0
 

Live Online! Grondverkoop door de Overheid: wat zijn de gevolgen van het Didam arrest?

ACTUEEL! EEN PRAKTISCH OVERZICHT VAN DE LAGERE RECHTSPRAAK NA HET DIDAM ARREST: kunt u hier nu al uw voordeel mee doen?

mr. Anna-Belle de Blanken
mr. Erik Verweij
di 22 november 2022
9.00 - 12.15 uur
295,-
Actualiteit
Live Online Cursus
3 NOvA PO
/
3 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Het Didam arrest en de gevolgen voor uw praktijk

Overheden moeten bij grondverkoop alle gegadigden de gelegenheid bieden om mee te dingen via een selectieprocedure aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria, aldus de Hoge Raad in het Didam- arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Deze  baanbrekende uitspraak van de Hoge Raad leidt er toe dat, anders dan voorheen, overheidslichamen gronden op een transparante wijze moeten verkopen.

De uitspraak heeft grote gevolgen: niet alleen voor overheden zelf, maar ook voor kopers van onroerende zaken van overheden. Inmiddels beginnen enkele contouren van het Didam-arrest zich af te tekenen in de lagere rechtspraak.

Welke waarde wordt er door lagere rechters toegekend aan voor het Didam-arrest gemaakte afspraken en/of verkregen rechten? En welke kansen biedt het Didam-arrest voor private marktpartijen?

Tijdens deze Live Online Actualiteitencursus zullen Erik Verweij en Anna-Belle de Blanken, beiden Stibbe, ingaan op dit arrest en geven zij praktische tips en handreikingen om u te helpen de vertaalslag te maken naar de praktijk.

  • Wat zijn de gevolgen voor eerder gesloten contracten en overdrachten die al hebben plaatsgevonden?
  • Is het nu nog mogelijk om compensatiegronden aan te bieden in geval van onteigening?
  • Kunnen bouwclaims nog?
  • Is een uitzondering mogelijk voor uitgifte aan woningcorporaties?
  • Geldt het Didam-arrest ook voor grondruil?
  • Wanneer is sprake van een overheidslichaam dat gebonden is aan het gelijkheidsbeginsel?
  • En wanneer van ‘objectieve, toetsbare en redelijke’ selectiecriteria?
  • In hoeverre is het arrest van belang voor gronduitgifte in erfpacht, pacht en huur?

U volgt deze cursus vanuit uw eigen kantoor én kunt direct vragen stellen aan de docenten: praktisch en voordelig!

 

Programma

09.00 uur Deel I
10.30 uur Pauze
10.45 uur Deel II
12.15 uur Einde
 
 

Locatie

Online

Live Online Cursus