker, Universitair hoofddocent in Nijmegen en rechter-plaatsvervanger. Sander heeft de laatste jaren veel gepubliceerd, postacademisch onderwijs gegeven én geadviseerd over hypotheek, beslag en executie. Daarnaast is hij betrokken bij het opstellen van de de nieuwe wetgeving voor Algemene Veilingvoorwaarden Voor Executieveilingen (AVVE).

Uw docent:

mr. dr. Sander Steneker

lees meer › Direct inschrijven

2 dagen
De Wft & het Civiel Fiscaal Optimaal Structureren van Fondsen: 2-daagse verdiepingscursus

Het verschil tussen open end en closed end fondsen

 • 14 juni 2018 van 13.30 tot 17.00 uur uur
  Holiday Inn Arena Towers
 • Punten KNB: 11, NOvA: 11
  Niveau Masterclass €1495,- Prijs 

Wilt u als jurist uw kennis over diverse soorten fondsen vergroten? Deze cursus is interessant voor elke advocaat, notaris en toezicht- of trustjurist die met het structureren van fondsen en de gevolgen van AIFMD te maken heeft. Op 14 juni (13.30 – 20.00 uur) en 15 juni (10.00 – 17.00 uur) zijn dit de drie hoofdonderwerpen van deze intensieve cursus:

 1. Wft/overheidstoezicht: is een vergunning vereist of is een vrijstelling van toepassing? Als een vergunning nodig is wat omvat dit?
 2. Structureren: welke rechtsvorm is gepast? Een fonds voor gemene rekening, BV, NV, commanditaire vennootschap, of een coöperatie? Dat verschilt van geval tot geval en heeft naast een civiele, ook een sterke fiscale component.
 3. Civiele aspecten: als een structuur gekozen is, hoe wordt deze dan als rechtspersoon ingericht? Welke documenten zijn vereist? Welke wederzijdse rechten en plichten hebben beheerder en beleggers? Hoe is de zeggenschap tussen die partijen verdeeld? Wat is de rol van kapitaalstromen en beloningsmodellen? Wat zijn de typische onderhandelingspunten?

De rode draad die door deze cursus loopt is het verschil tussen open end fondsen (waar beleggers periodiek uit kunnen stappen tegen terugbetaling van hun inleg) en closed end fondsen (waar beleggers 8 tot 10 jaar vast zitten). Van advocaat Maurits Tausk, fiscalist Michiel Hoozemans én van Thijs van Aubel van de AFM krijgt u antwoord op o.a. de volgende vragen:

 • Welke mogelijkheden zijn er om een fonds te structureren?
 • Welke documentatievereisten zijn er bij het structureren van een fonds?
 • VBI versus FBI, wat zijn de verschillen?
 • Wat is de toegevoegde waarde van een ‘term sheet’ voor u?
 • Wat zijn de reikwijdten van de AIFMD en de Wft?
 • Welke eisen worden er gesteld aan beleidsbepalers?
 • Welke rol spelen trustkantoren en banken als ‘depositaries’?
 • Welke rol speelt de AFM bij fondsbeheer? De toezichthouder aan het woord.

Na afloop van deze cursus kent u de risico’s en kansen op vennootschappelijk- en toezichtrechtelijk vlak.

Uw docenten:

mr. Michiel Hoozemans
mr. Maurits Tausk
Drs. Thijs van Aubel

lees meer › Direct inschrijven

Actualiteiten Franchiseovereenkomsten en -conflicten

Inclusief actuele jurisprudentie

 • 26 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur
  Hotel Mitland Utrecht
 • Punten KNB: 6, NEVOA: 6, NOvA: 6
  Niveau Verdieping €695,- Prijs 

Belangrijke nieuwe ontwikkelingen bij franchise! Verhoudingen franchisenemer en -gever wijzigen:
1. Minister Kamp heeft 12 april 2017 het wetsvoorstel om de Nederlandse Franchisecode wettelijk te verankeren bij de Tweede Kamer ingediend. De gevolgen voor franchisenemer en -gever zijn groot.

2. Baanbrekend arrest! De Hoge Raad heeft op 24 februari 2017 bepaald dat de franchisenemers hun moederorganisatie voortaan makkelijker aansprakelijk kunnen stellen voor ondeugdelijke winst-en omzetprognoses! Wilt u de details van dit arrest leren kennen? Wilt u weten in hoeverre uw cliënten hier mee te maken kunnen krijgen als kans of bedreiging? Er zijn voortdurend conflicten over franchise-overeenkomsten. In één dag praten Derk van Dam en Kees Kan u weer volledig bij over de actuele ontwikkelingen:

 • Op 1 juli 2016 is de Wet op Acquisitiefraude in werking getreden. Deze versterkt de positie van de franchisenemers in geval van ondeugdelijke informatie in de pre-contractuele fase
 • De rechter kan op grond van deze nieuwe wet de bewijslast verleggen van franchisenemer naar franchisegever
 • Veel voorkomende kwesties als omzetprognoses, concurrentiebedingen, wijziging van formules, internetverkoop, beëindigingsperikelen en zorgplichten
 • Update jurisprudentie – in 2016 en 2017 zijn meer dan 30 arresten van gerechtshoven gepubliceerd in franchisezaken. Wat kunt u van deze arresten leren?
 • De Nederlandse Franchise Code is zeer actueel: de minister gaat deze wettelijk verankeren. Wat betekent dit voor de positie van franchisenemers en -gevers, hoe zal de NFC in de praktijk zijn beslag krijgen?

Kortom, u bent met de praktijkcursus ‘Actualiteiten Conflicten Franchise-overeenkomsten’ in één dag weer volledig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Uw docenten:

mr. Derk van Dam
mr. Kees Kan

lees meer › Direct inschrijven

De Rechtspositie van de Statutair Bestuurder

Arbeidsrechtelijke én vennootschapsrechtelijke aspecten

 • 26 juni 2018 van 10.00 tot 16.15 uur
  Hotel Mitland Utrecht
 • Punten KNB: 5, NOvA: 5
  Niveau Actualiteit €595,- Prijs 

De arbeidsrechtelijke én vennootschapsrechtelijke rechtspositie van de statutair bestuurder is complex. Zo heeft een statutair bestuurder in het arbeidsrecht een uitzonderingspositie ten opzichte van reguliere werknemers, en is de inrichting van de vennootschap bepalend voor de aansprakelijkheid van bestuurders.

Tijdens deze actualiteitencursus bespreken de docenten, mede aan de hand van de nieuwe wetgeving (Wetsvoorstel Bestuur & Toezicht Rechtspersonen en de aansprakelijkheid van de bestuurder) en actuele jurisprudentie (HR 17/2/2017 i.v.m. aansprakelijkheid bestuurder!) , de belangrijkste arbeidsrechtelijke én vennootschapsrechtelijke aspecten van de rechtspositie van de statutair bestuurder.

Uw docenten:

mr. Maureen te Poel
mr. Irene Tax

lees meer › Direct inschrijven

Cursussen filteren:

Rechtsgebied
Maand
Locatie
Niveau
Punten van

Volg ons op
Twitter LinkedIn