0
 

WWFT en AVG: nieuwe wetgeving

mr. Friederike van der Jagt
mr. Jan Willem Schenk
do 14 februari 2019
12.15 - 16.45 uur
495,-
Actualiteit
Amsterdam
4 PO NOvA PO
/
4 PE KNB
 
 

Inhoud

Het kan u bijna niet ontgaan zijn: sinds 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe Europese regels stellen strenge eisen aan het beschermen van persoonsgegevens. Maar hoe verhouden de nieuwe regels zich tot de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) die op 10 juli 2018 door de Eerste Kamer is aangenomen en op 25 juli in werking is getreden?

Hoe kan binnen de verplichtingen die het gedeeltelijk openbare UBO-register met zich brengt, de privacy van natuurlijke personen die als UBO kunnen worden aangemerkt, worden gewaarborgd?

Deze en andere vragen zullen mr. Jan Willem Schenk, notaris bij HVK Stevens en mr. Friederike van der Jagt-Vink, privacyrechtadvocate bij Hunter Legal tijdens deze cursusmiddag behandelen. Uiteraard is er voldoende ruimte voor interactie en om uw praktijkvragen te beantwoorden.

 

Programma

11.45 uurOntvangst met inlooplunch
12.15 uurDe AVG

• Hoofdregels van de AVG: toepasselijkheid, rollen, beginselen en grondslagen
• Toezicht en handhaving

13.30 uurKoffie- en theepauze
13.45 uurDe WWFT

• Gevolgen nieuwe Wwft
• Uitleg begrip (pseudo) ‘UBO’
• Welke gegevens in KvK?
• Bescherming vermogen: hoe en waarom?
• Wat is wel/niet te anonimiseren na invoering WWFT?
• Family governance – best practice
• Beschermen persoonlijke levenssfeer – best pratice met bijvoorbeeld Family STAK, Holding cv, vastgoed cv etc.
• Hoe voldoe je aan de informatieplicht, bijvoorbeeld naar de fiscus?
• Wie heeft control?
• Betekenis ‘privacy’ in de Wwft
• Identificeerbare data
• Eigen verantwoordelijkheid advocaat en notaris
• Buitenland
• Best practices
• Vooruit kijken naar de Vijfde anti-witwas Richtlijn/CAHR

15.00 uurKoffie- en theepauze
15.15 uurVervolg WWFT: inclusief de spanning tussen de WWFT en de AVG
  • Oplossingen voor de praktijk
16.45 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Holiday Inn RAI Amsterdam
De Boelelaan 2
1083 HJ Amsterdam