0
 

Verdiepingscursus Praktijkgericht Inzicht in de Jaarrekening

drs. Richard Take

Partner bij Bureau Kees Horden

do 28 juni 2018
10.00 - 17.15 uur
695,-
Verdieping
Amsterdam
6 NOvA PO
/
6 NEVOA
/
6 KNB
/
6 HQ
 
 

Inhoud

Kunt u de operationele en financiële risico’s van een organisatie herkennen aan de hand van de jaarrekening? Dit is een essentiële voorwaarde als u uw cliënten goed advies wilt geven bij bijvoorbeeld fusie, overname, faillissement, bedrijfseconomische ontslagen of voor het bepalen van de alimentatie van een ondernemer in scheiding. Bovendien is de Wet en Besluit Elektronisch Deponeren Jaarrekening op 1 juli 2016 in werking getreden en is de Uitvoeringswet Richtlijn Jaarrekening afgelopen najaar van kracht geworden. Daarmee zijn er vele grote en kleine wijzigingen voor de praktijk!

Tijdens deze cursus krijgt u onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de gevolgen van de Uitvoeringswet Richtlijn Jaarrekening?
  • Hoe kan ik operationele en financiële risico’s herkennen?
  • Wat zijn de mogelijkheden om de winst te sturen als ondernemingen in een groep verbonden zijn?
  • Wat staat er niet in de jaarrekening, maar is wel van belang?
  • Hoe interpreteert u stelselwijzigingen?
  • Hoe maak ik een rentabiliteitsanalyse of solvabiliteitsanalyse?
  • Wat is het verschil tussen commerciële en de fiscale cijfers?

Voor een volledig overzicht van de onderwerpen die behandeld worden, zie onder ‘Programma’. Naast het vooraf bepaalde programma is er ruimte voor uw vragen. Richard Take is door zijn ruime ervaring met uw vraagstukken in staat uw vragen in het programma te vlechten.

 

Programma

09.30 uurOntvangst met koffie en thee
10.00 uurInzicht in de jaarrekening

– Balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht
– Operationele en financiële risico’s herkennen
– Wat is het verschil tussen de commerciële en de fiscale cijfers?
– Moeders, dochters, deelnemingen en de geconsolideerde jaarrekening
– Mogelijkheden om de winst te sturen als ondernemingen in een groep verbonden zijn
– Waarderingsmethodieken
– Waar op te letten bij faillissement, fusies en overnames en bij het schetsen van de financiële situatie van een organisatie in geval van bedrijfseconomische ontslagen

12.00 uurLunchpauze
13.00 uurRatio’s en analyses

– Moderne ratio’s berekenen en toepassen, zoals DSCR, debt/ebitda, etc.
– Werkkapitaalanalyse: welke conclusies kunt u hieraan verbinden?
– Rentabiliteitsanalyse maken: marge, kostenefficiency, capaciteitsbenutting en activiteitenratio’s
– Solvabiliteitsanalyse maken: verschillende manieren om naar solvabiliteit en financieel risico te kijken
– Inkomensbepaling

15.00 uurKoffie- en theepauze
15.15 uurWindowdressing en creatief boekhouden

– Hoe kunt u resultaatmanipulatie herkennen en doorgronden?
– Wat staat er niet in de jaarrekening, maar is wel van belang om te weten?
– Hoe interpreteert u stelselwijzigingen?
– Welke kritische vragen kunt u over de jaarrekening stellen?

17.15 uurEinde programma
 
 

Locatie

Holiday Inn RAI Amsterdam
De Boelelaan 2
1083 HJ Amsterdam