0
8 ,8
Gemiddelde
waardering
 

Masterclass Vermogensafwikkeling in het Familierecht: Verdelen, Verrekenen en Vergoeden Nu met €50,- voorjaarskorting

mr. dr. Bart Breederveld

Advocaat bij Rensen advocaten

ma 10 juni 2024
9.45 - 17.00 uur
€ 695,-
€ 645,-
Masterclass
Utrecht
6 NOvA PO
/
6 MfN cat. 2
/
6 PE KNB
 
 

Inhoud

Voor de familierechtspecialist: Masterclass op hoog niveau!

In deze zeer goed gewaardeerde Masterclass besteedt Bart Breederveld op hoog niveau specifieke aandacht aan de gevolgen voor het vermogen van echtgenoten en samenwoners bij het uit elkaar gaan.

Bart Breederveld bespreekt onder andere het onderscheid tussen de vermogensrechtelijke verhouding tussen gehuwden en samenwoners.

Aan de orde komen verder:

 • Huwelijkse voorwaarden met/zonder verrekenbeding (periodiek en finaal)
 • Erfenissen en giften
 • Vergoedingsvorderingen, zaaksvervanging etc.
 • De algehele gemeenschap van vóór 2018
 • De beperkte gemeenschap van na 2017
 • Huwelijkse voorwaarden periodiek verrekenbeding
 • Huwelijkse voorwaarden finaal verrekenbeding
 • Samenwoners met en zonder contract
 • Wat zijn de gevolgen van de verkrijging van erfenissen en giften? Wanneer is sprake van zaaksvervanging?
 • Wanneer kan aanspraak gemaakt worden op een vergoedingsvordering op de andere echtgenoot of de gemeenschap?
 • Hoe zit het met de schulden en de draagplicht ervan?
 • Wanneer kan wel of niet het ontslag uit de hoofdelijkheid worden verlangd?Wanneer is er sprake van verknochtheid?
 • Hoe te handelen bij een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding
 • Hoe moet een finaal verrekenbeding worden uitgewerkt?
 • Zijn deze regels een op een van toepassing op samenwoners die uit elkaar gaan of gelden daar andere regels voor?

Eerdere cursisten waardeerden deze Masterclass met een 9-!

Schrijf u direct in!

 

Programma

9.15 uurOntvangst met koffie en thee
9.45 uur Opening van de cursus
 • Wanneer is nu precies sprake van een verdeling en welke gevolgen heeft dat?
 • Hoe zit het met de schulden en de draagplicht ervan?
 • Wanneer kan wel of niet het ontslag uit de hoofdelijkheid worden verlangd na verdeling?
11.15 uur Koffie- en theepauze
11.30 uurdeel II
 • Wanneer is er sprake van verknochtheid?
 • En wanneer van zaaksvervanging?
 • Hoe te handelen bij een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding indien er ook zaken gemeenschappelijk zijn?
12.45 uur Lunchpauze
13.30 uur Vervolg cursus
 • Hoe moet een finaal verrekenbeding worden uitgewerkt?
 • Wanneer kan aanspraak gemaakt worden op een vergoedingsvordering op de andere echtgenoot of de gemeenschap?
15.00 uur Koffie en theepauze
15.15 uur deel III: Samenwoners
 • Zijn deze regels een op een van toepassing op samenwoners die uit elkaar gaan of gelden daar andere regels voor?
 • Welke afzonderlijke gevolgen gelden voor samenwoners zonder contract ?
17.00 uur Einde cursus
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
 

Ook interessant voor u?


Oplossingen voor problemen met betrekking tot de beperkte huwelijksgemeenschap

Met de invoering van de beperkte gemeenschap van goederen gelden er nieuwe regels. De eerste zaken beginnen te komen van echtgenoten die onder het nieuwe stelsel zijn gehuwd en nu (al) gaan scheiden. Wilt u ook antwoorden op uw vragen over de gevolgen van dit nieuwe stelsel? Nu in vrijwel al deze zaken voorhuwelijks vermogen aanwezig is, dient u bij de vermogensrechtelijke afwikkeling te beoordelen welke goederen en schulden deel uitmaken van de beperkte gemeenschap van goederen en welke niet.  Daarbij doen zich complexe vragen voor betreffende zaaksvervanging en vergoedingsrechten. Ook rijzen er vragen betreffende de saldi van de voorhuwelijkse bankrekeningen, de en/of rekening en de betalingen die tijdens het huwelijk zijn gedaan en de draagplicht van de schulden.  In deze cursus gaat Bart Breederveld in op de problematiek die voortvloeien uit de beperkte gemeenschap van goederen. Bovendien bespreekt hij recente rechtspraak die, zowel voor de algehele gemeenschap van goederen als voor de beperkte gemeenschap van goederen, van belang is. Kortom: schrijf u direct in!

mr. dr. Bart Breederveld

Advocaat bij Rensen advocaten

ma 3 juni 2024
12.45 - 17.00 uur
€ 495,-
€ 445,-
Verdieping
Amsterdam
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Actualiteiten Alimentatierecht en -rekenen

Actueel: Nu met € 100 Voorjaarskorting!

Er zijn diverse belangrijke actuele ontwikkelingen binnen het alimentatierecht en -rekenen: woonbudget: dit is nieuw sinds 1 januari 2023. In de praktijk leidt dit tot veel vragen. Wanneer kan er van worden afgeweken? Hoe bewerkstellig je dat in de praktijk? Aanvaardbaarheidstoets: wat te doen als tussen partijen een geschil ontstaat of er sprake is van extra lasten? Wanneer zou dit effect moet hebben op de draagkracht van de alimentatieplichtige? Hoeveel wordt de alimentatie dan bijgesteld? Kindgebondenbudget: als een ouder geen recht meer heeft op kindgebondenbudget leidt dat niet automatisch tot een wijziging van de kinderalimentatie. Wanneer wel?  Stiefouderverplichting: wanneer is deze toch verplicht tot betaling van kinderalimentatie? Samengestelde gezinnen: gezinnen met/zonder alimentatie komen bij elkaar en gaan uit elkaar. Wat zijn de gevolgen voor de alimentatie en wanneer? Wijzigende rol rechter: de rechter lijkt steeds meer leidend te worden en initiatieven in het proces te nemen. Hoe kunt u hier het beste mee omgaan? Aan de hand van een casus gaat u zelf ook oefenen met het maken van berekeningen. Zo brengt u het geleerde direct in praktijk én kunt u er direct vragen over stellen. Agnes van Wieren neemt u aan de hand van recente jurisprudentie en nieuwe wet- en regelgeving mee in de lastige en steeds veranderende wereld van het alimentatierecht- en rekenen.

mr. Agnes van Wieren

Advocaat bij BANNING

ma 17 juni 2024
10.00 - 16.20 uur
€ 595,-
€ 495,-
Verdieping
Utrecht
5 VMSN
/
5 NOvA PO
/
5 MfN cat. 2
/
5 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus