0
 

Het Nieuwe Ambtenarenontslagrecht

mr. Gabi Stouthart

Advocaat bij Sprengers Advocaten

do 21 maart 2019
12.30 - 16.45 uur
495,-
Actualiteit
Amsterdam
4 PO NOvA PO
 
 

Inhoud

De `normalisering` van het ambtenarenrecht treedt over minder dan een jaar, op 1 januari 2020 al in werking! De hoogste tijd om u en uw cliënten goed voor te gaan bereiden! Zeker nu ook de Wet Arbeidsmarkt in Balans er aan komt!

Weet u het antwoord op de volgende vragen?

 • Wat is de stand van zaken rondom de aanpassingen van de wet-, regelgeving en cao’s?
 • Wat gaat er wijzigen in de ontslagprocedure?
 • Welke vergoedingen zijn er en hoe verhouden ze zich tot elkaar: WW, transitievergoeding, billijke vergoeding?
 • Wat is de invloed van bovenwettelijke vergoedingen op de transitievergoeding? Wat zijn de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in balans?
 • Wat wijzigt er met betrekking tot de integriteit van de ambtenaar?

Bovendien is er veel 'laatste nieuws':

 • Sinds 22 november 2018 is de concepttekst van de cao Gemeenten bekend. De nieuwe cao gaat samen met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over arbeidsovereenkomsten de rechtspositie uitmaken van de werknemer binnen de sector gemeenten
 • Inhoud van het Onderhandelaarsakkoord cao Rijk is bekend
 • Op 6 november 2018 is het voorstel van de Aanpassingswet WNRA bij de Tweede Kamer ingediend
 • Op 22 november 2018 is het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft een aanpassingswet die ervoor zorgt dat de medewerkers van openbare onderwijsinstellingen niet onder de (nieuwe) Ambtenarenwet 2017 zullen vallen;

U krijgt in één middag van specialist Gabi Stouthart van Sprengers Advocaten antwoord op deze en vooral uw vragen. Schrijf u nú in!

 

Programma

12.00 uur Ontvangst met inlooplunch
12.30 uurHet nieuwe ambtenarenontslagrecht: procedurewijzigingen, stand van zaken

 

Het nieuwe ambtenarenontslagrecht

 • Stand van zaken aanpassingen wet-, regelgeving en cao’s
 • Ontslagprocedure: wat gaat er veranderen?
14.30 uurKoffie- en theepauze
14.45 uurVergoedingen en integriteit

Vergoedingen: WW, transitievergoeding, billijke vergoeding

 • Welke zijn er? Hoe verhouden ze zicht tot elkaar?
 • WW in relatie tot de andere vergoedingen
 • invloed van bovenwettelijke vergoedingen op de transitievergoeding
 • Wettelijke en bovenwettelijke vergoedingen
 • Gevolgen van Wet Arbeidsmarkt in Balans

De integriteit van de ambtenaar: wat verandert er?

16.45 uurEinde cursus

U krijgt uw certificaat direct mee naar huis!

 
 

Locatie

BCN Arena Amsterdam
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam