0
8 ,9
Gemiddelde
waardering
 

Live Online Cursus Actualiteiten Ontslag via UWV

Uitgebreid aandacht voor de Uitvoeringsregels!

mr. Jan Meijer

Landelijk Manager UWV WERKbedrijf

do 6 juni 2024
9.30 - 12.50 uur
€ 295,-
€ 245,-
Actualiteit
Live Online Cursus
3 NOvA PO
 
 

Inhoud

Actueel: Nu met €50,- voorjaarskorting!

Er zijn veel actuele ontwikkelingen rondom ontslag via UWV. Bijvoorbeeld de 3 nieuwe sets Uitvoeringsregels, die gelden sinds 1 april 2023.

Bovendien neemt het aantal reorganisaties flink toe door o.a. de aanhoudende inflatie, bedrijven die belastingschulden en/of NOW subsidie moeten terugbetalen, etc.

Bereid u hier op voor en schrijf u nu in voor deze live online cursus met UWV manager Jan Meijer. In 3 uur bent u weer helemaal up to date: u kunt direct in de middag met de nieuwtjes aan de slag!

Jan Meijer bespreekt onder andere met u:
- de inhoud van de gewijzigde/aangevulde Uitvoeringsregels per 1 april 2023, waaronder de uitvoeringsregels rondom procedurele aspecten en collectief ontslag (WMCO);
-actuele jurisprudentie rondom bedrijfseconomisch ontslag (A-grond) en de vertaalslag daarvan naar de ontslagpraktijk;
- meer 'menselijke maat' bij de uitvoering van de ontslagtaak: wat merkt u hiervan in de praktijk?
- de stand van zaken rondom de in de Voortgangsbrief van 3 april 2023 door de Minister aangekondigde arbeidsmarkt-maatregelen en de effecten daarvan op onder meer de UWV ontslagprocedure.

 

Programma

9.25 uurToegang tot Zoom
9.30 uurActualiteiten UWV procedure - Jan Meijer
 • De gemiddelde duur van een ontslagprocedure: waarom moet u deze weten?
 • Hoe groot is het risico op een procedure bij de rechter nádat UWV op de ontslagaanvraag heeft beslist?
 • Actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag, in het bijzonder de uitvoeringsregels rondom procedurele aspecten en de Wet melding collectief ontslag (WMCO)
 • In hoeverre houdt UWV bij de beoordeling van ontslagaanvragen rekening met afspraken in een CAO of sociaal plan?

Actualiteiten Bedrijfseconomisch ontslag

 • Hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Enkele praktijkgevallen.
 • De beoordeling van ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden waar op de achtergrond een verstoorde relatie of disfunctioneren speelt?
10.30 uurKorte pauze
10.40 uurActualiteiten Bedrijfseconomisch ontslag (vervolg)
 • Belangrijke opletpunten bij het bepalen van de ontslagvolgorde (afspiegeling):
  • werknemer werkt al enige tijd in een andere functie dan die waarin hij werd aangesteld;
  • werkgever laat oude functie(s) vervangen en creërt nieuwe functie(s) (stoelendansmethode);
  • werkgever onderbouwt de onderlinge uitwisselbaarheid van functies met een rapport van een externe;
  • werkgever verklaart dat functiebeschrijvingen tijdens en ten behoeve van de UWV-procedure zijn gemaakt.
 • Belangrijke aspecten en opletpunten bij herplaatsing (start van de inspanning tot herplaatsing; aanvang en einde redelijke termijn; rol van werkgever en werknemer bij herplaatsing; reikwijdte en norm bij herplaatsing), onder meer voortvloeiende uit jurisprudentie op de A- en de B-grond
11.40 uurKorte pauze
11.50 uurActualiteiten Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
 • toetsings criteria en jurisprudentie (B-grond)
 • de gewijzigde Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
 • wat als de werkgever geen verklaring van de bedrijfsarts en/of een WIA-beschikking van UWV kan overleggen?;
 • jurisprudentie rondom ‘eigen werk in aangepaste vorm’;
 • actualiteiten rondom de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging.
12.50 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Online

Live Online Cursus