0
 

mr. Jan Meijer

Landelijk Manager UWV WERKbedrijf


 

Introductie

Mr. Jan Meijer is manager Arbeids- en Ontslagrecht op de landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV


 

Cursussen


Actualiteiten Ontslag via de Kantonrechter en het UWV

Actueel: Deze cursus gaat op locatie door conform richtlijnen van het RIVM

Mede door Corona zijn er vele belangrijke ontwikkelingen in het arbeidsrecht: => De invloed van Corona op de relatie werkgever en werknemer; => Nieuwe Uitvoeringsregels van het UWV (zomer 2020); => (Naderende) bedrijfseconomische ontslagen; => Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure; => Het ontslagrecht is met de invoering van de WAB op 1 januari 2020 ook nog eens opnieuw ingrijpend gewijzigd! Kortom: laat u op deze masterclass met Jan Meijer (UWV) en Ellen de Groot (rechter) in een exclusieve setting met beperkt aantal deelnemers bijpraten. U bent hierna weer geheel op de hoogte van de ontslagprocedures via de kantonrechter en het UWV! Kijk snel in het programma voor de overvloed aan actuele onderwerpen die docenten voor u behandelen!

mr. Jan Meijer
mr. Ellen de Groot
do 10 december 2020
9.30 - 16.45 uur
695,-
Masterclass
Amsterdam/Schiphol/Hoofddorp
6 PO NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

Live online cursus: De Ontslagprocedure van het UWV in crisistijd

Actueel: Online cursus vanuit huis of kantoor

In deze onlinecursus van 3 uur (3 PO) behandelt Jan Meijer (UWV) de volledige ontslagprocedure van het UWV. Uiteraard is er speciale aandacht voor de wijze waarop de NOW van invloed is op het reorganisatietraject. Aan de orde komen o.a.: de laatste ontwikkelingen rondom het indienen van een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden; de nieuwe Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en procedurele aspecten UWV-ontslagprocedure (zomer 2020); de gevolgen van bedrijfseconomische ontslagen via UWV voor de loonkostensubsidie o.g.v. de NOW (1.0, 2.0 en 3.0); hoe beoordeelt UWV in deze onzekere tijden of de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat arbeidsplaatsen structureel (d.w.z. bezien over een periode van 26 weken) komen te vervallen? Vier arresten van de Hoge Raad op de A-grond (ANWB, Stichting tante Louise, KLM en Shell) en de invloed hiervan op de ontslagpraktijk van UWV; uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A grond. Let op, dit is een online cursus.

mr. Jan Meijer

Landelijk Manager UWV WERKbedrijf

do 15 oktober 2020
9.30 - 12.45 uur
199,-
Actualiteit
3 NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus