0
 

WWFT en AVG: nieuwe wetgeving

mr. Friederike van der Jagt
mr. Jan Willem Schenk
14-02-2019
12.15 - 16.45 uur
Holiday Inn RAI Amsterdam
Actualiteit
495,-
4 PO NOvA
/
4 PE KNB
 
 

Inhoud

Het kan u bijna niet ontgaan zijn: sinds 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe Europese regels stellen strenge eisen aan het beschermen van persoonsgegevens. Maar hoe verhouden de nieuwe regels zich tot de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) die op 10 juli 2018 door de Eerste Kamer is aangenomen en op 25 juli in werking is getreden?

Hoe kan binnen de verplichtingen die het gedeeltelijk openbare UBO-register met zich brengt, de privacy van natuurlijke personen die als UBO kunnen worden aangemerkt, worden gewaarborgd?

Deze en andere vragen zullen mr. Jan Willem Schenk, notaris bij HVK Stevens en mr. Friederike van der Jagt-Vink, privacyrechtadvocate bij Hunter Legal tijdens deze cursusmiddag behandelen. Uiteraard is er voldoende ruimte voor interactie en om uw praktijkvragen te beantwoorden.

 

Programma

11.45 uurOntvangst met inlooplunch
12.15 uurWWFT: gevolgen voor de privacy
 • Gevolgen nieuwe Wwft
 • Uitleg begrip (pseudo) ‘UBO’
 • Welke gegevens in KvK?
 • Bescherming vermogen: hoe en waarom?
 • Wat is wel/niet te anonimiseren na invoering WWFT?
 • Family governance – best practice
 • Beschermen persoonlijke levenssfeer – best pratice met bijvoorbeeld Family STAK, Holding cv, vastgoed cv etc.
 • Hoe voldoe je aan de informatieplicht, bijvoorbeeld naar de fiscus?
 • Wie heeft control?
 • Betekenis ‘privacy’ in de Wwft
 • Identificeerbare data
 • Eigen verantwoordelijkheid advocaat en notaris
 • Buitenland
 • Best practices
 • Vooruit kijken naar de Vijfde anti-witwas Richtlijn/CAHR
13.30 uurKoffie- en theepauze
13.45 uurVervolg WWFT: gevolgen voor de privacy
15.00 uurKoffie- en theepauze
15.15 uurAVG: gevolgen voor de privacy
 • Hoofdregels van de AVG: beginselen en grondslagen
 • De spanning tussen de WWFT en de AVG; oplossingen voor de praktijk
 • Toezicht en handhaving
16.45 uurEinde cursus
 
 

Ook interessant voor u?