0
9 ,9
Gemiddelde
waardering
 

Nieuwe Regels Partneralimentatie

Anticipeer nu al op nieuwe wetgeving!

mr. Agnes van Wieren

Advocaat bij BANNING

ma 23 september 2019
13.00 - 17.15 uur
495,-
Actualiteit
Utrecht
4 NOvA
/
4 MfN cat. 2
/
4 KNB
 
 

Inhoud

Actueel: DEZE CURSUS GAAT ZEKER DOOR!

EERSTE KAMER AKKOORD MET WET HERZIENING PARTNERALIMENTATIE: NIEUWE REGELS PER 1 JANUARI A.S.

De Wet Herziening Partneralimentatie zal per 1 januari a.s. in werking treden. Weet u hoe u bij het indienen van uw verzoekschriften nú al moet anticiperen op deze nieuwe wetgeving? Alimentatiegerechtigden en alimentatieplichtigen doen er verstandig aan om nu goed te kijken wat een gunstig moment is om te scheiden. Dat betekent dat in sommige gevallen nog dit jaar een verzoek tot echtscheiding moet worden ingediend.

Bent u al op de hoogte van de inhoud van deze nieuwe regels én de uitzonderingen? Wat is de nieuwe grondslag voor het betalen én bepalen van partneralimentatie? Wat zijn de gevolgen voor uw praktijk?

 • Wanneer wordt de duur van de partneralimentatie beperkt en wanneer niet?
 • Hoe kunnen partijen afwijken van de wettelijke minimumregeling ten aanzien van de partneralimentatie in huwelijkse voorwaarden of bij een geregistreerd partnerschapovereenkomst?
 • Hoe worden de mogelijkheden om partneralimentatie te wijzigen beperkt?
 • Hoe dient u de hardheidsclausule toe te passen?
 • Kunt u nu al anticiperen op de a.s. nieuwe wetgeving?
 • Hoe luidt het overgangsrecht?

Agnes van Wieren brengt u in één middag op de hoogte! UW COLLEGA'S WAARDEERDEN DEZE CURSUS MET EEN 9!

 

Programma

12.30 uur Ontvangst met koffie, thee en inlooplunch
13.00 uur Nieuwe Regels Partneralimentatie
 • Nieuwe grondslag partneralimentatie
 • Beperking duur partneralimentatie
 • Uitzonderingen
 • Hardheidsclausule
15.00 uur Koffie- en theepauze
15.15 uur Nieuwe Regels Partneralimentatie
 • Overgangsrecht
 • Beperkingen wijzigingen partneralimentatie
 • Afwijken bij huwelijkse voorwaarden of geregistreerd partnerschapsovereenkomst
 • Praktijkgevolgen
17.15 uur Einde
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht