0
 

Live Online! Actualiteitencursus Grondverkoop door de Overheid: wat zijn de gevolgen van het Didam arrest?

mr. Jessica de Roos

Advocaat

ma 14 februari 2022
14.30 - 17.45 uur
295,-
Actualiteit
Live Online Cursus
3 NOvA PO
/
3 KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Het Didam arrest en de gevolgen voor uw praktijk

DEZE CURSUS IS VERPLAATST NAAR 21 MAART 

 

Overheden moeten bij grondverkoop alle gegadigden de gelegenheid bieden om mee te dingen via een selectieprocedure aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria, aldus de Hoge Raad in zijn baanbrekende arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Duidelijk is dat de gevolgen van deze uitspraak voor de dagelijkse praktijk groot zijn. Het arrest heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor overheden, maar ook voor kopers van onroerende zaken van overheden. Bovendien roept het arrest vragen op.

  • Wanneer is sprake van een overheidslichaam dat gebonden is aan het gelijkheidsbeginsel?
  • En wanneer van ‘objectieve, toetsbare en redelijke’ selectiecriteria?
  • In hoeverre is het arrest van belang voor gronduitgifte in erfpacht, pacht en huur?
  • Wat zijn de gevolgen voor reeds gesloten contracten en overdrachten die al hebben plaatsgevonden?
  • Is het nog mogelijk om compensatiegronden aan te bieden in geval van onteigening?
  • Kunnen bouwclaims nog?

Tijdens deze nieuwe Live Online Actualiteitencursus zal mr. Jessica de Roos van Nysingh ingaan op deze vragen en geeft zij praktische tips en handreikingen om u te helpen de vertaalslag te maken naar de praktijk. U volgt deze cursus vanuit uw eigen kantoor én kunt direct vragen stellen aan de docent: praktisch en voordelig!

 

Programma

14.30 uur Deel I
15.30 uur Pauze
15.35 uur Deel II
16.35 uur Korte Pauze
16.40 uur Deel III
17.45 uur Einde
 
 

Locatie

Online cursus

Live Online Cursus