0
 

mr. Gabi Stouthart

Advocaat bij Sprengers Advocaten


 

Introductie

Gabi Stouthart is gespecialiseerd in medezeggenschapsrecht, ambtenarenrecht en arbeidsrecht. Haar kennis van en ervaring met verschillende facetten van de arbeidsverhouding zorgen ervoor dat zij haar cliënten breed kan adviseren en proactief met hen kan meedenken.
Gabi staat zowel individuele werknemers en ambtenaren als ondernemingsraden en werkgevers bij.


 

Cursussen


Actualiteiten WNRA

Actueel: WNRA én WAB op 1 januari van kracht. De eerste ervaringen!

Twee nieuwe wetten wijzigden de rechtspositie van de ambtenaar op 1 januari jl. volledig! De `normalisering` van het ambtenarenrecht is gelijktijdig met de WAB in werking getreden. Wat betekent deze samenloop van nieuwe wetgeving? Wat zijn de eerste issues waar u tegenaan loopt en antwoord op wilt hebben? Weet u het antwoord op de volgende vragen? Wat gaat er wijzigen in de ontslagprocedure? Welke vergoedingen zijn er en hoe verhouden ze zich tot elkaar: WW, transitievergoeding, billijke vergoeding? Wat is de invloed van bovenwettelijke vergoedingen op de transitievergoeding? Wat zijn de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in balans? Wat wijzigt er met betrekking tot de integriteit van de ambtenaar? U krijgt in één middag van specialist Gabi Stouthart van Sprengers Advocaten antwoord op deze en vooral uw vragen. Schrijf u nú in!

mr. Gabi Stouthart

Advocaat bij Sprengers Advocaten

di 9 juni 2020
13.00 - 16.15 uur
299,-
Actualiteit
Amsterdam
3 PO NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus